banner
רמת גן // Depositphotos
רמת גן // Depositphotos

שימו לב – עיריית רמת גן צפויה להמליץ השבוע על הפקדת חלופת תמ"א 38

עד 10 קומות ברחוב מסחרי: תכנית להתחדשות בניינית ברמת גן קובעת הנחיות, ומתעדפת הריסה ובנייה מחדש על פני מיגון

זיו גולדפישר 24.12.2023

עד 10 קומות ברחוב מסחרי: הוועדה המקומית רמת גן צפויה לדון השבוע בהמלצת הדרג המקצועי בעירייה להפקיד את חלופת תמ"א 38 העירונית (תכנית להתחדשות בניינית ועמידות מבנים בפני רעידות אדמה – רמת גן). מטרת התכנית היא לקדם ולעודד התחדשות עירונית באמצעות התחדשות בניינית לצורך חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ומיגונם (לפי סעיף 23 לתמ"א 38), תוך מתן פתרונות למבנים טעוני חיזוק שאינם מקבלים מענה בתכניות מתחמיות אחרות באחד מהמסלולים הבאים: הריסה ובניה מחדש; חיזוק ותוספת קומות; חיזוק ומיגון, וכן תוספת זכויות לשימושים סחירים וציבוריים במבנים אלו.

התכנית להתחדשות בניינית רמת גן מקודמת ע"י הרשות להתחדשות עירונית ובשיתוף עם הרשות המקומית, כחלק מסדרה של תכניות בנייניות המקודמות ברחבי המדינה. התכנית כוללת את כל שטחה המוניציפלי של רמת גן, אך חלה רק על מבנים קיימים המשמשים למגורים שנבנו לפני 1985, בחלקות מקור בשטח של 1,200-450 מ"ר.

התכנית אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה; על מבנים לשימור; על מבנים צמודי קרקע; על מבנים המצויים בתחום הליבה והטבעת הראשונה של תחנות המטרו לפי תמ"א 70; ועל מבנים בתבנית בניה 15 קומות ומעלה לפי תכנית המתאר הכוללנית.

התכנית מגדירה שלושה אזורי התחדשות, בהתאם להיררכיית הרחובות: רחוב מסחרי, רחוב משני רחב ורחוב משני צר. לכל אחד מהאזורים ניתנו זכויות בנייה, הוראות עיצוב ובינוי לפי שלושה מסלולים אפשריים: מסלול הריסה ובניה מחדש; מסלול חיזוק ותוספת קומות; מסלול חיזוק ומיגון.

הזכויות בתכנית הינן בהתאם לסיווג הרחוב לאורכו נמצאות החלקות, כפונקציה של הגובה המירבי המותר בכל רחוב. במסלול הריסה ובניה מחדש יותר:

א. ברחוב מסחרי – עד 10 קומות (440 אחוז מגורים + 30 אחוז מסחר).

ב. ברחוב משני רחב – עד 9 קומות (415 אחוז למגורים).

ג. ברחוב משני צר – עד 8 קומות (365 אחוז מגורים).

התכנית מעודדת העדפה למסלול הריסה ובניה מחדש, ומאפשרת התחדשות במסלול חיזוק ותוספות בתנאים ורק ברחובות משניים עם זכויות מוגבלות: תוספת 12 מ"ר לטובת ממ"ד לכל דירה ותוספת של עד 2.5 קומות לבניין, ובכל מקרה לא יותר מ-5 קומות סה"כ ברחוב משני צר ו-6 קומות ברחוב רחב.

לכל אחד מהמסלולים קובעת התכנית הנחיות בינוי ותוספת שימושים סחירים (בחזית מסחרית), וכן מחייבת הקצאה ציבורית מבונה בחלקות בשטח 850 מ"ר ומעלה.  התכנית מאפשרת איחוד חלקות צמודות עד לשטח מגרש מאוחד של 1,500 מ"ר. לאורך רחובות משניים (רחב או צר) ניתן לאחד חלקות בסמיכות צידית-עורפית בלבד, בעוד ברחובות מסחריים ניתן לאחד גם חלקות בסמיכות צידית. 

בחלק מהאזורים ברחבי העיר תותר התחדשות בניינית רק באישור הוועדה המקומית: חלקות המצויות בתחום רחובות להרחבה וצירי מתע"ן (ז'בוטינסקי, בן-גוריון, אבא הלל, ירושלים, אלוף שדה) – תתאפשר התחדשות בניינית רק אם יוכח כי לא פוגע במימוש הרחבת הדרך וכי ניתן לעמוד בדרישות הרח"ק ועירוב השימושים; חלקות המצויות בתחום מרחבי חיפוש להרחבת בי"ס לפי הכוללנית – תתאפשר התחדשות בניינית רק אם יוכח כי לא פוגע במימוש הרחבת ביה"ס; בחלקות המצויות בתחום תכנית מתחמית להתחדשות, או בתחום בו התכנית ממליצה על התחדשות בתכנית מתחמית אחרת – תתאפשר התחדשות בניינית רק במקרה בו התכנית המתחמית לא תמומש בפרק זמן מוגדר מראש.

מהנדס העיר ממליץ לחברי הוועדה להמליץ בפני הוועדה המחוזית תל אביב להפקיד את התכנית.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות