banner
אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים. צילום: סיוון פרג'
אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים. צילום: סיוון פרג'

חברת גב ים מדווחת על גידול של 11.1% בהכנסות החברה

החברה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לשנת 2019, בהם נרשם גידול של כ-68% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות וגידול של 11.1% בהכנסות החברה מהשכרת מבנים. דמי השכירות עלו בכ- 6.4%

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים. צילום: סיוון פרג'

חברת גב ים מדווחת כי הכנסות החברה מהשכרת מבנים בשנת 2019 הסתכמו בסך של כ-510 מיליון שקל, גידול של 11.1% לעומת אשתקד. ה- NOI בשנת 2019 הסתכם בכ-490 מיליון שקל, בהשוואה לכ-431 מיליון שקל אשתקד, גידול בשיעור של 11.1%.

עוד על פי הנתונים, ה- EBITDA בשנת 2019 הסתכמה בכ-458 מיליון שקל, בהשוואה לכ-407 מיליון ₪ אשתקד. גידול של כ-12.5%. ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם בשנת 2019 בכ-231 מיליון שקל, בהשוואה לכ-199 מיליון שקל, גידול של כ-16%.

תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו בשנת 2019 בסך של כ-388 מיליון שקל, לעומת 361 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-7.5%.  

הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם בשנת 2019 בסך של כ-463 מיליון שקל, בהשוואה ל-276 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-68%.  

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-995 אלף מ"ר, באתרים שונים ברחבי הארץ. בשנת 2019 חתמה החברה על 143 חוזי שכירות, ביחס לשטח עילי של כ-151 אלף מ"ר המניבים כ-108 מיליון שקל בשנה. הסכמי השכירות שמתייחסים לשטחים בבניינים קיימים נחתמו תוך עלייה ממוצעת בדמי השכירות בשיעור של כ-6.4%. בשנת 2019 השקיעה החברה סך של כ-392 מיליון שקל בפרויקטים שנמצאים בתכנון, רישוי והקמה, מתוכם סך של כ-18 מיליון ש"ח בעבודות תחזוקה בנכסים קיימים. 

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "החברה ממשיכה להתרחב ומובילה מהלכי ייזום אינטנסיביים, בראיה ארוכת טווח ובמגמה ברורה, בהיקף של כ-410 אלף מ"ר (כ-325 אלף מ"ר חלק החברה), הכוללים 12 פרוייקטים בהשקעה כוללת של כ-2.3 מיליארד ש"ח, אשר יעמידו את מצבת הנכסים המניבים של החברה על למעלה מ-1.3 מיליון מ"ר והכנסות שנתיות של כ-730 מיליון ש"ח, החל משנת 2024".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות