השר ישראל כץ // צילום: ארז עוזיר
השר ישראל כץ // צילום: ארז עוזיר

החל ממרץ 2021: היטל ההשבחה במתחם פינוי ובינוי יעמוד על 25%

אחת לשלוש שנים ניתן יהיה לשנות את אזורי ההיטלים לפינוי בינוי, הממשלה תעניק כ- 20-30 אלף שקל לדירה חדש שתבנה בנוסף לדירות הקיימות בפרויקט התחדשות עירונית והיקף המשרדים שניתן יהיה להסב למגורים עלה לכ-50%, כך עולה מטיוטת חוק ההסדרים

כרמלה קופר 05.07.2020

שר האוצר, ישראל כ"ץ // צילום: ארז עוזיר

מטיוטת חוק ההסדרים המעודכנת שפורסמה ביום שישי האחרון, עולה כי באזורי מגורים צפופים יוכלו הרשויות המקומיות לקבוע היטלי השבחה של עד כ- 50%, שמטרתן לממן את עלויות בניית התשתיות החדשות הנדרשות במסגרת ביצוע הפרוייקטים. במסגרת זאת, ייקבעו שלוש דרגות של היטלי השבחה, בחלוקה לפי רשויות מקומיות, הכוללות פטור מהיטל השבחה, היטל מוקטן של 25% וכאמור היטל של כ-50%. 

"רשות מקומית שקבעה באזור היטל השבחה בשיעור של 50% תהיה רשאית באישור שר

הפנים, שר הבינוי והשיכון ושר האוצר, לקבוע לאותו אזור מקדם ציפוף מינימאלי", נכתב בטיוטא, "במקרה שבו אושרה תכנית לפינוי ובינוי שהיקף הזכויות בה חורג מהיקף הזכויות שבו מקדם הציפוף משתווה למקדם הציפוף המינימאלי, שיעור היטל ההשבחה שיחול על הזכויות החורגות ממקדם הציפוף המינימאלי יעמוד על שני שליש". 

עוד נכתב כי חלוקה לאזורים ושיעורי היטל ההשבחה שיחולו על מתחמי פינוי ובינוי בתחומם יחולו על כל התכניות לפינוי בינוי אשר ייקלטו בוועדה המקומית החל ממועד הקביעה ועד ליום 1 במרץ 2024. ביום 1 במרץ 2024 ובתום כל שלוש שנים ממועד זה רשאית המועצה לחלק את השטח שנמצא בתחום שיפוטה לאזורים שונים ולקבוע את שיעור היטל ההשבחה שיחול בכל אזור מחדש ובלבד שהיא הודיעה על כך 30 ימים לפני המועד האמור. 

עוד עולה כי הממשלה תעניק תקציבי תמריץ לרשויות המקומיות, שיעמדו על כ 20-30 אלף שקל לדירה חדש שתבנה בנוסף לדירות הקיימות והיא תפטור אותן מהוצאת היתרי בנייה להתחדשות עירונית בתוך 90 יום אולם במידה ויחול עיכוב של מעלה שנה בהוצאת היתר הבנייה, המדינה תהיה רשאית לבטל את הסכם המסגרת להתחדשות העירונית באותה רשות. את כל הסמכויות לביצוע הסכמי המסגרת מעביר משרד האוצר לשליטתו. כזכור עד כה ניהול התחום בוצע על ידי משרד הבינוי והשיכון, באמצעות הרשות הלאומית להתחדשות עירונית. כעת, אגף התקציבים במשרד האוצר יפקח על ההסכמים אולם לרשות הממשלתית תהיה נציגות בתהליכי קבלת ההחלטות. 

כזכור טיוטת חוק ההסדרים שמציע שר האוצר, ישראל כ"ץ, מתייחסת לשורה ארוכה נוספת של שינויים, המתבססים על המלצות משרד המשפטים, ביניהם תתוקן ההגדרה "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות", כך שלשם הגשת תביעה כנגד בעל דירה שמסרב סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי יידרש רוב של שני שלישים לפחות מתוך כלל בעלי הדירות שבמקבץ. 

באשר להסבת שטחי מסחר למגורים, עולה מהטיוטה המעודכנת כי ניתן יהיה להסב כ-50% משטחי המגרשים בפרויקטים המיועדים לנדל"ן מניב (משרדים) – לייעוד למגורים ודירות של עד 80 מ"ר וכן, מבני ציבור שלא יעלו על 10% משטח הפרויקט, בהתאם להחלטת הרשויות המקומיות אשר יחפצו בכך. בין היתר, ההצעה מגיע על רקע הירידה בהשקעות נדל"ן מניב עקב משבר הקורונה, המאיימת באופן עקיף גם על המערכת הפיננסית. 

 

בחן את עצמך: האם אתם בקיאים בתחום ההתחדשות העירונית

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות