banner
שטח התוכנית במזרח העיר // צילום: זיו גולדפישר
שטח התוכנית במזרח העיר // צילום: זיו גולדפישר

החברה היזמית הראשונה שמדווחת על קידום 1,196 דירות במזרח רחובות

בשבוע שעבר נחשף ב"מגדילים" כי הוותמ"ל אישרה תוכנית להרחבת העיר על השטחים הפתוחים במזרח – כעת מדווחת חברת פרשקובסקי כי היא מקדמת בשטח תוכניות לבניית 1,196 יח"ד

כזכור, בשבוע שעבר נחשף במגדילים כי הותמ"ל (הוועדה למתחמים מועדפים לדיור) אישרה את התוכנית להרחבת העיר רחובות מזרחה, על שטחים פתוחים, בתוספת של כ -8,400 יח"ד. 

כעת מדווחת חברת פרשקובסקי כי היא רכשה זכויות בשטחים הכלולים בתוכנית במספר עסקאות וזאת בהיקף מצטבר של כ- 108 דונם. יצוין כי עד למועד אישור התוכנית שטחי החברה היו במרחב חקלאי ועל פי הדוחות הכספיים של החברה עלותם הסתכמה לסך של כ- 225 מיליוני ₪. 

על פי הדיווח, בהתאם לתוכנית, יוקנו לחברה בשטחי החברה זכויות לבניית כ- 508 יח"ד למגורים, זכויות לבניית 292 יח"ד להשכרה ארוכת טווח, זכויות בשטח של כ-5,720 מ"ר (כ-5,111 מ"ר עיקרי בתוספת כ- 609 מ"ר שירות) בייעוד למסחר וכן זכויות בשטח של כ- 22,973 מ"ר (כ-15,650 מ"ר עיקרי בתוספת כ- 7,323 מ"ר שירות) בייעוד לתעסוקה.  

בנוסף לעסקאות לרכישת שטחי החברה, החברה התקשרה עם צדדי ג' ב-2 עסקאות קומבינציה ששיעור הקומבינציה בהן צפוי להיקבע בהתאם להוראות ההסכמים. על פי הדיווח, בהתאם לתוכנית שאושרה, ביחס לשטח הקומבינציה בעסקה הראשונה, יוקנו למוכרים זכויות במגרשי התמורה לכ-334 יח"ד למגורים, כ- 3,238 מ"ר (כ-2,903 מ"ר עיקרי בתוספת כ- 335 מ"ר שירות) בייעוד למסחר וכ-11,123 מ"ר (כ-7,584 מ"ר עיקרי בתוספת כ- 3,539 מ"ר שירות) בייעוד לתעסוקה, כאשר בשלב זה, עסקת הקומבינציה עם החברה תחול רק על השטחים למגורים והמסחר שיוצמד למגורים, ואילו ביחס לעסקת הקומבינציה השנייה, יוקנו למוכרים זכויות במגרש התמורה לכ-62 יח"ד למגורים.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות