banner
אילוסטרציה // מגדילים
אילוסטרציה // מגדילים

המדריך לביטול עסקת התחדשות עירונית – באיזה מקרים ניתן לבטל הסכמים עם היזמים?

התקנות החדשות ייכנסו לתוקפן ביום שישי הקרוב. מתי ניתן לבטל עסקת תמ"א 38 ופינוי בינוי ולמי פונים בבקשה לביטול ההסכם – המדריך לדיירים

חודש לאחר פרסום טיוטת תקנות לעסקת התחדשות עירונית להערות הציבור – השבוע הן נכנסות לתוקפן. התקנות, שגובשו במשרד המשפטים בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מיועדת להבטיח את זכויות בעלי הנכסים, המבקשים לקדם פרויקטים ואף לאפשר להם לבטל הסכמים עם היזמים במקרים מסויימים.

המשמעות היא שהחל מיום שישי הקרוב, 17.11.23 , בעלי דירות שהתקשרו עם יזם בכל סוג של עסקת התחדשות עירונית, בין אם פינוי בינוי ובין אם התחדשות בניינית – תמ"א 38 וחלופותיה, יוכלו להביא לביטולה של עסקה זו, אם היזם לא עמד בלוח הזמנים המינימלי שנקבע בחוק לקידום פרויקט, באופן שימנע את כבילתם לעסקאות שאינן מקודמות בלוח זמנים סביר. 

באילו מקרים ניתן לבטל הסכם?
התקנות הנן המשך לתיקון חקיקת ההתחדשות העירונית בחוק ההסדרים משנת 2021, 

לפיהן, רוב מקרב בעלי הדירות בבניין, כולל אלו שלא חתמו כלל על עסקה, רשאים להחליט על ביטול עסקאות שנחתמו בין בעלי דירות בבניין ליזם, במקרים הבאים:

1.כאשר היזם לא הצליח להשלים חתימת עסקאות עם רוב מסוים מבין בעלי הדירות במסגרת המועדים הקבועים בחוק

2.במקרים בהם היזם לא קידם את מימושו של הפרויקט, ובכלל זה כאשר לא קידם תכנית פינוי בינוי במוסד התכנון, או כאשר לא קידם הוצאת היתר בניה לפרויקט, בלוח הזמנים שנקבע לכך בחוק. 

תמ"א 38 וחלופותיה
1. עסקת תמ"א 38 ניתן לבטל אם היזם לא הגיע לרוב של 50% מקרב בעלי הדירות בתוך 18 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה בבניין או לרוב של 67% בתוך 36 חודשים ממועד זה.
2. בעלי הדירות בעסקת תמ"א 38 רשאים לבטל את העסקה אם היזם לא הגיש בקשה להיתר למוסד התכנון המוסמך בתוך 42 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה.

פינוי בינוי
1. בעסקאות פינוי בינוי, ניתן לפעול לביטול עסקה אם היזם לא הגיע לרוב של 50% מבין בעלי הדירות תוך 24 חודשים ממועד חתימת עסקה ראשונה, או שלא הגיע לרוב של 60% בתוך 48 חודשים ממועד זה.
2. בעלי הדירות רשאים לבטל את העסקה בפינוי בינוי אם היזם לא הגיש תכנית פינוי בינוי למוסד תכנון בתוך 54 חודשים ממועד חתימת העסקה הראשונה בבניין.

למי פונים בבקשה לביטול העסקה?
משמעות התיקון היא כי בעל דירה שיבטל התקשרותו עם יזם בנסיבות האמורות, לאחר קבלת החלטת רוב בעלי הדירות באסיפה כללית ולאחר שנמסרה על כך הודעה ליזם, לא ייחשב כמי שמפר הסכם. עם זאת, היזם יהיה זכאי לקבל מאותו בעל דירה תשלום בסכום שייקבע שר המשפטים בתקנות. 

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קוראת לבעלי הדירות הנמצאים בתהליכי התחדשות עירונית, נקלעו למיזם שאיננו מתקדם לאורך שנים ומעוניינים לממש את אפשרות הביטול המוקנת להם בחוק, לפנות למינהלות העירוניות או לרשות הממשלתית עצמה לליווי ועזרה.

עו"ד אלעזר במברגר // צילום: רז רוגובסקי
עו"ד אלעזר במברגר // צילום: רז רוגובסקי

אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מסר כי: "במסגרת סל החקיקה שהבאנו לאישור הכנסת בחוק ההסדרים, יצרנו הסדר ייחודי שמטרתו לתת פתרון לבעלי דירות שמצאו עצמם כבולים בהתקשרות חוזית מחייבת עם יזם, אשר לאורך שנים איננו מצליח, ובחלק מהמקרים אף אינו מנסה, לקדם את הפרויקט. היכולת לבטל התקשרות כזו, תפתח בפני בעלי דירות אלה את האפשרות לקדם התחדשות עירונית בדירתם באמצעות יזם אחר. אנו קוראים לבעלי דירות שנקלעו למבוי סתום מסוג זה לעשות שימוש באפשרות בחקיקה זו שנכנסה כעת לתוקף מלא, ובמידת הצורך להסתייע לשם כך בנו ובמינהלות העירוניות."

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות