banner
אילוסטרציה // מגדילים
אילוסטרציה // מגדילים

היקף האשראי החודשי למגורים הגדול ביותר שנרשם אי פעם בישראל

בחודש אוגוסט 2021 נרשם שיא חדש, כאשר הועמד אשראי למגורים בהיקף של כ-11.8 מיליארד שקל. מדד תשומות הבנייה, שתורם באופן ישיר לעלית מחירי דירות חדשות, עלה מדצמבר 2020 עד אוגוסט 2021 ב- 4.6%, כך עולה מסקירת בנק ישראל

בחודשים האחרונים ניכרת פעילות ערה בשוק הדיור בישראל, התפתחויות אלה התבטאו ברכישת נכסים יקרים יותר בשיעורי מימון גבוהים, והובילו לעלייה בגובה ההלוואה הממוצע ולעליה במשקל ההלוואות שניתנו בשיעורי מימון גבוהים של 60-75 אחוז ובשיעורי החזר מהכנסה גבוהים 30-40 אחוז, כך עולה מסקירת מערכת הבנקאות למחצית הראשונה לשנת 2021, שמפרסם בנק ישראל. 

עוד על פי הסקירה, על אף ההתפתחויות האחרונות ובשל התפתחויות דומות בעולם, יחס החוב לדיור, מחירי הדיור ומחירי השכירות נותרו נמוכים בהשוואה בינלאומית. הדו"ח מתייחס גם לניתוח הצעדים המאקרו יציבותיים שבוצעו בעולם, וקובע כי הצעדים שננקטו בישראל שמרניים בהשוואה לעולם בכל הקטגוריות האפשריות, "ואלו פעלו לצמצום הסיכון בתיק האשראי לדיור". 

אוגוסט: הועמד אשראי למגורים בהיקף של כ-11.8 מיליארד
כאמור, בחודשים האחרונים ניכרת פעילות ערה בשוק הדיור ובאשראי שהועמד למטרת מגורים בישראל. בחודש אוגוסט 2021 נרשם שיא חדש, כאשר הועמד אשראי למגורים בהיקף של כ-11.8 מיליארד ש"ח, היקף האשראי החודשי הגדול ביותר שנרשם אי פעם בישראל. הדבר מתבטא בגידול בהיקף הביצועים, בכמות ההלוואות, בעליה במחירי הדירות ובגובה ההלוואה הממוצעת לדיור, שעומדת על כ-881 אלפי ש"ח בממוצע במהלך שנת 2021 – עלייה של 13%, בהשוואה לממוצע בשנת 2020. עם זאת, ברבעון השני של 2021 ניכרת ירידה במספר העסקאות בשוק הדיור. 

העלייה בפעילות באשראי למגורים נצפתה על פני כל מטרות הרכישה, ובפרט בקרב רוכשי דירה ראשונה, ומשפרי הדיור שמהווים מעל ל-80% מסך האשראי שהועמד מתחילת השנה. בשוק הדיור, עולה כי המשקיעים הם אלו שהובילו את הגידול במספר העסקאות בחודשים האחרונים, עם סך של 2.6 אלף דירות נכון ליולי 2021, גבוה פי שלוש בהשוואה ליולי 2020, אולם מלאי הדירות בידי משקיעים נותר ללא שינוי משמעותי בעקבות היקף מכירות זהה. בתוך כך, מנתוני הפיקוח על הבנקים עולה כי משקיעים רבים אינם נוטלים משכנתאות למימון רכישת הדירות וזאת משום ששיעורם בקרב נוטלי המשכנתאות לא גדל בשיעור דומה לגידול נתחם בקרב רוכשי הדירות. 

השפעת הפיקוח הממשלתי
בין הגורמים לפעילות הערה בשוק הדיור ניתן למנות גם גורמים מאקרו-יציבותיים פיקוחיים. בצד הביקוש, ניתן למנות את הורדת מס הרכישה על דירות להשקעה ביולי 2020, הכרזה על סיום תכנית מחיר למשתכן, ירידת שיעור הריבית על המשכנתאות, שינוי טעמי רוכשים בעקבות משבר הקורונה (דירות גדולות/מרווחות יותר) ועלייה בחיסכון של משקי הבית בתקופת משבר הקורונה. 

לפי דוח היציבות הפיננסית שפרסם בנק ישראל באוגוסט 2021 , בצד ההיצע ניתן למנות את הירידה בהיקף התחלות הבנייה בהשוואה לשנים קודמות. נתוני החשבונאות הלאומית מראים כי ההשקעה בבנייה למגורים ירדה בשנת 2020 בשיעור של 6.6%, ירידה זו משתקפת הן בסיומי הבנייה, אשר פחתו בשיעור ניכר, והן בירידה בהתחלות בנייה. כמו כן, קצב הבנייה ארוך הטווח מצביע על כך שהגידול בהיצע הדירות נמוך מקצב עליית הביקוש, המביא בחשבון את גידול האוכלוסייה. בנוסף, ישנה עלייה מתמדת בעלויות הבנייה של דירות חדשות ובפרט במחיריהם של חומרי הגלם וההובלה, כפי שמתבטא במדד תשומות הבנייה, שתורם באופן ישיר לעלית מחירי דירות חדשות. מדד זה עלה מדצמבר 2020 עד אוגוסט 2021 ב- 4.6% לעומת שנת 2019 בה המדד עלה רק באחוז אחד ושנת 2020 , בה המדד נשאר ללא שינוי.

עוד על פי הסקירה, הפעילות הערה בשוק האשראי לדיור פעלה לעלייה ביחס החוב לדיור של משקי הבית לתוצר בישראל, בדומה למרבית המדינות החברות בארגון ה-OECD. על אף העלייה ביחס זה, במהלך שנת 2020 ,היחס בישראל נותר נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות