banner
רני צים // מאיר אדרי
רני צים // מאיר אדרי

"רני צים" מדווחת: הכנסות החברה ברבעון השני הוכפלו לכ-19.1 מיליון שקל

החברה רשמה ברבעון עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-22.6 מיליון שקל, כך עולה מדיווח החברה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני

מגדילים 12.09.2021

חברת 'רני צים מרכזי קניות' מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2021. לפי הדיווח, הכנסות החברה ברבעון השני הוכפלו לכ-19.1 מיליון שקל, לעומת כ-9.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול  מיוחס על ידי החברה לאיחוד לראשונה של הכנסות מהנכסים באום אל פאחם וירכא החל מהרבעון הרביעי של שנת 2020.  ההכנסות כולל תוצאותיהן של החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בהתאם לשיעור האחזקה בהן, עלו ברבעון בכ-77% לכ-20.9 מיליון שקל, לעומת כ-11.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-NOI ברבעון השני עלה בכ-86.4% לכ-15.8 מיליון שקל, לעומת כ-8.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון בכ-89% לכ-13 מיליון שקל, לעומת כ-6.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  ה-FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, עלה ברבעון השני 2021 הוכפל לכ-4.8 מיליון שקל לעומת כ-2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

עוד על פי הדיווח, החברה רשמה ברבעון עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-22.6 מיליון שקל, לעומת ירידת ערך בסך כ-1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עליית הערך מיוחסת על ידי החברה "בעיקר לעליית ערך של הנכס נוף הגליל ומהקטנת הפרשות בגין הקלות קורונה עתידיות שרשמה החברה בדוחותיה הכספיים לשנת 2020". הרווח הנקי ברבעון השני של 2021 זינק לכ-17.4 מיליון שקל, לעומת כ-5.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

נכון ל-30.6.2021, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-57 מיליון שקל.  ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות, נכון ל-30.6.2021, עלה לכ-502.1 מיליון שקל, לעומת הון עצמי בסך כ-451.8 מיליון שקל בסוף שנת 2020.

מחצית שנייה 2021
הכנסות החברה במחצית שנת 2021 עלו בכ-63.5% לכ-32 מיליון שקל, לעומת כ-19.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. "עיקר הגידול  מיוחס לאיחוד לראשונה של הכנסות מהנכסים באום אל פאחם וירכא החל מהרבעון הרביעי של שנת 2020 בקיזוז הקלות שנתנה החברה לשוכריה בגין התקופה ברבעון שבה המרכזים היו סגורים בשל הנחיות הממשלה בשל נגיף הקורונה", כך נמסר.

ההכנסות כולל תוצאותיהן של החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בהתאם לשיעור האחזקה בהן, עלו בתקופה בכ-38% לכ-35.2 מיליון שקל, לעומת כ-25.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI במחצית הראשונה של 2021 עלה בכ-43.3% לכ-25.9 מיליון שקל, לעומת כ-18.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים עלה בתקופה בכ-34.3% לכ-21.3 מיליון שקל, לעומת כ-15.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  

ה-FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, הסתכם במחצית שנת 2021 בכ-6.0 מיליון שקל לעומת כ-6.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  החברה רשמה במחצית עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-כ-34.3 מיליון שקל, לעומת כ-0.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עליית הערך מיוחסת על ידי החברה "בעיקר לעליית ערך של בנכס בנוף הגליל, מעליית ערך של נדל"ן להשקעה בהקמה (נכסים בייזום והקמה( ומהקטנת הפרשות בגין הקלות קורונה עתידיות שרשמה החברה בדוחותיה הכספיים לשנת 2020, כאמור". הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2021 זינק לכ-26 מיליון שקל, לעומת כ-7.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות: "אנו מסכמים את הרבעון השני עם גידול בהכנסות וברווח הנקי וגידול בכל הפרמטרים התפעוליים, זאת כאשר אנחנו נמצאים בתנופת פיתוח עסקי גדולה מאוד בכל גזירות הפעילות. בחברה הערבית אנו צפויים לפתוח תוך כשנתיים וחצי מרכזים מסחריים ובכך להגדיל בלמעלה מפי 4 את היקף שטחי המסחר שלנו בחברה הערבית לכ-65 אלף מ"ר. פעילותינו מתרחבת גם בתחום המרכזים השכונתיים, לצד השבחה מתמדת של המרכזים המסחריים של החברה בפריפריה".

החברה הודיעה עוד על מינויו של אבישי אברהם למנכ"ל החברה, אשר לדבריה "יוביל יחד עם הצוות הניהולי הוותיק של החברה, את תהליכי היישום של האסטרטגיה העסקית של החברה בשנים הקרובות".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות