banner
מיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלן // יחצ
מיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלן // יחצ

קרדן נדל"ן מדווחת על ההכנסות של כ-106 מיליון שקל

הרווח הנקי עלה לכ-9.5 מיליון שקל, שיעור הרווח הגולמי עלה ל-21.5% לעומת 18.9% הרבעון המקביל אשתקד, כך עולה מדו"ח רבעון ראשון לשנת 2018

תמונה: מיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלן // יחצ

חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, בשליטת קרדן ישראל, ובניהולו של מיכאל זיסמן, דיווחה אמש על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2018, לפיהן ההכנסות הסתכמו בכ-106.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-112.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. "הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות מביצוע עבודות בניה באמצעות חברת אל-הר, בשל השינוי בתמהיל הפרויקטים והשינוי בהתקדמות הביצוע בכל פרויקט, וזאת בקיזוז הגידול בהכנסות ממכירת דירות לאור קצב התקדמות ביצוע הפרויקטים למגורים", נמסר מהחברה.

22.8 מיליון שקל נרשמו ברווח הגולמי
הרווח הגולמי עלה בכ-8% לכ-22.8 מיליון ש"ח (כ-21.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-21.2 מיליון ש"ח (כ-18.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. בחברה מסבירים כי הגידול ברווח הגולמי ברבעון מיוחס בעיקר לשיפור בשיעור הרווח הגולמי במגזר המגורים לכ-20.8%, בהשוואה לכ-19% ברבעון המקביל אשתקד, במקביל לשיפור בשיעור הרווח הגולמי במגזר ביצוע עבודות בניה לכ-18.6% בהשוואה לכ-16% ברבעון המקביל אשתקד.

עוד מדווחת החברה כי הרווח התפעולי עלה בכ-6% לכ-14.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-13.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וכי "העלייה ברווח התפעולי מיוחסת בעיקר לגידול האמור ברווח הגולמי, בקיזוז השינוי בהוצאות הנהלה וכלליות. בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של קרדן נדל"ן עלה לכ-9.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהשיפור האמור ברווח התפעולי ומקיטון של כ-2.3 מיליון ש"ח בהוצאות המימון".

8 יח"ד לעומת 23 אשתקד
מעניין לציין כי החברה מכרה רק 8 יחידות דיור (חלק החברה זהה), בהשוואה למכירת 18 יחידות דיור (חלק החברה 13 יחידות דיור) ברבעון הקודם ו- 23 יחידות דיור (חלק החברה 18 יחידות דיור) ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף רבעון ראשון 2018, החברה בונה ומשווקת 429 יחידות דיור, מתוכן נמכרו 300 יחידות דיור.

מזומנים ושווי מזומנים בסך 211 מיליון שקל
ממאזן החברה עולה, כי נכון ליום ה-31.03.2018, לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים המוחזקים למסחר בסך של כ-211.1 מיליון ש"ח והשקעות לזמן קצר בסך של כ-97.6 מיליון ש"ח. לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-177 מיליון ש"ח, ובניכוי קופת המזומנים לחברה עודף נכס פיננסי, נטו בסך של כ-81 מיליון ש"ח. הונה העצמי של החברה הסתכם בכ-487 מיליון ש"ח (כ-482 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-58.2% מסך המאזן (בניכוי מקדמות מרוכשי דירות). "הקיטון בהון העצמי ביחס לסוף שנת 2017 נבע בעיקר מההכרזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-39 מיליון ש"ח ששולם לאחר יום המאזן, וכן מהשפעה בסך של כ-2 מיליון ש"ח כתוצאה מיישום לראשונה של התקן החשבונאי IFRS9", אומרים בחברה.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות