banner
הדמיה להתחדשות עירונית ברחוב טשרניחובסקי בשכונת רסקו // משרד אדריכלים בועז ביטמן
הדמיה להתחדשות עירונית ברחוב טשרניחובסקי בשכונת רסקו // משרד אדריכלים בועז ביטמן

ארבע שכונות והדווידקה המיתולוגית בירושלים מתחדשות בפינוי בינוי

על הפרק השבוע: שורה של תכניות התחדשות עירונית בעיר הבירה, הכוללות 1,770 יח"ד בשכונות קריית צאנז, קריית היובל, תלפיות ורסקו

זיו גולדפישר 26.03.2023

הדווידקה המיתולוגית בירושלים מתחדשת: הוועדה המקומית תדון בישיבתה השבוע בשורה של תכניות התחדשות עירונית, הכוללות כ-1,770 יח"ד, ביניהן תכנית בכיכר הדווידקה, הכוללת בניית 270 יח"ד. תכניות ההתחדשות שבהן תדון הוועדה נמצאות בסמכות הוועדה המחוזית. הוועדה תתבקש להמליץ למחוזית על הפקדת 3 תכניות – כיכר הדוידקה, הכוללת 270 יח"ד; תכנית ברחוב שטרן אברהם 47 בקרית היובל, הכוללת 152 יח"ד ופרויקט להקמת מתחם מגורים, מסחר ותעסוקה בהיקף של 850 יח"ד. כמו כן, הוועדה תתבקש להמליץ על הקפאת הבנייה במתחם התחדשות שלום יהודה בתלפיות (390 יח"ד), ולהמליץ על אישורה של תכנית פינוי בינוי בטשרניחובסקי

כיכר הדווידקה: פינוי בינוי ליד האנדרטה המיתולוגית
תכנית כיכר הדוידקה, הממוקמת ברחוב יפו 27 במרכז העיר, מיועדת לקדם התחדשות עירונית למתחם הדוידקה באמצעות הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש לשימושים מעורבים. בשטח התוכנית קיים מבנה בן 6-4 קומות, משמש למסחר, מלונאות (אברם הוסטל) ומגורים. 

התכנית מבקשת להרוס הבניין הקיים ולהקים 3 מבנים חדשים בני 34-5 קומות, הכוללים בסך הכל 270 יח"ד, בשטח ממוצע של 100 מ"ר, וכן מסחר ומלונאות. היקף הבינוי המוצע הוא 34,117 מ"ר מגורים, 4,400 מ"ר מלונאות, 3,751 מ"ר למסחר ו-1,021 מ"ר למוסדות ציבור. התכנית סמוכה לתחנת הרכבת הכבדה הצפויה להיבנות במתחם ולתחנת הרכבת הקלה הקיימת במקום. 

מהנדס העיר קורא בחוות דעתו לוועדה להמליץ בפני המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים. בין השאר, הוא המליץ לתקן את התכנית כדי למנוע הצרה של המרחב הציבורי. כמו כן, הוא כותב בהמלצתו כי התכנית מקודמת כתכנית פינוי בינוי ולא כתכנית מדיניות רק"ל, על כן יש לבחון את תקן 21 המוגש לתכנית ע"י שמאי הוועדה המחוזית ובמידת הצורך לצמצם את זכויות הבניה ויח"ד המוצעות.

את התכנית הגישו חברת א.ב.נ.ר אבן ישראל רזידנס וחברת מגדל דוידקה ירושלים בע"מ, והיא נערכה על ידי זילברשטיין אהרן ואיאן באדר.

קרית היובל: מכפיל 5.7 ברחוב אברהם שטרן
תכנית ההתחדשות העירונית ברחוב שטרן אברהם 47 בשכונת קרית היובל, כוללת הריסת בניין קיים והקמת מבנה מגורים חדש בן 24 קומות. הגדלת מספר יחידות הדיור מ-34 קיימות ל-152 (תוספת של 118 יח"ד), במכפיל 5.7 וצפיפות של  113 יח"ד/דונם. 

מהנדס העיר קורא בחוות דעתו להמליץ בפני הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים. עם זאת, הוא כותב כי המכפיל (5.7) הינו גבוה ביחס לתכניות אחרות באזור. המהנדס כותב כי יש לקבל חוו"ד שמאית שתבחן את תקן 21 ,ולהפחית בהיקפי הבניה בהתאם, וזאת לאור עומס הפרויקטים הרבים ברחוב שטרן. בנוסף, הוא כותב בחוות דעתו כי להוסיף הוראות לקרן תחזוקה ל 10 שנים לפחות.

את התכנית הגישה יהודה רחמים חברה לבניין בע"מ וערך אותה בריידמן יואל.

קריית צאנז: 850 יח"ד ברחוב גולדה מאיר
תכנית פינוי בינוי ברחוב גולדה מאיר ושפע חיים, בשכונה החרדית קריית צאנז מציעה הריסת מבנה דיור מוגן והקמת 12 מבני מגורים, מסחר, תעסוקה ומבני ציבור. בשטח התכנית יש מבנה דיור מוגן הכולל 122 יח"ד.

במקומו, התכנית מציעה לבנות 850 יח"ד, מתוכן 260 יח"ד דיור מיוחד. כמו כן, התכנית מציעה לקבוע את הבינוי לגובה של עד 33 קומות. על דופן רחוב גולדה מאיר מוצעים 4 בניינים: בניין בן 26 קומות עבור דיור מיוחד עבור 260 יחידות דיור מוגן ועוד שלושה בניינים בני 14 קומות עבור 210 יחידות דיור.

על דופן רחוב שפע חיים מוצעים 7 בניינים בני 11 קומות מעל הכניסה הקובעת ו- 3 קומות מתחת לכניסה הקובעת וכן קומות חנייה עבור 336 יחידות דיור. ממזרח לרחוב שפע חיים מוצע בניין עם קומת מסד בת 1,661 מ"ר שטח עיקרי ומעליו 11 קומות עבור 44 יחידות דיור.

חוות דעתו של מהנדס העיר קובעת כי ניתן להמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאים. בין השאר, המהנדס כותב כי הבניינים המוצעים יונמכו לגובה מירבי של 12 קומות מהכניסה הקובעת בהתאמה לאוכלוסייה הקיימת (אוכלוסייה חרדית) בשכונה וההחלטה במדיניות רק"ל המתייחסת לגובה הבנייה בהתאמה לאוכלוסייה.

שכונת תלפיות: הקפאת הבנייה ברחוב שלום יהודה
הוועדה המקומית תדון בבקשה לפרסום הודעה לפי סעיפים 77-78 על מתחם התחדשות ברחוב שלום יהודה בשכונת תלפיות. 

התכנית, במתכונת של פינוי בינוי, כוללת הריסה של שבעה בנייני שיכון בני 3-4 קומות, שנבנו בשנות ה-50, ומכילים 104 יחידות. במקומם התכנית מציעה לבנות ארבעה מגדלים חדשים בני 25 קומות, הכוללים 390 יח"ד בסך הכל. התכנית, ששטחה 11.6 דונמים, הוגשה על ידי הרשות המקומית והחברה להתחדשות עירונית לישראל (נופי ירושלים בע"מ), ונערכה על ידי יואל פייגין.

התכנית נדונה בוועדה המחוזית שהמליצה על הפקדתה בתנאים. כעת הוועדה המקומית צפויה לדון בבקשתה של היזמית, החברה להתחדשות עירונית, לקדם תכנית להטלת מגבלות להוצאת היתר בנייה במתחם מכוח סעיפים 78-77. 

המהדס כתב בחוות דעתו כי יש לאשר את הבקשה ולהמליץ לוועדה המחוזית לפרסם הודעה על פי סעיף 78-77 לחוק. על פי ההמלצה, לא יוצאו היתרי בניה מכוח תכניות מאושרות למעט הנגשה, מיגון, בטיחות עבור מערכות כיבוי אש ומערכות חירום. כמו כן, לא יותרו הקלות או שימושים חורגים בתחום.

שכונת רסקו: נדחו ההתנגדויות למתחם טשרניחובסקי
תכנית ההתחדשות ברחוב טשרניחובסקי 51, 53 בשכונת רסקו (גבעת הוורדים) כוללת הריסת 37 יח"ד ישנות, לטובת הקמת שני בנייני מגורים שבהם 106 יח"ד (מכפיל 2.8). התכנית הופקדה בוועדה המחוזית, והוגשו נגדה מספר התנגדויות. בין המתנגדים נמנו דיירי בניין סמוך (טשרניחובסקי 50) שדרשו לצרף את המבנה שלהם למתחם ההתחדשות. 

הוועדה המקומית החליטה לדחות את רוב ההתנגדויות, למעט שתיים: קבלת התנגדות של דיירת מבוגרת והתנגדות נוספת בעניין פתרונות תברואה. המהנדס קבע כי תנאי לאישור התכנית הוא מציאת פתרונות לאוכלוסייה מבוגרת וכן קבע כי יש למצוא פתרונות לפינוי אשפה. המלצתו של מהנדס העיר היא כי הוועדה המקומית תמליץ בפני הוועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות שלא נדחו לאשר את התכנית למתן תוקף.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות