banner
חנן מור // צילום: אייל טואג
חנן מור // צילום: אייל טואג

קבוצת מור מדווחת כי הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על כ-59.3 מיליון שקל

מדובר בעלייה של יותר מפי 20 בהשוואה ל-2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו הכנסות החברה על 316.2 מיליון שקל והרווח הנקי על 87.1 מיליון שקל

קבוצת מור מפרסם את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021. על פי הדיווח, נמכרו 402 יח"ד ו-7 יחידות מסחר בהיקף כספי של 500 מיליון שקל ו- 290 יח"ד "מחיר למשתכן". הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו לסך של כ-158.1 מיליון שקל, עליה של 215% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי הסתכם לסך של כ-36.9 מיליון שקל, עליה של 229% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת יח"ד ומסחר עמד על 21.2%. עוד על פי הדיווח, הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ-88.5 מיליון שקל, פי 10, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם לסך של כ-59.3 מיליון שקל, יותר מפי 20 בהשוואה ל-2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות משועבדים הסתכמו לכ-160.8 מיליון שקל, מקדמות מרוכשי דירות עמדו על כ-227.3 מיליון שקל וההון העצמי נכון ליום 30.9.2021 עומד על 327.3 מיליון שקל. יחס הון עצמי למאזן בניכוי מקדמות עומד על כ-17.2%. 

הכנסות הנכסים המניבים של הקבוצה רשמו עליה של כ-40% לסך של כ-12.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.7 מיליון שקל בתקופה קודמת. עוד על פי הדיווח, נכון למועד פרסום הדוח לחברה הסכמים חתומים עם שוכרים המבטיחים הכנסות שכירות שנתיות בהיקף של כ-26 מיליון שקל. 

ברבעון השני והשלישי של 2021 הושלמו גיוס של כ-93 מיליון שקל,  בהרחבות פרטיות של אג"ח סדרות ט' ו-יא' בהיקף של כ-23 מיליון שקל והנפקה של אג"ח סדרה יב' בהיקף של 70 מיליון ש"ח. "בפרויקטים של החברה רווח גולמי שטרם הוכר בהיקף של 1.27 מיליארד שקל. לאחר תאריך המאזן ביצעה החברה הקצאת הון בהיקף של 30 מיליון שקל", כך נמסר. 

חנן מור, יו"ר הקבוצה: "אנו נחושים להמשיך ולהפוך לאחת מחברות היזמות והבניה המובילות בארץ. הקבוצה חולשת כיום על תחומי פעילות מבטיחים כגון פרויקט שדה דב, נכסים מניבים עם תזרים הגדל מידי רבעון, דיור להשכרה ופיתוח קרקעות. הפרויקטים הללו מבטיחים הכנסות משמעותיות, רווחיות ורווחים שטרם נראו בקבוצה וצפויים להמשיך לצמוח תוך הגדלת ההון העצמי והאיתנות הפיננסית של החברה. אנו מאמינים שהחברה נמצאת לקראת שנות שיא עם הכנסות צפויות למעלה מ-6 מיליארדי שקלים ורווח גולמי שטרם הוכר בהיקף של 1.27 מיליארד ₪. לצד זאת, השלמנו תוכנית אסטרטגית שתקדם את תחום היזום והנכסים המניבים תוך כניסה לדיור להשכרה יחד עם קבוצת הביטוח הראל, וכן פיתוח והשבחת מקרקעין ובחינת כניסה לתחום ההתחדשות העירונית".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות