banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

כל האמת: ירידה או עלייה בביקושים ובמכירת דירות חדשות?

נחשפים נתוני האמת: ירידה של 18.1% בדירות שנמכרו בהשוואה לרבעון הקודם. ראשון לציון, באר שבע, נתניה מתרסקות וגם מחוז צפון. תל אביב משגשגת וכ- 50 אלף דירות נותרו למכירה – תמונת מצב

הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-11,990 דירות, מתוכן כ-7,650 דירות חדשות נמכרו, כ-63.8% מהכמות המבוקשת. כרבע מכלל הדירות החדשות שנמכרו מתרכז בערים: ירושלים, קריית גת, אשקלון, נתניה ותל אביב-יפו, 19.6% מהדירות נמכרו בסבסוד ממשלתי – כך עולה מנתוני הכמות המבוקשת של דירות חדשות לחודשים ספטמבר-נובמבר 2022 שמפרסמת היום הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). עוד עולה כי בסוף נובמבר 2022, מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה עמד על 50,870 דירות ומספר חודשי ההיצע (מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנותרו למכירה תימכרנה) הוא 19.0 חודשים

עלייה או ירידה?
מניתוח הנתונים בהשוואה לחודש הקודם (נובמבר לעומת אוקטובר 2022) מדובר בעלייה של 34.6% בכמות המבוקשת לדירות חדשות ובעלייה של 48.4% בדירות חדשות שנמכרו אולם בהשוואה קצת יותר מעמיקה לרבעון הקודם, מדובר בירידה של 12.6% בכמות המבוקשת ובירידה של 18.1% בדירות שנמכרו. גם בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים מדובר בירידה של 17.5% בכמות המבוקשת ובירידה של 28.3% בדירות שנמכרו וגם בהשוואה לחודש הקודם מדובר בירידה, כאשר 2,900 דירות חדשות נמכרו – ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם. מספר הדירות שלא למכירה עמד על כ-1,530 – ירידה של 3.5% לעומת החודש הקודם.

ירידות בחודש נומבר
הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-4,430 דירות. נתוני המגמה מראים כי חלה ירידה של 2.5% לעומת החודש הקודם. מתוך הכמות המבוקשת כ-2,900 דירות חדשות נמכרו. בהתאם לנתוני המגמה חלה ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם. מספר הדירות שלא למכירה עמד על כ-1,530. בהתאם לנתוני המגמה חלה ירידה של 3.5% לעומת החודש הקודם. 

ירידה בקצב של 3.2% לחודש בכמות המבוקשת
בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2022 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-11,990 דירות, ירידה של 12.6% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (יוני-אוגוסט 2022). לאחר ניכוי עונתיות, מסתמנת בתקופה זו ירידה של 13.0%. "בחינת נתוני המגמה מראה כי הכמות המבוקשת של דירות חדשות ירדה מחודש אוקטובר 2021 בקצב של 3.2% לחודש, לאחר שמחודש מאי 2020 נרשמה עלייה בקצב של 1.4% לחודש", כך מציינים בלמ"ס.  

בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2022 נמכרו כ-7,650 דירות חדשות, ירידה של 18.1% לעומת הרבעון הקודם (יוני-אוגוסט 2022). 19.6% מהדירות נמכרו בסבסוד ממשלתי. לאחר ניכוי עונתיות מסתמנת בתקופה זו ירידה של 15.7% לעומת התקופה הקודמת. "בחינת נתוני המגמה מראה כי מחודש אוגוסט 2021 נרשמה ירידה בקצב של 4.1% בחודש, לאחר שמחודש אפריל 2020 עד יולי 2021 נצפתה עלייה בקצב של 2.3% לחודש", כך מציינים עוד בלמ"ס. 

מה עשו המחוזות?
בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2022, הכמות המבוקשת של דירות חדשות שנצפתה בכל אחד מן המחוזות הדרום, המרכז והצפון הייתה יותר מפי שניים מהכמות במחוז ירושלים. בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2022 חלקן של הדירות שנמכרו מסך הכמות המבוקשת במחוז ירושלים עמד על 74.0%. לעומת זאת, חלקן של הדירות שנמכרו במחוז הצפון עמד על 39.8% בלבד ומחוז תל אביב מוביל עם 73.8% במכירת דירות. 

כמות מבוקשת של דירות חדשות לפי מחוז, בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2022

התרסקו: ראשל"צ, נתניה ובאר שבע
היישובים שבהם נמכרו יותר מ-450 דירות בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2022 הם: ירושלים (491), קריית-גת (463) ואשקלון (462). בקריית גת נרשמה קפיצה של 408 אחוז לעומת הרבעון הקודם ובקריית מלאכי קפיצה של 358 אחוז. ראשון לציון, באר שבע ונתניה מובילות את הירידות במכירת דירות לעומת הרבעון הקודם, והן עומדות על כמחצי מהמכירות ברבעון הקודם. 

היישובים שבהם נמכרו יותר מ-150 דירות, בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2022

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות