banner
ראש עיריית רמת-גן כרמל שאמה הכהן // צילום עיריית רמת גן,
ראש עיריית רמת-גן כרמל שאמה הכהן // צילום עיריית רמת גן

עיריית רמת גן: "בר"ג אי אפשר לאשר תמ"א 38"

ראש העיר, כרמל שאמה הכהן: אמרתי גם למנהלת המחוז שיש לה סמכות, נעביר לה את כל הבקשות לתמ"א 38 ושהם יתנו תשובות לציבור, אנחנו לא מסוגלים

תמונה: ראש עיריית רמת-גן // צילום עיריית רמת גן

דיונים סוערים בעקבות עתירה התאחדות בוני הארץ נגד מסמך המדיניות של עיריית רמת גן, המבקש לעצור את תמ"א 38 בעיר. במהלך הדיון בעתירה, שהתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, הוצגה עמדת עיריית רמת גן אל מול חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שקבעה שהמדיניות איננה מידתית וסבירה. 

 

עוה"ד אסף פריאל , המייצג את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן, טען בדיון כי: "באשר לאופן קיומו של שיקול דעת מכוח תמ"א 83 , היועמ"ש את עמדת הוועדה המקומית שנגזרת מהדין המנהלי הכללי שקובע, שוועדה מקומית רשאית לקבוע לעצמה מדיניות לאופן הפעלת שיקול הדעת. שנית, באשר להיקפו של שיקול הדעת, העותרת טוענת, שהיקף שיקול הדעת של הוועדה המקומית מכוח תמ"א 83 מצומצם עד לא קיים. העותרת טוענת שניתן להיעזר במסמכים של תמ"א 83 במרחב הספציפי. היועמ"ש דחה את הטענה הזאת". 

 

עוד התייחס פריאל לשיקול הדעת שניתן לוועדות המקומיות ואמר כי: "במהלך השנים הלכה והתחדדה בקרב גורמי התכנון ההבנה לפיה יש להעצים את שיקול הדעת שניתן לוועדה המקומית על מנת למנוע כאוס תכנוני. כפי שפורט בתמ"א 83 , נוצר פער בהשתלבות הבנייה  החדשה בו היא מתבצעת". באשר לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, אמרה פריאל: "אומר חברי ששיקול כלכלי, שיקול תקציבי הוא שיקול לא רלוונטי. היועמ"ש אמר שזה שיקול מוקשה. אחד השיקולים הקבועים בסעיף 22 להוראות התמ"א הוא כושר נשיאה בתשתיות, כשקוראים את ההוראה הזו על פי לשונה ותכליתה היא מחייבת הסתכלות רחבה של כושר נשיאה בתשתיות, נוכח יישום התמ"א לא יכול להיות שחוסר משמעותי בתשתיות והיכולת לממש תשתיות לא יהיה שיקול רלוונטי". 

 

פריאל התייחס גם להשלכות הכלכליות שהוזכרו במסמך המדיניות, ואמר כי: "איך אפשר לתכנן תשתיות כשאין תקציב? גם גזבר העיר הקודם וגם הגזברית החדשה טוענים, שחסרים מבני ציבור בהיקפים של מאות כיתות ומאות בתי-ספר, שחסרים מקומות חניה. כשקובעים מדיניות בעיר שהתווספו לה 16,000 יחידות דיור, שפוטנציאל התמ"א שקיים בה לא קיים באף מקום אחר בארץ, בוודאי שצריך לקחת בחשבון את השיקול הפיננסי". 

 

לשאלת בית המשפט, האם הוועדה מסכימה עם עמדת היועמ"ש שאומר שהמדיניות של העירייה בנושא התקציב והפיתוח היא עניין מוקשה, השיב פריאל: "איני מסכים לעמדתם בעניין זה.  אחזור אחורה ואומר שלפי טענת העותרת, הוועדה המקומית ברגע שמקבלת בקשה להיתר לפי תמ"א 38 והמבנה עומד לפי ההיתר, אין לוועדה המקומית שיקול דעת. את העמדה הזאת היועמ"ש דחה… היועמ"ש לא מכיר את הבעיות של העיר ר"ג, מי שמכיר את המצב של העיר ר"ג ומי שקורא את מה שכתב עו"ד קמיניץ ב- 2015 זה אחד לאחד מה שהוא חזה מבחינת נשיאה בתשתיות, מבחינת הקטסטרופה שיוצרת תמ"א 83. בבסיס התמ"א מבחינת התמריצים הכלכליים עומד החיזוק בלבד, בר"ג אנחנו אחרי מימון החיזוק, בר"ג התמ"א הפכה לתוכנית היחידה להתחדשות מקומית. 

 

"חברי רוצה שנמשיך להוסיף זכויות מכוח התמ"א הרבה מעבר למימון החיזוק וזה מוביל למצב שר"ג נמצאת בו היום. לגבי העניין הפיננסי, האם ניתן לטעון שטענה של וועדה מקומית, של ראש עיר, של יו"ר תכנון ובניה, של גזברית עירייה, של מנכ"לית עירייה, של כלל הגורמים שמכירים את הנתונים ועוסקים בהם יום יום, עלול להביא את העיר לאברי פי פחת. לשאלת בית המשפט, אני משיב שבר"ג ניתנו היתרים לתמ"א 38  אבל אין אפשרות לעשות זאת בהיקפים ובאופן שזה נעשה בעבר". 

 

פריאל תקף את הביקורת על מדיניות העיריה, ואמר כי: "יש כאן איזושהי היתממות, כי  בכל דיון ודיון וועדת המשנה של וועדה מקומית תכנון ובניה ר"ג מורכבת מאנשים סופר מקצועיים שמכירים את העיר שנים. האנשים האלה בכל דיון ודיון, וזה לא נעשה רק בר"ג אלא בכל וועדת  המשנה שבודקות האם יש או אין תשתיות, האם אפשר להקים את הבניין במקום הזה, לאפשר את הזכויות או אי אפשר. הדברים האלה נלקחים בחשבון בכל בקשה להיתר מכוח תמ"א 38, בסה"כ הוועדה עשתה את הדבר האחראי והנכון לעשות והיא מוסמכת לעשות זאת". 

 

באשר לשאלת תיעדוף פינוי בינוי, אמר פריאל: "אני משיב שגם סעיף 22 להוראות התמ"א מאפשר לסרב לבקשות להיתר משיקולים תכנוניים והתמ"א מאפשרת לקבוע כללי מדיניות. בית משפט שאל אותי מה התיקונים שאפשר לעשות במדיניות, למשל להסביר מה זה "מתחם". רמת גן בעד התחדשות עירונית לא באופן של תכנון נקודתי ובלי בקרה, אלא בצורה  של מתחמים, לקחת מספר בניינים ביחד". 

 

ראש העיר, כרמל שאמה הכהן, הוסיף כי: "מתחם זה דבר מאוד ברור, זה כמה שיותר רחב ויותר בריא ובזה מכירות כל הרשויות. העתיד מאוד ברור כשמדברים על תכנון ובניה. מתחם של 3 מגרשים, אם באה בקשה לתמ"א 83 במגרש האמצעי, ממבט ראשון כל מתכנן מבין שכדי ליצור כל מה שצריך, אתה הורס את האפשרות המתחמית בעתיד ולכן השיקול אומר אנחנו רואים שיקול מתחמי ולא נקודתי. הדבר הנוסף, בהצלת חיי אדם, בתמ"א ר"ג לא חוזק גן ילדים אחד, בית ספר אחד ואף אחד לא יודע מתי יגיעו הטילים, לכן זו סיסמה שלא לדבר על הישובים שבאמת נמצאים באזור רעידת אדמה. כשאנחנו מדברים על כושר נשיאה, הרשימה שמדברת בתמ"א על השיקולים מתי הוועדה לא יכולה לתת היתר, היא מדברת על כושר נשיאה, כושר נשיאה מתחיל ונגמר בתכנון ותקציב. היום ר"ג העשירה נמצאת על סף פשיטת רגל. אנחנו עושים מניפולציות כדי לסיים את השנה מאוזנת. לפני  שהושבעתי קרא לי גזבר העירייה ואמר לי אם אתה לא משנה את מדיניות תכנון ובניה, אנחנו על סף פשיטת רגל". 

 

עוד אמר שמאה הכהן כי העירייה תכבד את התמ"א אולם פינוי בינוי היא הדרך שבה תלך העירייה:  "אנחנו לא אמרנו התמ"א לא קיימת, לא אמרנו אל תגישו בקשות לתמ"א כי לא נאשר, אנחנו מכבדים את התמ"א, נשקול כל בקשה לגופה, רק אמרנו שבגלל שר"ג הזמינה יזמים ללכת בדרך הזאת שהיא דרך המלך, זו כבר לא דרך מלך, דרך מלך זו פינוי בינוי. אנשים אומרים הגענו להסכמות ועכשיו אתם אומרים לנו לא. כשמסתכלים על כל מגרש התמ"א נראית וואו, אבל כשמסתכלים על כל שכונה שואלים לאיזה גן ילדים הילדים הולכים, כי כשבאו ותכננו ועשו חשיבה על כל השכונות גילו שצריך תוספת של 21 גני ילדים. מאיפה נביא את התקציבים לכך? מציאות לא נורמלית.. אמרתי גם למנהלת המחוז שיש לה סמכות, נעביר לה את כל הבקשות ושהם יתנו תשובות לציבור, אנחנו לא מסוגלים".

ראול סרוגו // צילום: כפיר סיון
ראול סרוגו // צילום: כפיר סיון

ראול סרוגו, נשיא ההתאחדות, אמר בדיון: "אני מצר על כך שאנחנו נמצאים פה כי התרענו בעניין זה לפני הוועדה המקומית. כאן בדיון הם אומרים שהם מטפלים בכל תיק לגופו של עניין, בודקים אם יש או אין תשתיות, מדברים על תוכניות האב, כבעניין מדיניות הם אומרים שהם גם הסתמכו על תוכניות, ז"א לא חובה להסתמך על תוכנית סטטוטורית שהם בעצמם הכינו…הם היו צריכים להמשיך את ההליך של לעבור שכונה שכונה ולהכין לה תוכנית אב.  מה מציעה הוועדה המקומית, תעשו פינוי בינוי במקום תמ"א 83 , בפינוי בינוי צריך מכפיל יותר גבוה, זה רק יכביד על התשתית ועל חוסר התקציב ולכן יש כאן בעיה. אפשר לפתור את העניין המתחמי הלא מוגדר, אף אחד לא מונע מהוועדה המקומית לעבור שכונה שכונה, לקבוע מתחמים ולהוציא אותם לפועל במסגרת תמ"א 38 ,במקום לבנות מגדלים בכל מקום, יבנו מתחמים צמודים שאפשר יהיה להוציא אותם לפועל לפי תמ"א 38".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות