banner
מורגנשטרן // ניר קידר | קולדקנופף // צילום: אלעד זגמן, ענבה, לע"מ | Depositphotos
מורגנשטרן // ניר קידר | קולדקנופף // צילום: אלעד זגמן, ענבה, לע"מ | Depositphotos

הורחב היקף ההנחה שיידרש היזם לתת ב"דירה בהנחה"

מועצת רמ"י קבעה הגדלה של עד 25% הנחה ב"דירה בהנחה" ומתן קדימות לחיילי מילואים

מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה אמש שורה של החלטות, בראשן הגדלת אחוז ההנחה בדירה בהנחה ל-25% ומתן קדימות בהגרלה לחיילי מילואים. הדיון בנושא הנחות בקרקעות המדינה שיוצאות לשיווק, נדחה ולא עלה בישיבה.  

עד 25% הנחה ב"דירה בהנחה"
השינויים בהחלטה העוסקת בהקצאת קרקע לבנייה רוויה במסלול מחיר מטרה, כפי שאושרו, קובעים כי יורחב היקף ההנחה שיידרש היזם לתת לזוכים בדירות במסלול דירה בהנחה עד ל 25% אך לא יותר מ- 500,000 שקל ליחידת דיור, בהשוואה למחיר הדירה המעודכן. עוד אושר  מתן קדימות בהרשמה להגרלות  לקרובים לבן משפחה מדרגה ראשונה שהנו נכה רתוק ומתן קדימות בהרשמה להגרלות לחייל מילואים שהינו משרת פעיל. עוד בין השינויים, יש לציין כי מעתה זכאי שזכה בעבר ורכש דירה באחד ממסלולי השיווק לדירה בהנחה, לא יוכל להשתתף פעם נוספת בהגרלה.

הנחות נוספות לחיילי מילואים
המועצה אישרה הגדלת ההנחה הניתנת לחיילי מילואים ברכישת קרקע בפטור ממכרז  לבנייה צמודת קרקע-  מ 75,000 ל 100,000 שקל. ההנחה תהיה חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.

כמו כן, נקבע כי בני זוג אשר שניהם חיילי מילואים פעילים יוכלו לקבל בנפרד את ההנחה.

גורלם של מיזמי אנרגיה מתחדשת
המועצה אישרה הארכה נוספת של שנה וחצי להוראת השעה לביצוע מיזמים משותפים  למספר ישובים שיופקדו עד 31.12.24; הרחבת השימוש במחיר  אחיד לקרקע  לכלל העסקות הסולאריות וקביעת תקופה קבועה בת 24 שנים  לכלל העסקות; יתווספו שימושים סולאריים  בחלק החקלאי בחלקה א של הנחלה  בשטח  כולל של  עד ל1 דונם ואגרו וולטאי בכל שטח חלקה א'; הקצאת קרקעות למיזמים אגרו – וולטאי בשימוש דואלי גם לבעלי זכויות נוספים, המחזיקים  בחוזה חכירה חקלאי לטווח ארוך, בהם  מטעים ובתי ספר חקלאיים. בין היתר, אושר כי  לכל המחזיק בחוזה  חקלאי יש   אפשרות להקים מיזם אגרו וולטאי  במכסה של עד 500 דונם למיזם, מבלי שהשטח יספר למכסת התעסוקה של הישוב וללא צורך בהשבת קרקע זמנית או עודפת, כפי שנהוג במיזמים קרקעים אחרים. 

הקלות לקידום תשתיות לאומיות
אושר לקבוע מחירים אחידים למתקני תשתית לאומית: הנהלת רמ"י בהסכמת האוצר ובמתקנים המייצרים אנרגיה/חשמל- בהיוועצות עם רשות החשמל, תקבע מחירים האחידים, כדלקמן:

מתקן השבת אנרגיה מפסולת, מתקן סגור לטיפול בפסולת אורגנית כולל הפקת חשמל מביו גז ומתקן טיפול בפסולת ללא השבת אנרגיה ובהליך תחרותי לייצור חשמל. אושר כי יינתן פטור מעסקה ותשלום, במקרים שבהם הקמת מתקן תשתית פטורה ממתן היתר עפ"י חוק התכנון והבנייה. כמו כן פעילות מסחרית נלווית – תוקצה במחיר אחיד על פי סוג הפעילות והאזור. כן אושר כי פעילות מסחרית נלווית בשטח של 10% משטח המיזם או 700 מ"ר (הנמוך מבין השניים)  תהיה פטורה מעסקה ומתשלום. 

מחכים למפת אזורי עדיפות לאומית החדשה
נושא נוסף שעלה לדיון, הוא עדכון מפת אזורי עדיפות לאומית למתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, זאת לאחר שלפני כחודש הודיע שר הבינוי והשיכון כי הוא מבקש לבצע שינויים במפה.

יש לציין כי קודם לכך, קיים ראש הממשלה בנימין נתניהו, דיון פנימי עם השרים, שם הוחלט כי רשות מקרקעי ישראל תאמץ את מפת אזורי העדיפות של משרד הבינוי והשיכון בישיבת המועצה וכי  לאחר שתאושר בממשלה מפת אזורי העדיפות חדשה, היא תובא לאישור במועצה.

שר הבינוי והשיכון, הרב יצחק גולדקנופף: "העברנו אתמול  בישיבת מועצת רמ"י שורה של החלטות חשובות ומשמעותיות לטובת כלל אזרחי ישראל. בהם החלטות של הגדלת ההיצע, מודל חדש של דירה בהנחה והסכמי גג לראשונה במרחב הכפרי. בנוסף העברנו החלטה לתת עדיפויות בהגרלת מחיר מטרה לחיילי מילואים, לצד הגדלת המענק לחיילים ברכישת קרקעות".

יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "בין החלטות המועצה המשמעותיות שהתקבלו – הגדלת אחוז ההנחה בדירה בהנחה ל25% ומתן קדימות בהגרלה לחיילי מילואים ומשפחות בהם ילדים נכים, ועוד. אנו מאמינים כי קיים פוטנציאל גדול גם בקידום פרויקטים בערים ויישובים מחוץ לאזורי הביקוש מתוך ההבנה כי הגדלת ההיצע צריכה לקרות בכל רחבי הארץ, בכפרי ובעירוני יחדיו ובקרוב נציג החלטות משמעותיות גם בתחום זה. אני בטוח בהירתמות כלל הגורמים בכדי לצלוח משימה חשובה זו".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות