banner
רונן גינזבורג // צילום: רמי חכם | Depositphotos
רונן גינזבורג // צילום: רמי חכם | Depositphotos

חברת דניה רושמת גידול שנתי בהכנסות, שהסתכמו בכ- 5.4 מיליארד שקל

הרווח הנקי השנתי עמד על כ-196.1 מיליון שקל. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בהיקף של 40 מיליון שקל

חברת דניה מקבוצת לפידות דיווחה על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023, לפיהן הכנסות החברה לשנת 2023 הסתכמו בכ-5.4 מיליארד שקל, גידול של 21% לעומת הכנסות של כ- 4.5 מיליארד שקל בשנת 2022. הכנסות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכמו בכ- 1.3 מיליארד ₪ ירידה של כ- 9% ביחס להיקף המחזור ברבעון השלישי, אותה מסבירים בחברה כתוצאה של מלחמת "חרבות ברזל".

נכון לסוף שנת 2023 הסתכם צבר ההזמנות בכ-13.3 מיליארד ש"ח, וזאת לעומת צבר של כ- 11.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022. בשנת 2023 נכנסו לצבר ההזמנות פרויקטים בהיקף כולל של מעל 5.9 מיליארד ש"ח ולאחר תאריך המאזן ועד מועד פרסום הדוחות, נכנסו לצבר פרויקטים נוספים בהיקף כולל של כ- 776 מיליון ש"ח.  תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ- 269.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 155.6 ₪ בשנת 2022. בקופת החברה כ – 933 מיליון ש"ח ולחברה אין חוב תאגידי.

עוד על פי הדיווח, הכנסות המימון נטו הסתכמו ברבעון הרביעי בכ-6.3 מיליון ש"ח, ובשנת 2023 הסתכמו בכ-26.3 מיליון ₪. הכנסות המימון נבעו בעיקר מהכנסות מריבית על פיקדונות. הרווח הנקי של החברה לשנת 2023 הסתכם בכ-196.1 מיליון ₪, גידול של 11% לעומת רווח נקי של כ-175.3 מיליון ש"ח בשנת 2022. ברבעון הרביעי לשנת 2023 עמד הרווח הנקי של החברה על כ- 41 מיליון ₪, בהשוואה לרווח נקי של כ- 49 מיליון ₪ ברבעון הרביעי לשנת 2022.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 40 מיליון ש"ח. בגין שנת 2023 חילקה החברה במצטבר דיבידנדים בהיקף של 160 מיליון ש"ח.

ההון העצמי של החברה ביום 31.12.2023 הסתכם בכ-759 מיליון ש"ח, וזאת לעומת הון עצמי של כ-705 מיליון ש"ח בסוף שנת 2022.

רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה, מסר כי: "גם בתקופות קשות אלה למדינת ישראל, דניה משקיעה את מלוא משאביה על מנת להמשיך ולהוביל את בנייתה של הארץ במלוא הכוח ולתרום להנעת הכלכלה הישראלית, בה היא מאמינה, תוך מתן דגש על יתרונותיה כקבוצה בעלת מספר חברות בנות בתחומים הסינרגטיים לפעילותה, בין היתר בעלות בתאגיד כוח אדם זר המאפשר לדניה יתרון בהעסקתם של עובדים זרים".

יעקב לוקסנבורג, יו"ר דירקטוריון דניה, מסר כי: "מצבה הפיננסי האיתן של דניה והעדר החוב התאגידי שלה, מאפשרים לה לצלוח גם את התקופה המורכבת הזו בכלכלה הישראלית ולסיים את שנת 2023 בצמיחה בכל הפרמטרים. בתחומי הפעילות המצויים בליבת הפעילות של דניה, אנו מעריכים כי צפוי גידול בביקוש לשירותי בניה הן בתחום המגורים והן בתחום התשתיות, שהינם נדבך חשוב בצמיחתו של המשק הישראלי, אשר יקבלו ביטוי גם בתקציבים משמעותיים מצד המדינה המיועדים לשם כך."

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות