banner
הדמיה: בר אוריין אדריכלים
הדמיה: בר אוריין אדריכלים

אור יהודה: פורסם מכרז לדיור ארוך טווח הכולל 159 יח"ד

הדירות מיועדות להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה של מינימום 20 שנה, כאשר 50% מהדירות יוקצו לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים ו-50% מהדירות יושכרו בשוק החופשי. בתום תקופת ההשכרה רשאי הזוכה למכור את יחידות הדיור כדירות מגורים

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ודירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, פרסמו הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 159 יח"ד לבניה רוויה למטרת השכרה לטווח ארוך למשך 20 שנה, ולניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר פארק איילון" באור יהודה. 

הדמיה: בר אוריין אדריכלים
הדמיה: בר אוריין אדריכלים

המכרז הינו חלק מתוכנית מועדפת לדיור תמל/1046 המתפרסת על שטח של כ- 1,670 דונם, המהווה כרבע משטחה הנוכחי של העיר אור יהודה. התוכנית ממוקמת בין שכונת רמת פנקס ודרך 461 מצפון, נחל איילון מדרום, הדופן העירונית הבנויה של אור יהודה, ממזרח ומצפון. 

מחיר המינימום לקרקע במכרז  הינו 14,273,259 שקלים לא כולל מע"מ והוצאות הפיתוח עומדות על סך של 14,679,128 שקלים. 

הדמיה: בר אוריין אדריכלים
הדמיה: בר אוריין אדריכלים

מדובר בחוזה חכירה ישירה מהוון, ללא הסכם פיתוח, לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 159 יח"ד לפחות, שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה, כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים, ו-50% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק. בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את יחידות הדיור להשכרה כדירות מגורים.

מרשות מקרקעי ישראל נמסר כי: "מכרז ההשכרה מהווה המשך ישיר לשיווקי רמ"י בתכנית זו, שמטרתה  קביעת אופי ומאפייני פיתוח העיר בצדה הדרום מערבי, באמצעות פיתוח שלושה עוגנים מרכזיים, הכוללים שכונת מגורים, פארק תעסוקה ופארק נחל. כמו כן, תכנית זו מוסיפה שימושים עירוניים חדשים ומשלימים למגורים, שטחי מסחר, תעסוקה, שרותי ציבור, טיילת, פארק נחל ושטחים פתוחים".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות