banner
בניינים המיועדים להתחדשות עירונית בבית שאן // מגדילים
בניינים המיועדים להתחדשות עירונית בבית שאן // מגדילים

האם התקנות החדשות לתמ"א 38 יקצרו את משך הפרויקטים?

הרשויות המקומיות קיבלו 60 יום לבחירת מסלול ליישום התקנות החדשות, שיחייבו אותן להוציא את היתר הבנייה במקביל לאישור התוכניות

לראשונה, בתוכניות התחדשות עירונית שיוקדמו במסגרת החלופה לתמ"א 38 – אישור התוכנית במוסד התכנון יהווה גם את אישור היתר הבנייה. במינהל התכנון מעריכים כי התקנות החדשות יקצרו את ההליכים בזמן של שנה עד ארבע שנים. 

התקנות המסדירות הכנת תוכנית להתחדשות עירונית במתווה "תוכנית לרישוי מהיר – תיקון 139 לחוק התכנון והבניה, חלופה לתמ"א 38" ("תוכנית פלוס היתר"), נחתמו השבוע על ידי שר הפנים, משה ארבל, לאחר שקודמו על ידי מינהל התכנון, שם אומרים כי הן "מאפשרות ניהול תהליכי רישוי ותכנון במקביל ולא בטור כפי שנהוג היום, ולכן הן מהוות בשורה ממשית בתחום ייעול וקיצור תהליכי הרישוי והתכנון. המהלך מתאפשר לאור העובדה כי תוכנית לרישוי מהיר היא תוכנית שפרוסה על מספר מגרשים מצומצמים והיא תוכנית מכוונת לביצוע". 

המתווה של תיקון 139 מרחיב את סמכויותיה של כל וועדה מקומית לתכנון ובנייה, לאישור תוכניות בסמכות מקומית להריסה ובניה מחדש – תמ"א 38/2 ו/או לחיזוק מבנים – תמ"א 38/1. התקנות כוללות שני מסלולים לתוכנית לרישוי מהיר, שנתונות להחלטת הרשות המקומית:

קידום בקשה והיתר במקביל – תכנית נקודתית להריסה ובניה מחדש, מקודמת במקביל לקידום הבקשה להיתר, ואישור התוכנית מהווה אישור הבקשה להיתר מכוחה – התקנות הגדירו תיק מידע עבור תכנית לרישוי מהיר באופן בו תיווצר וודאות תכנונית בשלבים מוקדמים ככל הניתן, כמו כן בוטלו שלבים בתהליך הרישוי ואוחדו שלבים בתהליכי התכנון והרישוי  כך שנוצר הליך יעיל ומהיר.

היתר בשלב מתן תוקף  – מסלול זה נקבע כהוראת שעה ל-4 שנים, וקובע כי הבקשה להיתר תיבדק לאחר החלטת הועדה המקומית לאשר את התכנית, כלומר בשלב מתן תוקף ניתן יהיה להתחיל לטפל בבקשה להיתר מכוחה. 

על הוועדות המקומיות לפרסם את החלטתן בעניין המסלול החלופי בתוך 60 ימים ממועד כניסתן לתוקף של התקנות.

שר הפנים, משה ארבל, מסר כי: ״המתווה המוצג הוא חלק מתוכנית העבודה לטיפול במצוקת הדיור, על ידי שחרור חסמים קיצור הליכים ויצירת פתרונות חדשים שיאפשרו להגדיל את היצע הדירות עבור האזרחים ולעשות עוד צעד חשוב במאבק במשבר הדיור״.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות