banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

רבע מהדירות בישראל נבנו במסגרת התחדשות עירונית

קרוב ל-10,000 דירות נבנו בתמ"א 38/2 ופינוי בינוי, כך עולה מנתוני הלמ"ס לשנת 2022. נרשמה עלייה של 5.2% בהיתרי הבנייה. מה היו החסמים המרכזיים בסקר הדעות?

בשנת 2022 הונפקו היתרי בנייה עבור 77,690 דירות, עלייה של 5.2% לעומת שנת 2021, כך עולה מנתוני התחלות וגמר בנייה לסיכום שנת 2022 שמפרסמת היום הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). יש לציין כי בהשוואה בין הרבעון האחרון של 2022 לרבעון האחרון של 2021 מדובר בידר של 22.7% בהתחלות הבנייה.  

עוד נתון מעניין בדו"ח השנתי, קובע כי רבע מהדירות (כ-24.1%) נבנו במסגרת התחדשות עירונית, מהן כ-73.6% במסגרת תמ"א ופינוי-בינוי.

הערים המובילות בשנת 2022 בהתחלות הבנייה הן: תל אביב-יפו, ירושלים, בת ים, בית שמש, ראשון לציון, אשקלון, נתניה, פתח תקווה ובאר שבע. החסמים המשמעותיות ביותר שצוינו על ידי המנהלים בענף הבינוי היו מחסור בקרקע זמינה לבנייה ועיכובים בקבלת היתרים ואישורים. 

עלייה של 5.2% בהיתרי הבנייה
בשנת 2022 הונפקו היתרי בנייה עבור כ-77,690 דירות, עלייה של 5.2% לעומת שנת 2021. מסך הדירות שהונפקו עבורן היתרים בשנת 2022, כ-46.1% היו במחוזות המרכז ותל אביב – 24.2% ו-22.0%, בהתאמה. 

כ-1.6% מהדירות שהונפקו עבורן היתרים היו למטרת הסדרת בנייה בלתי חוקית – היתרי לגיטימציה (דירות אלו אינן נכללות בסך כל הדירות בהיתרים וביתר סדרות הבנייה). 

התחדשות עירונית
בשנת 2022 החלה בנייתן של כ-11,330 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כ-57.9% מהן נבנו במחוז תל אביב וכ-22.4% – במחוז המרכז, לעומת כ-3.4% במחוז הצפון וכ-2.8% במחוז הדרום.

מתוך הדירות שהחלה בנייתן כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כ-81.4% (9,220 דירות) נבנו במסגרת תמ"א 38/2 ופינוי-בינוי. עוד עולה כי כמות הדירות שהחלה בנייתן לאחר הריסה הייתה גבוהה פי 3.3 מכמות הדירות שנהרסו בפועל (כ-3,410 דירות).

על פי הנתונים, החלה בנייתן של כ-4,820 דירות כתוספות בנייה לבניינים קיימים. כ-23.9% מהן נבנו במחוז תל אביב וכ-22.0% – במחוז מרכז. מתוך הדירות שהחלה בנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-55.4% (2,670 דירות) נבנו במסגרת תמ"א 38. 

עלייה של 5.3% בהתחלות הבנייה
בשנת 2022 הוחל בבנייתן של כ-67,070 דירות, עלייה של 5.3% לעומת שנת 2021. כ-94.9% מהדירות שהחלה בנייתן הן דירות תוספתיות למשק. כלומר, התחלות הבנייה נטו עומדות על כ-63,660 דירות (כ-3,410 דירות קיימות נהרסו). כרבע (25.3%) מסך התחלות הבנייה היו במחוז המרכז וחמישית (20.4%) – במחוז תל אביב. 

כ-65.4% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו למטרת מכירה, מהן כ-14.8% בסבסוד ממשלתי (כ-6,490 דירות). מספר הדירות הגדול ביותר במסגרת סבסוד ממשלתי היה במחוז המרכז, כ-2,630 דירות, שהן כ-40.5% מכלל הדירות הנבנות במסגרת זו. כ-34.6% מהדירות שהחלה בנייתן נבנות שלא למטרת מכירה, מהן כ-58.7% במסגרת בנייה עצמית, כ-12.7% למטרת השכרה וכ-4.0% קבוצות רכישה.

התחלות הבנייה בערי הפריפריה מול המרכז
היישובים שבהם החלה בנייתן של יותר מ-2,000 דירות במהלך 2022 היו: תל אביב-יפו (4,659), ירושלים (4,456), בת ים (3,158), בית שמש (2,659), ראשון לציון (2,552), אשקלון (2,446), נתניה (2,413), פתח תקווה (2,079) ובאר שבע (2,035). 

היישובים הבולטים שבהם נמשכה בשנת 2022 העלייה בהתחלות הבנייה שנרשמה בשנת 2021 היו: קריית מלאכי, בת ים, ראש העין, נוף הגליל, פתח תקווה ובאר שבע. 

בין היישובים שבהם נרשמה עלייה ניכרת במספר הדירות שהחלה בנייתן בשנת 2022, לאחר ירידות שנרשמו בשנת 2021 היו: לוד, קריית גת, שדרות, הוד השרון, נתניה ובית שמש. 

דירות שהחלה בנייתן, לפי יישובים נבחרים, בשנים נבחרות

גמר בנייה
בשנת 2022 הסתיימה בנייתן של כ-51,930 דירות, עלייה של 10.5% לעומת שנת 2021.  המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה בשנת 2022 היה במחוז המרכז – כ-23.2% מכלל הדירות, ואילו במחוז חיפה – כ-9.5% בלבד. משך זמן הבנייה הממוצע של בניין הסתכם ב-27.0 חודשים, ואילו ממוצע משך זמן הבנייה המשוקלל לפי מספר הדירות בבניין היה 33.1 חודשים. ממוצע משך זמן הבנייה היה ארוך יותר לעומת שנת 2021 (ממוצע פשוט 26.7 וממוצע משוקלל 30.9 חודשים). 

דירות בבנייה פעילה
בסוף שנת 2022, הסתכם מספר הדירות בבנייה פעילה בכ-166.1 אלף דירות. כמחצית מכלל הדירות בבנייה פעילה נמצאות במחוז תל אביב ובמחוז המרכז (26.0% ו-24.8%, בהתאמה), לעומת 8.3% במחוז חיפה.

שטח הבנייה לפי ייעודים
החסמים: מחסור קרקע זמינה ובירוקרטיה
עמדות סובייקטיביות של מנהלים בענף הבינוי – נתונים מסקר הערכת מגמות בעסקים: בשנת 2022 המנהלים בענף הבינוי ציינו כי החסמים המשמעותיים ביותר הן מחסור בקרקע זמינה לבנייה (כ-28.1%) ועיכובים בקבלת היתרים/אישורים (כ-26.2%). עם זאת, בהשוואה ל-2021, חל שיפור בעמדת המנהלים בענף הבינוי כלפי המדדים האלה, והם עמדו על כ-33.3% וכ-32.0%, בהתאמה. כחמישית מהמנהלים מציינים מחסור בעובדים מקצועיים (בעבודות רטובות ולא רטובות).  

זווית נוספת, ניתן לקבל מסקר השקעות בציוד ובמכונות בענפי הכלכלה השונים. "מטרת הסקר היא איתור החסמים השונים להשקעות הון במגזר העסקי, בין היתר גם בענפי הבינוי", מציינים בלמ"ס. ניתוח ממצאי הסקר בוצע בנפרד על תתי-הענף העיקריים שלו – ענף הבינוי (הקמת מבנים) וענף התשתיות, בחברות בינוניות וגדולות (מעל 100 עובדים). עוד על פי הנתונים, ניתן לראות שכ-13.0% מסך העסקים בענפי הבינוי ציינו שחסמים רגולטורים מעכבים בחברתם השקעות בציוד ובמכונות (נתון זה גבוה מענפי המסחר הקמעוני אך נמוך מענפי התעשייה). כ-40.0% מהעסקים העוסקים בבניית מבנים וקבלנות מדווחים על השפעה משמעותית של הרגולציה על ההשקעות בציוד ובמכונות, לעומת השפעה מזערית שמציינים מנהלים בתחום בניית התשתיות.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות