banner
הרב נתן אלנתן // צילום: אביגיל מתתוב | Depositphotos
הרב נתן אלנתן // צילום: אביגיל מתתוב | Depositphotos

היעד לשנת 2023: 30% מייצור החשמל יגיע מאנרגיות מתחדשות

המועצה הארצית אישרה הגדלת ההספק ממתקנים פוטו-וולטאים קרקעיים בשטח של 40,000 דונם

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה לאשר את הצעת מינהל התכנון להגדלת ההספק ממתקנים פוטו-וולטאים קרקעיים בכ-4,000 מגוואט, זאת כדי לעמוד ביעד של 30% ייצור מאנרגיות מתחדשות עד לשנת 2023. 

במינהל התכנון אומרים כי: "השגת היעד של 30% באנרגיות מתחדשות לשנת 2030, מצריך הקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת בהספק כולל של כ-18,000 מגוואט, מתוכם נדרשים כ-17,000 מגוואט במתקנים פוטו וולטאיים. היקף ההספק של כלל המתקנים הפוטו וולטאיים שהוקמו עד כה, עמד על כ-4,400 מגוואט בסוף שנת 2022. בהתאם לכך, תוספת ההספק הנדרשת במתקנים פוטו וולטאיים הינה כ-12,600 מגוואט עד לשנת 2030."

פוטנציאל ההספק של המתקנים הפוטו וולטאיים הקרקעיים, הן בתוכניות שאושרו וטרם מומשו, והן בתוכניות המקודמות כיום עד למימוש המכסה של 20,000 דונם, עומד על כ-3,100 מגוואט. על מנת להגיע לעמידה ביעד של 30% ייצור באנרגיות מתחדשות לשנת 2030, נדרש היקף של כ-9,500 מגוואט. 

עוד מציינים במינהל כי: "על מנת שתהיה ודאות תכנונית למימוש ההיקף של כ-9,500 מגוואט, קובעת המועצה הארצית את הצורך ביצירת מלאי תכנוני של מתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים בהיקף של כ-40% מההספק הנדרש". בהתאם לכך החליטה כאמור המועצה לשנות את המגבלה שנקבעה בהחלטתה מיום 10.11.20, ולאפשר תוספת של 40,000 דונם על המכסה שנקבעה. 5,000 דונם יינתנו בכפוף להצגת צעדים שיינקטו לעידוד ולתמרוץ מתקנים פוטו וולטאיים בדו שימוש. 

בנוסף קבעה המועצה שחלקה העיקרי של תוספת המכסה תאפשר קידומן של תוכניות במסלול ארצי, בהיקף של 25,000 דונם מתוך 40,000 דונם שיתווספו למכסה. זאת, לדברי המינהל, "מאחר שסבירות הקמתם גבוהה יותר, הם מאפשרים תוספת משמעותית של הספק וכן קיימים להם יתרונות מובהקים בהיבטי ניהול המערכת, באפשרות לשילוב אגירה בהיקף גדול, בחסכון בהקמת רשת חשמל, ובשליטת המדינה בעיתוי ההקמה של חלקם בהתאם לצרכים". בתוך כך, בהתייחס להחלטת המועצה מיום 10.11.20, בה נקבע עקרונות להסמכת תכניות למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים לוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל), יקבע כי מינהל התכנון יוכל להמליץ על בקשות בשטח ברגישות נופית-סביבתית גבוהה.

בעוד חצי שנה יתקיים דיון, במסגרתו תעודכן המועצה הארצית על ההספק הכולל של המתקנים הפוטו וולטאיים שהוקמו, היקף התכניות המאושרות והמקודמות למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים. 

יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, נתן אלנתן: "מדינת ישראל עושה היום צעד חשוב נוסף להגדלת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות כנהוג במדינות מתקדמות בעולם. המועצה קיבלה היום החלטה המאזנת בין הצורך בקידום מתקנים פוטו-וולטאים ובין שמירה על השטחים הפתוחים באמצעות קידום של דו-שימוש".

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח: "מדינת ישראל מצויה כבר היום בתוך משבר אנרגיה חמור, אותו הרגישו תושבי ישראל בשבוע שעבר. ההחלטה שהתקבלה היום מגדילה מחד את השימוש באנרגיה מתחדשת למניעת פליטות ומאידך קבעה כי יש לצמצם את השטח לטובת הקמת מתקנים פוטו-וולטאים קרקעיים, וזאת בכדי לתמרץ הקמת פוטו-וולטאי בדו שימוש באזורים הבנויים. יחד עם זאת, אין להסתמך על מתקנים פוטו-וולטאים בלבד, ויש להקים בהקדם את ארבע תחנות הכוח במרכז הארץ כדי שלא נמצא את עצמנו במצב בו הפסקות בגוש דן יהיה דבר שבשגרה". 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות