banner
אילוסטרציה // פינוי בינוי בבית שאן // צילום: מגדילים
אילוסטרציה // פינוי בינוי בבית שאן // צילום: מגדילים

חשיפת מהפכת התכנון: הוותמ"ל בדרך להפוך לוועדה קבועה

תיקון לחוק מציע כי הוותמ"ל תהפוך לוועדה קבועה. הנימוק: "התמשכות משבר הדיור והצורך במוסד תכנון ארצי"

חשיפת "מגדילים": המועצה הארצית לתכנון ולבנייה צפויה לדון בשבוע הקרוב, יום לאחר הבחירות המוניציפליות, בתיקון לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים, המעניק סמכויות נרחבות לוותמ"ל (הוועדה לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים) בקידום פרויקטים של פינוי בינוי. החוק מאפשר לוועדה להרחיב מתחמי פינוי בינוי בעד 50 אחוז, ולקדם הכרזה על מתחמים שכאלה ללא התייעצות עם ראשי ערים. בנוסף, החוק מציע להפוך את ותמ"ל לוועדה קבועה, על רקע המשבר בענף הדיור. לאחר הדיון, חברי המועצה הארצית יביעו את עמדתם והפרוטוקול יצורף להצעת החוק לשרים – והממשלה היא זו שתאשר את החוק.

ותמ"ל הוקמה לפני עשר שנים בהוראת שעה, במטרה לקדם תוכניות בנייה גדולות ברמה ארצית באופן מהיר, תוך התגברות על הוראות של כל תוכנית אחרת. התוכניות שנידונות בוועדה מקודמות במקומות שהוכרזו כמתחמים מועדפים לדיור על ידי הממשלה. חוק הוותמ"ל נחקק בכנסת כהוראת שעה לארבע שנים, והוא הוארך מאז מספר פעמים. 

כעת עולה לדיון במועצה הארצית תיקון לחוק. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הוא מוגש על רקע משבר הדיור המתמשך, ועל מנת לייעל את הליכי התכנון לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים. החוק כולל מספר תיקונים. החשוב שבהם, הוא הפיכת ותמ"ל לוועדה קבועה. בדברי ההסבר נכתב כי הדבר נחוץ "לאור התמשכות משבר הדיור והצורך במוסד תכנון ארצי קבוע שיעסוק בתכנון יחידות דיור לצד הוועדות המחוזיות". 

עוד נכתב בדברי ההסבר כי הצורך בהפיכת ותמ"ל לוועדה קבועה נובעת גם בשל הסמכות הנתונה לפי החוק הקיים, לוועדה למתחמים מועדפים לתכנן את המתחמים הסובבים את תחנות המטרו – הליך שצפוי להימשך שנים ארוכות.

כאמור, שני תיקונים דרמטיים נוספים מתייחסים לסמכות הוועדה להרחיב שטח של מתחם פינוי בינוי, ולבטל את החובה להתייעץ עם ראשי רשויות לצורך הכרזה על מתחם מועדף. 

שטחי מתחמי פינוי בינוי יורחבו עד 50 אחוז
על פי החוק הקיים, לוותמ"ל יש סמכות להתאים ולדייק את גבולות המתחם, וכן להרחיבו עד ל-20 אחוז מגודל המתחם שהוכרז. כעת מבקש התיקון לחוק לאפשר הסדר מרחיב יותר לעניין תכניות לפינוי בינוי, ולפיו הוועדה תהיה רשאית להרחיב את שטח המתחם, בהיקף של עד 50 אחוז מהשטח שהוכרז. ההסבר לתיקון המבוקש הוא כי: "תיקון זה נדרש בשל המורכבות הכרוכה בתכניות פינוי בינוי והצורך שמתעורר לעיתים קרובות לשנות ולהרחיב את המתחם שהוכרז ולכלול בתחום התכנית מגרשים סמוכים נוספים לצורך תכנון מיטבי יותר, מתן מענה לצורכי ציבור או שיקולים כלכליים".

ראש רשויות יורשו להביע רק את עמדתם
התיקון מציע לבטל את החובה להתייעץ עם ראשי רשויות לצורך הכרזה על מתחם מועדף. על פי החוק הקיים, הכרזה על מתחם בתחום רשות מסוימת מחייבת התייעצות הן עם הרשות המקומית שבתחומה נמצאת הקרקע והן עם ראש הרשות. בדברי ההסבר, המנגנון הזה מוגדר כהתייעצות כפולה, והליך ארוך ולא יעיל. הצעת התיקון מבקשת לקבוע הסדר אחיד בכל מסלולי ההכרזה, שלפיו נדרשת התייעצות רק עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר. לראשי רשויות תינתן רק רשות להביע את עמדתם במהלך הדיון.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות