banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

אושר לקריאה שנייה ושלישית: מס שבח מופחת על קרקעות למגורים שלא פותחו כ- 20 שנה

שיעור המס המופחת יינתן רק במכירת קרקע שקיימת לגביה תוכנית בנייה, המתירה בנייה של מינימום 8 דירות מגורים

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה לקריאה שנייה ושלישית את סעיף 7 'שבח ריאלי', שבפרק ד' (מיסוי בשוק הדיור) בחוק ההסדרים. מהוועדה נמסר כי: "מטרת החוק לתמרץ את מכירת הקרקעות וכוללת גם מנגנון לתמרוץ הבנייה עליהן לאחר המכירה, לשם הגדלת היצע הדיור בישראל.

"כדי לעודד מכירת קרקעות אשר נרכשו לפני 7 בנובמבר 2001, כלומר קרקעות שנמצאות במשך שנים רבות בידי בעליהן ונצמח עליהן שבח גבוה, מוצע לקבוע, כהוראת שעה, שבמכירת זכות במקרקעין המיועדים לבנייה למגורים, בידי יחיד, בתקופה שמיום התחילה של החוק עד 31 בדצמבר 2027 (המועד הוארך בחצי שנה לדרישת הוועדה לעומת הצעת חוק המקורית), יחול שיעור מופחת של מס שבח, על חלק מהשבח הריאלי שנצבר עד 7 בנובמבר 2001, לפי שיעור המס הקבוע היום – 25%. שיעור זה נמוך משמעותית משיעור המס המוטל על השבח שנצבר לפני 7 בנובמבר 2001, והיה נגבה במכירת המקרקעין לולא ההצעה שאושרה". עוד לפי ההצעה, שיעור המס המופחת יינתן רק אם המכירה היא של קרקע שקיימת לגביה תוכנית בנייה, המתירה בנייה של לפחות 8 דירות מגורים על הקרקע על מנת לתמרץ קרקעות עם פוטנציאל בנייה גבוה, זאת לדרישת הוועדה, כאשר בהצעת החוק המקורית נקבע מספר של 15 דירות מגורים לפחות.

"תנאי נוסף שהוצע הוא שבתוך תקופה קצובה הסתיימה בנייתן על הקרקע של כל הדירות המיועדות לשמש למגורים המותרות לבנייה לפי תוכנית הבנייה שחלה לגבי הזכות במקרקעין במועד סיום הבנייה. זאת כדי לתמרץ את רוכש הקרקע להוציא לפועל את בניית הדירות במהירות", נמסר עוד מהוועדה. 

במסגרת כך, האריכה הוועדה את תקופת הבנייה הנדרשת כדי לזכות בהטבה לעומת התקופה שנקבעה בהצעת החוק המקורית והעמידה אותה על 8 שנים, כאשר ככל שהרוכש יסיים את בניית דירות המגורים בתקופה קצרה, יהיה זכאי המוכר לשיעור המס המופחת על חלק גדול יותר מהשבח הריאלי עד יום התחילה. במידה וישלים את הבנייה בתום 4 שנים יהיה זכאי ל-100% מההטבה, ובהמשך לכך יחולו מדרגות יורדות לגבי הזכאות להטבה, כאשר מידי שנה יורד אחוז הזכאות להטבה, עד לתום 8 השנים.

מאחר שההקלה ניתנת למוכר, התמריץ לרוכש יופעל באמצעות חוזה המכר, שיתייחס לתוצאות אי־עמידתו בתנאי סיום הבנייה.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות