banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

לוהט בחוק ההסדרים: חוק ההסדרים תמ"א 38

העלאת הרווח היזמי, אישור מתחמים ללא צורך בהסכמת הרשות המקומית, הוספת צמודי קרקע לתהליכי התחדשות ועידוד פרויקטים להשכרה ארוכת טווח – המדריך המלא לטיוטת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024

זיו גולדפישר 31.01.2023

קידום תהליכי התחדשות עירונית, הגדלת סמכויות הוועדות המקומית, עידוד פרויקטים להשכרה ארוכת טווח וזירוז הליכי תכנון. אלה הם חלק מהרפורמות הנכללות בטיוטת חוק ההסדרים לשנים 2023-2024. 

המתחמים

חוק ההסדרים כולל מספר רפורמות בתחום, כחלק ממאמצי הממשלה לקידום תחום ההתחדשות העירונית ובמטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור ברחבי הארץ. הרפורמות כוללות: הקטנת מספר היחידות המינימלי במתחם התחדשות, הורדת הרוב הנדרש לאישור תכנית התחדשות והגדלת סמכויות הרשות להתחדשות עירונית.

על פי חוק נכון להיום, ניתן להכריז על מתחם להתחדשות רק אם יש בו לפחות 24 יחידות דיור. על פי טיוטת החוק המוצעת, ניתן יהיה להכריז על מתחמי פינוי בינוי בשטח פחות מ-24 יחידות, ובתנאי שבשטח יש לפחות 8 יחידות צמודות קרקע. בנוסף, החוק מעמיד את המכפיל בתכניות על 5. בנוסף, החוק מציע לקדם התחדשות גם באזורים בערים שבהם יש בתים צמודי קרקע. גם במקרה שכזה, המכפיל בתכניות יעמוד לפחות על 5. 

בדברי ההסבר לטיוטת החוק נכתב כי: "כיום קיימות באזורי הביקוש במדינת ישראל עשרות אלפי יחידות דיור בבנייה צמודות קרקע. על פי אומדנים ראשוניים, יחידות כאמור נאמדות בעשרות אלפי יחידות דיור. מעבר לכך, יחידות הדיור צמודות הקרקע נפרסות על לא מעט שטחים שיש בהם פוטנציאל בינוי גבוה, במיוחד כשמדובר בבניה רוויה שכוללת מספר יחידות גבוה יחסית ליחידת השטח".

תמ"א 38 – הסכמה של שני שליש

בנוסף, טיוטת החוק מקדמת הפחתה של הרוב הנדרש לקידום תכניות תמ"א 38/2. במצב הנוכחי, הרוב הנדרש הוא 80 אחוז מקרב בעלי הדירות בבניין. חוק ההסדרים מציע להפחית את הרוב הדרוש מבין בעלי הדירות ולהעמיד אותו על שני שלישים מבעלי מהדירות. כמו כן, מציע החוק החדש כי בחישוב הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודה, לא יובא בחשבון בעל דירה שמתנגד לביצוע העבודה, אם התנגדותו נובעת מבנייה לא חוקית בנכס או משימוש שלא כדין ברכוש המשותף, או שהתנגדותו נובעת מפיצול דירתו. 

לא תידרש הסכמת הרשות המקומית להכרזה על מתחם

טיוטת החוק מציעה עוד, כי על מנת על מנת לייעל את הליך ההכרזה על מתחמים לפינוי בינוי, סמכות מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית להכריז על שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה, לא תהיה מותנית בהסכמת הרשות המקומית, ככל שמועצת העיר או ועדה מקומית של הרשות נתנה את הסכמתה לקדם את התכנית.

הרווח היזמי

עוד מציעה הטיוטה לחוק כי יש להנחות את השמאי הממשלתי לבחון שינוי בשיעור הרווח היזמי המומלץ לצורך אישור תכנית התחדשות עירונית, וזאת כדי להכווין את גופי התכנון לאשר תכניות בשיעור רווח יזמי מינימאלי גבוה מהמצב כיום. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "תחת ההנחה שהבינוי בהתחדשות עירונית ימשיך בקצב הקיים כיום, צפוי מחסור של 0.42 מיליון יחידות דיור עד שנת 2040 .על אף החשיבות הרבה שרואה הממשלה בהתחדשות עירונית והמאמצים הרבים שהושקעו בקידומה, הנתונים אודות מימוש פרויקטים של התחדשות עירונית בפועל אינם מספקים ביחס לצורך קיים".

זירוז הליכי תכנון

כחלק מפעולות הממשלה להתמודדות עם משבר הדיור בישראל ובמטרה לייעל את שרשרת הייצור של הדירה, החוק מציע להעביר לוועדות המקומיות סמכויות בתחום אישורי תכניות בנייה. על פי החוק, חוק התכנון והבנייה יתוקן, ולוועדה המקומית תהיה סמכות לאשר תכניות, במקרה שהתכנית כוללת הוספה של עד 30 יחידות דיור או עד 3,000 מ"ר למגורים. 

בנוסף, החוק קובע כי במקרה שתכנית בסמכות ועדה מחוזית הכוללת מעל 100 יחידות דיור, לא הוכרע לגביה בתוך 18 חודשים ממועד הגשתה, היא תועבר לדיון בוועדת משנה של המועצה הארצית. 

עידוד פרויקטים להשכרה ארוכת טווח

במטרה להקל על יוקר המחייה ולשפר את איכות המגורים בשכירות ולאפשר למשקי בית למצוא בשוק השכירות תחליף ראוי למגורים בבעלות, חוק ההסדרים מציע מנגנון לקידום דיור להשכרה. על פי החוק, מספר הדירות בפרויקט להשכרה יהיה פי 3 מאשר מספר דירות שלא להשכרה באותו פרויקט, ושיעור זכויות הבנייה עבור דיור להשכרה יהיה כפול מאשר דירות שלא להשכרה. הדירות המיועדות להשכרה יהיו בבעלות אחודה – קרי, יהיה בעלים אחד לכל הדירות, כך שלא ניתן יהיה למכור אותן בנפרד.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות