banner
מיכה קליין // כרמל שירן
מיכה קליין // כרמל שירן

אפריקה ישראל מגורים מכרה 193 יח"ד ברבעון השלישי של השנה

החברה מדווחת כי הרווח הנקי עלה בכ-55% וכי מתחילת השנה נוספו למלאי החברה למעלה מ-1,500 יח"ד. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 15 מיליון שקל

אפריקה ישראל מגורים, מקבוצת לפידות קפיטל, מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021: סך הכנסות החברה הסתכמו בכ-314 מיליון ש"ח לעומת כ-344 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהושפע מתקופה הקורונה, כמו התאוששות הענף הנדל"ן למגורים בשנה הנוכחית. הרווח הנקי רשם עלייה של כ-55% והסתכם בכ-30 מיליון ש"ח לעומת כ-19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עלה גם הוא ועמד ברבעון על 18% לעומת 15% אשתקד. במהלך הרבעון מכרה החברה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 193 יח"ד בהיקף כספי של כ-687 מיליון ₪ לעומת 112 יח"ד אשתקד בהיקף כספי של כ-234 מיליון ₪.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה החברה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 558 יח"ד בהיקף כספי של כשני מיליארד ש"ח. בחברה מציינים כי: "המכירות המשמעותיות בפרויקט "DUO" במתחם סומייל דרום, טרם באות לידי ביטוי בדו"חות הכספיים. המכירות יתחילו לבוא לידי ביטוי עם התמלא התנאים המתלים, הכוללים בין היתר את היתר הבנייה המלא, הצפוי להתקבל בהמשך שנת 2021". עוד על פי הדיווח, נכון ל-30.9.2021, התקשרה החברה בחוזי מכר ביחס ל-212 יחידות דיור בפרויקט, בהיקף כספי של כ-1.2 מיליארד שקל. 

באשר לפרויקטים, על פי הדיווח 1,953 יח"ד נמצאות בביצוע ובשיווק (טרם ביצוע) ב-17 אתרים, מתוכן נמכרו 1,121 יח"ד, כאשר השווי החוזי של המכירות הינו כ-1.9 מיליארד ₪, ללא מע"מ, חלק החברה. 

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך 15 מיליון ₪. יתרת המזומנים, שווי מזומנים וני"ע סחירים, הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2021 בכ-363 מיליון ש"ח. "הגידול מסוף 2020 נובע בעיקר מקבלת אשראי מתאגיד בנקאי וכן מתמורה ממימוש מקרקעין בירושלים ובגבעת שמואל. בנוסף, לחברה כ-155 מיליון ש"ח בחשבונות ליווי", כך נמסר. ההון העצמי, ליום ה-30 בספטמבר 2021, עמד על כ-1,105 מיליון ש"ח. 

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אנחנו שמחים לסכם רבעון חזק נוסף עם המשך צמיחה במכירת דירות ועליית ערך המלאי בפרויקטים השונים של החברה. שוק הדיור בישראל, נמצא בעלייה של ביקושים ומחירים, אשר באים לידי ביטוי בשיעורי הרווחיות והרווח הגולמי בדו"חות וכן צפויים להתבטא גם בדו"חות העתידיים של החברה. אפריקה ישראל מגורים תמשיך לפעול לשמירת מגמת צמיחה זו גם בשנה הבאה, תוך שמירה על גידול בצבר הקרקעות, איתנות פיננסית גבוהה ושיפור ברווחיות כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות אלה"

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות