banner
כפר אבו סנאן // תמונות באדיבות המועצה המקומית אבו סנאן
כפר אבו סנאן // תמונות באדיבות המועצה המקומית אבו סנאן

"אנחנו רוצים לגדול ולתמוך במדינה": הופקדה תכנית כוללנית ליישוב המעורב אבו סנאן

ראש המועצה, סיף משלב: "היישוב סבל הרבה שנים". התכנית, ביישוב המשלב בני שלוש דתות, מציבה יעד של 26,500 תושבים. במקביל, אושרה הקמת שכונה חדשה

זיו גולדפישר 18.04.2024

מעקב מגדילים: אושרה להפקדה בתנאים תכנית לקמת 4,700 יח"ד ביישוב אבו סנאן שבצפון, שבו מתגוררים תושבים בני שלוש דתות – מוסלמים, נוצרים ודרוזים. 

ההחלטה על ההפקדה התקבלה אתמול (ד') במקביל להפקדתה בפועל של תכנית מתאר כוללנית בעיר, ליעד אוכלוסייה של 26,500 יח"ד. בעקבות ההחלטה אמר ראש המועצה, סיף משלב, ל"מגדילים" כי: "זאת תכנית מצוינת, ועונה על כל צרכי היישוב והאוכלוסיה. האינטרס שלנו לקדם אותה כמה שיותר מהר. החיילים המשוחררים מקבלים שכונה בסבסוד המדינה. אנחנו רוצים ללכת על היי-טק ועל תעשיות גבוהות. התכנית הזאת קודמה לאחר הרבה ייסורים וקשיים. היישוב סבל הרבה שנים, והיישוב רוצה להתקדם ולתמוך במדינה".

שלוש דתות – שכונה אחת
תוכנית "תמל/ 1100 – אבו סנאן שכונה צפונית", ששטחה 1,165 דונמים, מציעה הקמת שכונת מגורים חדשה בצפון היישוב כהמשך רציף למרקם הוותיק הקיים. מטרת התכנית, יוזמת משרד השיכון והבינוי ובתכנון האדריכל יובל קדמון, היא הקמת שכונת מגורים חדשה אשר תיתן מענה למחסור ביחידות הדיור של האוכלוסייה המקומית. התכנית מציעה כ-4,600 יח"ד וכ- 405 יחידות לתיירות. בנוסף, התכנית מאפשרת הקמת כ-470 דיוריות, שיוקמו כחלק מיחידות הדיור למגורים. התכנית מייעדת את הקרקע למגורים בצפיפויות נטו שונות בממוצע של 8.38 יח"ד/דונם. צפיפות הברוטו היא כ-16,700 נפש/קמ"ר. בנוסף לייעוד מגורים, מוקצים שטחים למסחר, תיירות, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ותשתיות. 

היישוב אבו סנאן מורכב מאוכלוסיה ערבית משלוש דתות: מוסלמים, נוצרים ודרוזים. חלק מהבינוי המוצע מיועד לחיילים משוחררים בני היישוב. סיף משלב, ראש מועצת אבו סנאן מסר ל"מגדילים" כאשר התכנית הוגשה לוועדה המחוזית: "התכנית הזאת היא הדבר הכי חשוב לכפר כיום. מזה 20 שנה הכפר לא קודם ולא הגדילו את תכנית המתאר כל השנים האלה. אנשים בלחץ ומצוקה, בגלל מצוקת מגורים מטורפת. חוץ מהתכנית הזאת, אין מקום שהכפר יתפתח".

הרב נתן אלנתן // צילום: אביגיל מתתוב
הרב נתן אלנתן // צילום: אביגיל מתתוב

יו"ר מטה התכנון הלאומי ויו"ר הותמ"ל, הרב נתן אלנתן, אמר כי: "התכנית כוללת פתרונות דיור מגוונים ומציעה תוספת משמעותית של אלפי יח"ד שיסייעו בצמצום משבר הדיור ביישובי הדרוזים והחברה הערבית".

יהודה מורגנשטרן // צילום: רז רוגובסקי | Depositphotos
יהודה מורגנשטרן // צילום: רז רוגובסקי | Depositphotos

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, אמר כי: "התוכנית כוללת שכונה ייעודית לחיילי מילואים ויוצאי צבא והקמת מבני ציבור ושטחי תיירות.  אני בטוח כי קידום וביצוע התכנית יחזק את היישוב וייתן מענה לתושבים הוותיקים והחדשים באבו סנאן."

אדר' סיגי בארי // צילום: אסף אנטמן
אדר' סיגי בארי // צילום: אסף אנטמן

מתכננת הוותמ"ל במינהל התכנון, אדר' סיגי בארי, ציינה כי: "הדיון בתוכנית אבו סנאן מהווה אבן דרך משמעותית ומוכיחה כי הותמ"ל לא נרתעת מתכנון הכרוך באתגרים תכנוניים רבים. תוך שיתוף פעולה של משרד השיכון והבינוי והרשות המקומית, התכנית קשובה לצרכי התושבים ומציעה פתרונות מותאמים לקהילה ולמגוון קבוצות אוכלוסייה". 

רווחת הדיור – לפי המקובל ביישובים ערבים
במקביל, כאמור, הופקדה תכנית מתאר כוללנית ליישוב. התכנית הכוללנית של אבו סנאן נערכה בליווי ועדת היגוי בינמשרדית ובשיתוף פעולה הדוק עם המועצה המקומית. התכנית קובעת מסגרת תכנונית כוללת לישוב, ומהווה בסיס להכנה ולאישור של תכניות מפורטות התואמות אותה. התכנית מוסיפה 1,400 דונם לתחום הפיתוח של הישוב הקיים ותוספת נומינאלית של 5,200 יח"ד, כולל כ- 1,200 יח"ד בקרקעות מדינה. ראש המועצה, סיף משלב: "היישוב רוצה לגדול ולתמוך במדינה".

יעד האוכלוסייה במימוש ריאלי לשנת היעד הינו 26,500 נפש – הכפלה של אוכלוסיית היישוב העומדת כיום על כ-15,000 תושבים. על מנת להשיג יעד זה, מספקת התכנית פתרון תכנוני ליעד נומינלי גבוה בהרבה העומד על כ-59,000 נפש, זאת כמענה למימושים נמוכים ואטיים ותשתיות קיימות, שאינן יכולות לשאת מימושים גבוהים במרקם הקיים. עם זאת, הערכת המימוש הריאלי הממוצעת מוערכת ע"י צוות התכנון בכ-45 אחוזים.

הקצאות למבנים ומוסדות ציבור שמציעה התכנית והיקפי בינוי לשימוש זה, מספקים מענה לקיבולת של עד 40,000 נפש (מימוש של 68 אחוזים, המוגדר "מימוש ריאלי מירבי". רווחת הדיור לצורך חישוב צרכי הישוב לשנת היעד של התכנית – עומדת על 52 מ"ר ברוטו לנפש, נתון גבוה מהממוצע הארצי ותואם את רווחת הדיור המקובלת ביישובים ערביים אחרים. מספר נפשות ממוצע ליח"ד – נעה בין 4.3 נפש למשפחה במרקם הקיים כיום ועד 3.8 נפש למשפחה במתחמי הפיתוח החדשים.

מגורים על שטחים חקלאים בבעלות המדינה ופרטית
התכנית מציעה הרחבת אזורי מגורים לכיוון צפון לתחום שטחים חקלאיים בבעלות מדינה ובבעלות פרטית הגובלים בישוב. התכנית מוסיפה סך שטח של כ- 1,400 דונם לתחום הפיתוח של הישוב הקיים, ותוספת נומינאלית של כ- 5,200 יח"ד. סה"כ קיבולת יח"ד נומינאלית בתכנית עומדת על כ- 16,000 יח"ד. במימוש ריאלי ממוצע של 45 אחוזים, קיבולת יחידות הדיור בישוב כולו תעמוד על כ- 6,000 יח"ד.  צפיפות הדיור הממוצעת נטו בתכנית עומדת על 5.5 יח"ד לדונם. צפיפות ברוטו ממוצעת בתכנית עומדת על 3.5 יח"ד לדונם.

חלוקת שטחי התעסוק
בנוסף, התכנית מציעה תוספת של שטחי תעסוקה. התכנית מציעה בינוי באזורי תעסוקה בהיקפי בינוי נומינאליים, העומדים על כ-260,000 מ"ר . במימוש ריאלי מירבי של 68 אחוזים, שטחי התעסוקה יעמדו על כ-176,800 מ"ר. בנוסף, התכנית מאפשרת שימושי תעסוקה כשימוש משני למגורים בהיקף נומינאלי של כ-325,000 מ"ר. השימושים המותרים כשימוש משני למגורים, הן במרקם הקיים והן באזורי הפיתוח החדשים הינם מסחר שכונתי, משרדים לבעלי מקצועות חופשיים ומוסדות חינוך לגיל הרך.

מימוש בנייה לשימושי תעסוקה המשניים לשימושי מגורים הינה זכות שאינה חובה. בכפוף להערכת המימוש המכסימלי של 68 אחוזים, שטחי התעסוקה המשניים יעמדו על כ- 221,000 מ"ר.

דקלה עדי פרץ, מתכננת מחוז צפון במינהל התכנון. צילום: לע"מ | Depositphotos
דקלה עדי פרץ, מתכננת מחוז צפון במינהל התכנון. צילום: לע"מ | Depositphotos

מתכננת מחוז צפון במינהל התכנון, דקלה פרץ, אמרה כי: "שמחה שהגענו לרגע הזה אחרי שנים של עבודה מול המועצה המקומית להפקדת של תוכנית חשובה זו, המאפשרת את התפתחות הישוב לעשורים קדימה. על מנת לקדם את התוכנית, נדרשנו לאתר שטח פתוח מיוחד. הרכב הבעלויות בישוב ובסביבתו הביאו לתהליך מורכב וארוך. בסופו של דבר הצלחנו להביא להפקדה תכנית הכוללת פתרונות מגורים מגוונים למחוסרי דיור על קרקעות מדינה וכן על העלויות פרטיות".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות