banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

לראשונה: חלופה להערות האזהרה לרוכשי דירות בתמ"א 38/1

משרד הבינוי והשיכון יוצא בקול קורא להכרה בחברות נאמנות של חברות המימון, כבטוחה לרוכשים בפרויקטים של תמ"א 38/1: "פסק דין שהתקבל לאחרונה פגע במעמד רוכשים המחזיקים בהערת אזהרה"

משרד הבינוי והשיכון מפרסם קול קורא לחברות נאמנות, שהינן חברות בת של חברות מימון, להגשת בקשה לשר להכיר בהן כחברות נאמנות. במשרד מסבירים כי מדובר ב"פיילוט שיאפשר סוג נוסף של בטוחה, כך שחברות נאמנות יוכלו, לאחר קבלת אישור שר הבינוי והשיכון, להבטיח את כספי הרוכשים של דירות חדשות בפרויקטים תמ"א 38/1 מסוג חיזוק ועיבוי". ברקע לקול הקורא עומדת פסיקה משפטית הנוגעת לחוק המכר, שקובע כי מוכר דירה רשאי לגבות כספים מרוכש רק אם סיפק לו בטוחה מבין הבטוחות המפורטות בחוק. "עד היום, מוכר דירה יכול היה לספק ערבות באמצעות בנקים או פוליסות ביטוח באמצעות חברת הביטוח, או לרשום על שם הרוכש הערת אזהרה. פסק דין שהתקבל לאחרונה פגע במעמד רוכשים המחזיקים בהערת אזהרה, והביא את משרד הבינוי והשיכון לייצר אפשרות נוספת למתן בטוחה", אומרים במשרד, ומציינים כי מדובר בפסיקה הנוגעת לפרויקט ברמת גן, שם קבע בית המשפט כי הערות האזהרה, אשר נרשמו לטובת רוכשי הדירות, הן "נכס מכביד" – וביטל את ההגנה לרוכשים הניתנת באמצעות הערות האזהרה והסכמי המכר. "כתוצאה מכך מצאו עצמם רוכשי הדירות בסיכון מוגבר לאיבוד כספים משמעותי. לאחר מקרה זה, בדצמבר 2020 פרסם ממונה חוק המכר אזהרה לרוכשים מפרויקטים מסוג תמ"א 38/1 במסלול של הערות אזהרה". 

על פי נתוני המשרד, קרוב ל-90% מהעסקאות למכירת דירות חדשות בישראל נעשות באמצעות ליווי פיננסי לפרויקט על ידי בנק או חברת ביטוח, המספקים לרוכש הדירות ערבות להבטחת הכספים ששילם בעד הדירה. במסגרת ערבויות אלו הבנק או חברת הביטוח מחויבים להחזיר את כספו במקרה שהפרויקט נכשל. לצד זאת, בכ-10% מהעסקאות ניתנת לרוכש בטוחה מסוג רישום הערת אזהרה על הקרקע על שם רוכש הדירה.

במשרד טוענים כעת כי: "לאגף ההגנה על רוכשי הדירות במשרד הבנוי והשיכון הגיעו מקרים רבים בשנים האחרונות בהם, לאחר שניתנה לרוכשים בטוחה מסוג הערת אזהרה, היזם נקלע לקשיים, לרבות פירוק החברה, ולא ניתן היה להשלים את בניית הדירות או להחזיר לרוכש את כספו. במקרים אלה רוכשי דירות איבדו חלק משמעותי מהכספים ששולמו בגין הדירה. הגורם המשותף לרוב הפרויקטים הוא היותם מסוג תמ"א 38/1 חיזוק והוספה של דירות.

"החלופה החדשה עתידה להיות בטוחה יותר משיטת הערות האזהרה, ומטרתה לצמצם את השימוש בהערות אזהרה. יצוין כי הערות האזהרה הינן כלי חשוב בענף הנדל"ן ואין באמור כדי לפגוע בשימוש בכלי זה בפרויקטים שאינם תמ"א 38/1". 

יצחק גולדקנופף, שר הבינוי והשיכון: "קרוב ל-50 שנים שלא נעשה שינוי מהותי בסוג הבטוחות בענף הבנייה, ולצערי המצב הביא לאיבוד כספי רוכשי הדירות. ממונה חוק המכר הציג בפני את הבעיה והפתרון, ומצאתי כי מדובר באפשרות בטוחה להגנה על כספי הרוכשים, ואישרתי לצאת בפיילוט. אני קורא לחברות נאמנות אשר עומדות בתנאים לגשת לקול הקורא לטובת הציבור."

יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "תפקידנו לאפשר לשוק הנדל"ן להתנהל בצורה יעילה ובטוחה. הפתרון אותו אנו מציעים לשוק כעת, הינו תוצר של עבודה מאומצת שנעשתה במשרד ואני שמח על הזכות להציג לכל העוסקים במלאכה חלופה חדשה אשר בתקווה, תביא לשכלול ההגנה על הרוכשים."

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות