banner
ראש עיריית רמת-גן כרמל שאמה הכהן // צילום עיריית רמת גן,
ראש עיריית רמת-גן כרמל שאמה הכהן // צילום עיריית רמת גן

כרטיס צהוב לעיריית רמת גן: "מדיניות תמ"א 38 לא סבירה"

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, נגד מסמך המדיניות של עיריית רמת גן, אשר ביקשה לעצור את תמ"א 38 בעיר: "מדיניות הוועדה לפיה לא יאושרו בקשות להיתר אלא במקרים חריגים ביותר, אינה עולה בקנה אחד עם הוראות התמ"א, היא אינה סבירה, אינה מידתית ואינה מבוססת על פרמטרים תכנונים רלוונטיים"

ראש עיריית רמת-גן כרמל שאמה הכהן // צילום עיריית רמת גן

במסגרת עתירה שנידונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב לעניינים מנהליים, שהגישה התאחדות בוני הארץ נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן והיועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט, הוגשה עמדת היועץ המשפטי, לפיה החלטת עיריית רמת גן לעצור את תמ"א 38 איננה סבירה ואיננה נסמכת על שיקולים מקצועיים. ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, התייחס לחוות הדעת של היועץ המשפטי, ואמר כי: "אני מקווה ומאמין שבית המשפט יקבל החלטה ברוח ההמלצה של היועמ"ש. אני חושב שייטיב עם עיריית רמת גן אם היא תקבל החלטה חדשה שפוסלת את מסמך המדיניות. אם הם יגידו 'טעינו' ויגבשו הליך תכנוני חדש, אנחנו נמשוך את העתירה".

העתירה הוגשה בגין החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן לאשר מסמך מדיניות לתמ"א 38 בעיר, לפיו בקשה לתמ"א 38/1 ותמ"א 38/2 על חלקה נקודתית אחת, תאושר באופן חריג ומנימוקים שירשמו, רק היכן שאינה פוגעת באפשרות לתכנון מתחמי קיים או עתידי ורק בהתאם למצב התשתיות הציבוריות בסביבה "ותוך התחשבות במצבה הפיננסי והתקציבי של העיר בתקציב הרגיל והפיתוח. כמו כן, ישקלו שיקולים הומניטריים ומספר אתרי הבנייה הפעילים בסביבה". החלטה זו עוצרת למעשה את תמ"א 38 בעיר. 

בהמשך להחלטה, ב 3.7 לאחר הגשת העתירה, אושרו הוראות מעבר לפיהן, המדיניות החדשה תחול רק על בקשות חדשות שטרם נקלטו במחלקת רישוי הבנייה ולא תחול על פרויקטים שכבר נקלטו במערכת, שכבר אושרו או שנידונו וטרם התקבלה לגביהם החלטה.  קרי, העיריה החליטה שלא לבטל פרויקטים שכבר נכנסו להליכי אישור אלא לעצור פרויקטים עתידיים. 

היועץ המשפטי לממשלה התייחס להחלטות הוועדה המקומית, והשיב לבית המשפט כי: "ככלל, ועדה מקומית רשאית לקבוע לעצמה מדיניות לאופן הפעלת שיקול דעתה בדיון בבקשות להיתר לפי תמ"א 38 או תוכניות שאושרו מכוחה, ואף ראוי שתעשה כן. עם זאת, על מדיניות זו להיות סבירה ולעמוד בקנה אחד עם הוראות ותכליות התמ"א. מדיניות הוועדה המקומית שבנדון, לפיה לא יאושרו בקשות להיתר אלא במקרים חריגים ביותר, אינה עולה בקנה אחד עם הוראות התמ"א אותה היא אמורה ליישם". עוד קובע היועץ המשפטי לממשלה כי: "מדיניות זו אינה סבירה ואינה מידתית, מדיניות זו, השוללת באופן כמעט גורף הוצאת היתרים מכוח התמ"א, אינה מבוססת על פרמטרים תכנונים רלוונטיים. כמו כן, מדיניות זו אינה מושתתת על שקילה של כלל השיקולים התכנוניים ומשכך קשה לראות בה מסמך המתווה כראוי מדיניות תיכנונית אלא לכל היותר הצהרה על כיוון לקביעת מדיניות". 

היועץ המשפטי מדגיש בתשובתו כי: "אין בפרסום מסמך מדיניות כדי למנוע את האפשרות לבקש היתר מכוח התמ"א, ועל הוועדה המקומית לדון בכל בקשה להיתר שכזו והחליט בה לאחר שבחנה אותה לגופה". 

מעניין לציין כי היועץ המשפטי מעיר ומאיר את עיני בית המשפט והעיריה בדבר התעלמות ממדיניות העיריה, בטרם בחירתו של כרמלה שאמה הכהן לראשות העיר: "בשנת 2017 אושרה בוועדה המקומית רמת גן מדיניות מפורטת, המבוססת על עבודה מקיפה שנעשתה לאיתור נתונים וצרכים, בה חולקה העיר למתחמים על פי עדיפות לתוכניות פינוי בינוי או חיזוק מבנים לתמ"א 38. בהחלטת המדיניות העדכנית אין כל ביטוי לאבחנות תכנוניות כאמור". 

עוד מותח היועץ המשפטי ביקורת על ההתייחסות למצבה הפיננסי והתקציבי של העיר בתוך מסמך המדיניות ומכנה אותם "פרמטרים מוקשים, שכן פרויקט ספציפי לפי התמ"א אינו אמור לשנות את מצבה הפיננסי או התקציבי של העיר". הערה זו נכונה מבחינתנו גם לאשר הקביעה במסמך לפיה, "ישקלו שיקולים הומניטריים", אותה הוא מכנה "קביעה לא ברורה". 

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות