banner
עדיאל שמרון // צילום דוד הוכברג
עדיאל שמרון // צילום דוד הוכברג

נדחו תשלומי היזמים והקבלנים לרמ"י- ייתכנו עיכובים במסירת המגרשים

התשלום שהונפקו על ידי רשות מקרקעי ישראלי נדחו עד ל 27.4.2020, כך מודיעה הרשות, ומבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים

עדיאל שמרון – מנהל רשות מקרקעי ישראל // צילום דוד הוכברג

רשות מקרקעי ישראל דוחה את מועדי התשלום: התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו על ידי רמ"י נדחו עד ל 27.4.2020. דחיית התשלומים תתבצע ללא תוספת ריבית והצמדה, כך הודיעה רשות מקרקעי ישראל, זאת על רקע משבר הקורונה ההחלטה על דחיית תשלומים לא תחול על תשלום תמלוגים לרמ"י.

על פי ההחלטה כאמור, לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הינו בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר – ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן – עד ולא יאוחר מיום 27.04.2020, זאת, ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז. בנוסף, מבהירה רמ"י כי: "מקום בו התשלום הינו תנאי לביצוע פעולה ו/או הנפקת הסכם על ידי הרשות, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות".

בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז, יחולו בנוסף גם ההוראות הבאות: עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 27.4.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות, כלומר- המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות, והמצאת הסכם חתום לרמ"י. "יובהר, כי דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין", מבהירים ברמ"י וכן כי: "דחייה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה.
הרשות מבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה".

שר האוצר, משה כחלון, מסר כי: "ענף הבנייה הוא ענף חשוב מאוד במשק הישראלי וחשוב לנו להמשיך ולסייע לענף גם בתקופת משבר הקורונה".

שרת השיכון, יפעת שאשא ביטון, מסרה כי: "אנו נמצאים בקשר רציף עם התאחדות הקבלנים, על מנת לתת מענים לאתגרים של התקופה ולמזער פגיעה ברוכשי הדירות, בקבלנים וביזמים".

מנהל רשות מקרקעי ישראל , עדיאל שמרון, מסר כי: "חובתנו להמשיך ולקיים ככל האפשר את המשך פעילותו של שוק הנדל"ן ולהיות קשובים לצרכי היזמים והקבלנים".

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו, מסר כי: "מדובר בתמיכה שחשובה במיוחד  ברגעים אלה של משבר עמוק, כי הענף עובד בפחות מחצי מהיקף הפעילות הרגיל שלו. הצעד הזה יאפשר לחברות הבניה לצאת מהמשבר הזה בצורה טובה יותר ולהשלים את הבניה של הדירות שלהן המשק זקוק".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות