banner
תל אביב // Depositphotos
תל אביב // Depositphotos

הסדר חדש בין המדינה לרשויות המקומיות שבתחומן יעבור קו המטרו מקנה להן שיפוי מוגדל בפני תביעות

על פי ההסדר, שעולה בימים אלה לאישור בוועדות המקומיות, גובה השיפוי שיקבלו הוועדות המקומיות במקרה של תביעה בגלל העבודות על המטרו יעמוד על 90 אחוז ומנגד, כל רשות מקומית תשלם סכום השתתפות שנתית

זיו גולדפישר 10.01.2023

הרשויות המקומיות שבתחומן יעבור קו המטרו יזכו לשיפוי מוגדל מהמדינה עבור תביעות שיוגשו נגדן, כך עולה מהסכם בין המדינה לבין הוועדות המקומיות, שבימים אלה עולה לדיון ברשויות המקומיות. על פי ההסכם, המדינה תשפה את הוועדות המקומיות בלפחות 90 אחוזים מגובה התביעה, וזאת במקום היקף השיפוי כיום, העומד על 70 אחוזים. בימים הקרובים יעלה ההסכם לדיון בפני הוועדה המקומית בראשון לציון, לאחר שאושר כבר בתל אביב.

מערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל אביב, שעלותה 150 מיליארד שקל, היא אחד מהפרויקטים המורכבים ביותר שנעשו בישראל, והמורכב ביותר בתחום התחבורה. הפרויקט, הכולל מערך של רכבות קלות ורכבות תחתיות (מטרו) הוא אחד מהכלים המשמעותיים ביותר לקידום התחדשות עירונית. הפיתוח והעבודות המורכבות גוררות איתן גם תביעות כספיות בגין נזקים וירידת ערך שנגרמים עקב העבודות. על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, הכתובת לתביעות במקרה של נזק בגלל תכנית בנייה, היא הוועדה המקומית.

לפני כשנתיים החליטה הוות"ל (הוועדה לתשתיות לאומיות) כי במקרה של תביעות בגלל העבודות על המטרו, היא תשפה את הוועדות המקומיות בגובה של 70 אחוזים מגובה התביעה. עם זאת, הוות"ל קבעה כי היא תשנה את היקף השיפוי, אם יוצג בפניה הסכם חדש, הקובע היקף שיפוי אחר. באחרונה הגיע צוות מטעם הרשויות המקומיות, שכלל את נציגי עיריות פתח תקווה, ראשון לציון, לוד (שאותה החליפה בהמשך עיריית רמת גן) ועיריית תל אביב, להסכם עם המדינה לעניין השיפוי ביחס לתביעות פיצויים לירידת ערך בגלל עבודות המטרו.

על פי ההסדר החדש, במקרה של תביעה בגובה של עד 10 מיליארד שקל, היקף השיפוי של המדינה יעמוד על 90 אחוז, ויתר ה-10 אחוזים יהיה על הוועדה המקומית. בתביעה בהיקף של בין 10 ל-15 מיליארד, המדינה תוסיף עוד 5 אחוזים (מעבר להיקף השיפוי של 90 אחוז) לחשבון התקזזות מיוחד שינוהל על ידי מרכז השלטון המקומי. בתביעות בהיקף של 15-20 מיליארד שקל, המדינה תוסיף 7.5 אחוזים (מעבר להיקף השיפוי של 90 אחוז), ובתביעות של מעל 20 מיליארד שקל המדינה תוסיף 10 אחוזים לחשבון ההתקזזות.

חשבון ההתקזזות ייפתח וינוהל בנאמנות על ידי מרכז השלטון המקומי עבור הרשויות שיחתמו על ההסכם. בסיום הליכי התביעות הרשויות יחלקו את הכספים שיצטברו בחשבון זה ביניהן לפי יחס התשלומים שכל אחת היתה צריכה לשאת. הסדרת החלוקה תיעשה על ידי צוות ההתקזזות, המורכב מגזברי עיריות פתח תקווה, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב יפו וכן מגזברי כל הרשויות המקומיות שהן צד להסכם שיפוי.

הטבה נוספת שניתנה בהסכם קובעת כי בסוף תקופת התשלום לפי צו המטרו – על פי הצו, כל רשות מקומית הנכללת בתחום המטרו תשלם סכום השתתפות שנתית. תקופת התשלום משתנה בהתאם למספר התחנות בכל רשות) או לאחר שיסתיימו ההליכים לתשלום פיצויים לפי חוק התכנון והבנייה ((המאוחר מבין השניים), תערך התחשבנות לסך ששילמה הרשות (לפי צו המטרו) והוועדה המקומית (לפי התביעות שחויבה בהן). אם הסכום שיתקבל יהיה גבוה ב-30 אחוזים מהסך המצטבר של היקף תביעות הפיצויים שנפסקו כנגד הוועדה, תגדיל המדינה את השיפוי בדיעבד לוועדה המקומית, בסכום השווה ל-20 אחוזים מהפער בין סכום השיפוי וההשתתפות המצטבר.

על רקע היקף התביעות הצפוי נקבע עוד בהסכם כי המדינה תהיה אחראית לניהול תביעות לפיצויים המוגשים כנגד הוועדה המקומית בהתאם לחוק המטרו. תביעות על נזק בהתאם לחוק התכנון והבנייה יוגשו לוועדה ייעודית ולא לוועדה המקומית. בהתאם, ההסכם מסדיר את אופן שיתוף הפעולה בין הוועדה המקומית לבין המדינה לעניין ניהול הליכי התביעה (חיוב הוועדה המקומית לשיתוף פעולה עם המדינה, קביעת הסדרים לתיאום וכדומה), ואף מתנה את השיפוי המוגדל בקיומו של שיתוף פעולה זה.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות