banner
רפי אלמליח // צילום: רז רוגובסקי | Depositphotos
רפי אלמליח // צילום: רז רוגובסקי | Depositphotos

47 אחוז מכלל הדירות שאישר מינהל התכנון היו במסגרת מתחמי התחדשות עירונית

כ-170 אלף דירות אושרו בשנת 2023. מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח: "ערב יום העצמאות רק מדגיש את הצורך במלאי התכנוני"

 

מינהל התכנון מפרסם היום את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2023, ממנו עולה כי 168,761 יחידות דיור חדשות אושרו בכל הארץ – 155,125 יחידות דיור אושרו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים ו- 13,636 יחידות דיור אושרו במוסדות התכנון המקומיים, אשר אישורן התאפשר הודות לתוכניות המתאר הכוללניות, שאושרו בוועדות המחוזיות בשנים קודמות. משך הזמן הממוצע להכרעה בתוכניות בוועדה המחוזית עמד על 16.9 חודשים (1.4 שנים) וכ-67 אחוז מהתוכניות עמדו בפרק זמן זה. 

עוד בשנה החולפת, המועצה הארצית דנה ב- 144 תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות, הומלצו לאישור הממשלה 15 תוכניות מתאר ארציות ואושרו 12 תוכניות מתאר מחוזיות. בתוך כך, כ-79,875 יחידות דיור אושרו במסגרת התחדשות עירונית, שהם כ-47% מתוך סך יחידות הדיור שאושרו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים.

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, אומר בעקבות פרסום הדו"ח כי: "ערב יום העצמאות ה-76 כשאוכלוסיית ישראל מונה קרוב ל-10 מיליון תושבים רק מדגיש את הצורך בהמשך המגמה של המלאי התכנוני ליחידות דיור, תשתיות, אנרגיה, מים ופסולת שייתנו מענה להגדלת האוכלוסייה. בזכות עבודה מאומצת של יחידות מינהל התכנון ועל אף אתגרי 'חרבות ברזל', בשנת 2023 אושרו 168,761 יחידות דיור – 170% מהיעד הממשלתי. שנת 2024 תעמוד בסימן שיקום עוטף עזה. מינהל התכנון יאשר לפחות 23,000 יחידות דיור בעוטף, זאת לצד קידום מנועי צמיחה בתחומי התשתיות, תעסוקה, החקלאות, האנרגיה ועוד".

פניה של ההתחדשות העירונית
התחדשות עירונית ממשיכה להוות נדבך משמעותי בפעילות מינהל התכנון, כאשר בשנה זו אושר היקף חסר תקדים של יחידות דיור במסגרת תוכניות התחדשות עירונית. במקביל נמשך קידום מסמכי מדיניות ותוכניות בנושא זה. עם זאת, בשבוע שעבר פורסם דו"ח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, לפיו חלה ירידה דרמטית בהיתרי הבנייה שניתנו לפרויקטיי ההתחדשות העירונית. כאמור, על פי דו"ח המינהל אושרו כ- 79,875  יחידות דיור במסגרת התחדשות עירונית, מתוך סך יחידות הדיור שאושרו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים. עוד על פי הנתונים, החל קידומם של שבעה מתחמים במסלול תכנון מפורט, בהיקף של כ-10,000 דירות, בהם של מע"ר קריית ביאליק, מתחם כצנלסון בגבעתיים, שדרות מנחם בגין באשדוד, הרובע הדרומי של המרכז האזרחי בבאר שבע, הרחבת מרכז שפירא ומתחם מודעי בירושלים. 

מדינה במלחמה: אלו הן הפעולות שבוצעו בשנה החולפת
מיגון האוכלוסייה: תוכנית המתאר הארצית למיגון (תמ"א 40/ א/ 1/ 1) – תוכנית המתאר הארצית שאושרה בזמן שיא. התוכנית גובשה על רקע החשיבות הרבה שקיימת להקמת מרחבים מוגנים ליחידות דיור ולמבני ציבור שיש בהם כדי להציל חיים, ועל מנת לאפשר את בנייתם כזכות מוקנית ללא צורך בהליך של הקלה. עוד אושרו, פטור מתוכנית והיתר לטובת הקמת ממ"ד בצמודי קרקע ולמבני בני 2 קומות, פטור מהיתר להקמת מרחב מוגן למוסדות חינוך ותוכנית מתאר ארצית למיגוניות (תמ"א 40 /ד), שמטרתה הצבת מיגוניות בכל שטח מדינת ישראל על פי הייעודים שנקבעו ובהתבסס על מסמך מדיניות פיקוד העורף.

מענה למפונים: בתחום המגורים אושרו צווים לפתרונות למגורים זמניים למפונים תושבי העוטף, בהם: כפר עזה בקיבוץ שפיים; כרם שלום בישוב אשלים; קיבוץ בארי בקיבוץ חצרים;  קיבוץ נחל עוז בקיבוץ משמר העמק; קיבוץ כיסופים ביישוב עומר; קיבוץ חולית בצמידות דופן ליישוב רביבים. עוד אושרו צווים דומים המאפשרים הקמת מוסדות חינוך והקמת אתרים לשם מתן מענה לצורכי בריאות הנפש ולהגברת חוסן נפשי עבור המפונים באתרים אליהם פונו. כמו כן, אושרו צווים למעטפת תומכת, בהם הקמת מתקני אגירה זעירים וקטנים במתקני קליטה מקומיים ובמרכזי הפעלה בפטור מהיתר ומתוכנית ולהסדרת גדר בטחון היקפית ודרך בטחון לקיבוץ ארז.

תוכנית אסטרטגית לחבל התקומה: הכנת התוכנית האסטרטגית לנגב המערבי החלה בחודש דצמבר 2023, כמענה תכנוני לאירועים שהתרחשו ב-7 באוקטובר 2023, ומתוך מטרה לסייע לצמיחה מיטיבה ולשיקום אזורי ביום שאחרי. התוכנית יזומה על ידי רשות מקרקעי ישראל בשיתוף וליווי של מינהל התכנון, מנהלת תקומה, רשויות רלוונטיות במרחב, משרדי ממשלה ובעלי עניין נוספים רלוונטיים ובשיתוף הציבור. במסגרת התוכנית האסטרטגית ייבחנו נושאים שונים אשר זוהו כבעלי חשיבות אזורית ובין היתר ביחסי הגומלין בין המרחב הכפרי והמרחב העירוני, התייחסות לעוגנים אזוריים ומנועי צמיחה, מערך השטחים הפתוחים במרחב הבין יישובי, שימוש וניהול מושכל של משאבי טבע, הדגשת החקלאות באזור, אנרגיות מתחדשות, צרכים אזוריים בתחום התשתיות, רשת התחבורה המקומית והאזורית ועוד. 

תוכנית מתאר ארצית למסדרונות אקולוגיים
קידום תוכנית מתאר ארצית שמטרתה הבטחת רצף שטחים פתוחים ברמה הארצית לטובת המשך תפקודם האקולוגי ולאספקת עורקי חיים ורווחה לאדם ולטבע. רצף זה יאפשר הגירה ומעבר של בעלי חיים וצומח, כתנאי לקיומן של מערכות אקולוגיות מתפקדות ומגוונות לאורך זמן, בעידן של גידול אוכלוסייה, פיתוח מואץ ושינויי אקלים.

התוכנית לפינוי המפעלים המזהמים במפרץ חיפה (תמ"א 75)
בדצמבר 2023 אושרה בממשלה התוכנית לפינוי המפעלים המזהמים במפרץ חיפה (תמ"א 75). מדובר בתוכנית שתהווה בסיס לתכנון מפורט בתחומה. התוכנית בשיתוף מינהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל, ומטרתה שינוי פני מפרץ חיפה, קביעת תמונת העתיד והתוויית מדיניות תכנון עדכנית במרחב זה. התוכנית מתווה יצירת חיבור אורבני רציף בין הקריות לעיר חיפה, פרישה מאוזנת של ייעודי קרקע למגורים, תעסוקה ושימושים מטרופולינים, לרבות פארק מטרופוליני ושטחים פתוחים לאורך הנחלים. 

בהתאם לתוכנית זו, יקודמו בשנת 2024, תוכניות מפורטות שיכללו עשרות אלפי יחידות דיור, היקפי תעסוקה משמעותיים, מערכות תשתית, ביסוס תחבורה ציבורית, שירותים ברמה מטרופולינית, חיבורים וצירים המחברים את הקריות לגוש חיפה ונשר.

תחבורה ותשתיות
קודמו תוכניות לקווי רכבות, תוכניות וביצוע קווי רכבת קלה וכן קודם תכנון לתחבורה אווירית בנמלי התעופה בן גוריון וחיפה. במסגרת זו, קודמה גם תוכנית למרחב מערכת המטרו במטרופולין תל אביב – תמ"א 70 . תוכנית זו מהווה תהליך משלים לקידום תוכניות לקווי המטרו המהוות נדבך מרכזי במערכת הסעת המונים במטרופולין תל אביב. מטרתה, להתוות מדיניות תכנון עירוני סביב תחנות המטרו בדגש על יישום עקרונות תכנון מוטה תחבורה ציבורית ומדיניות תכנון עירונית סביבן.

תכנון יוזם
השנה המשיך מינהל התכנון את פעולותיו בנושא ייזום תכנון מפורט שעיקרו מגורים ועירוב שימושים, מתוך מטרה לסייע בעמידה ביעדי התכנון שהוגדרו על ידי הממשלה ולהגדיל את המלאי התכנוני של יחידות דיור. מדובר, בשינוי פרדיגמה בה מינהל התכנון נרתם למאמץ לאומי זה בדגש על מתחמים בהם מינהל התכנון מהווה "מכפיל כוח" ולצורך כך הוא מעמיד את המשאבים הדרושים.

אנרגיה מתחדשת
מינהל התכנון מוביל מהלכים סטטוטוריים שתכליתם הגדלת ייצור באנרגיות מתחדשות, כחלק מהפיכת מערכת החשמל בישראל לירוקה יותר ונקייה יותר. השנה ניתן דגש על קידום יכולת ייצור האנרגיות המתחדשות בדו-שימוש, מתוך הבנה כי יש לייעל את השימוש בקרקע בצורה מיטבית: אושרו שתי תוכניות מתאר ארציות, האחת ייעודית לנושא והשנייה למתקני אגירת אנרגיה. בשנת 2023 אושרו 29 תוכניות למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים. ההיקף הקרקעי הכולל של התוכניות הוא כ-3,650 דונם.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות