banner
תמונת ארכיון // מגדילים
תמונת ארכיון // מגדילים

עלייה של כ-20.7% במספר הדירות החדשות שנמכרו ברבעון האחרון של 2018

ירידה של 10.8% בכמות המבוקשת של דירות לעומת אשתקד ועלייה בביקושים בשלושת החודשים האחרונים. ראשל"צ, ירושלים וראש העין מובילות במכירת דירות, כך עולה מנתוני דו"ח הלמ"ס לשנת 2018

בשנת 2018 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-38,240 דירות בהשוואה ל-42,890 דירות בשנת 2017, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הכמות המבוקשת של דירות חדשות בחודש דצמבר 2018 וסיכום שנת 2018. בתוך כך עולה כי כ-57% היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, וכ-43% דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן וכי חלה ירידה של כ- 11.2% במספר הדירות החדשות שנמכרו בהשוואה לשנת 2017. כמו כן, נרשמה ירידה של כ- 10.4% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בהשוואה לשנת 2017. באשר לשלושת החודשים האחרונים (אוקטובר-דצמבר 2018) הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-10,680 דירות ובהשוואה לשלושת החודשים הקודמים, נרשמה עלייה של כ- 20.7% במספר הדירות החדשות שנמכרו ועלייה של כ-5.9% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן. יחד עם זאת, מדובר בירידה של 17.8% לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים. בסוף דצמבר 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,130 דירות לעומת 25,550 דירות בסוף נובמבר 2018 ו- 25,940 בסוף דצמבר 2017.

ירידה שנתית של 10.8%
בשנת 2018 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-38,240 דירות, ירידה של 10.8% לעומת שנת 2017. בשנת 2018 הכמות המבוקשת מורכבת מכ-57% דירות חדשות שנמכרו וכ-43% דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן ונמכרו 21,620 דירות חדשות- ירידה של כ-11.2% בהשוואה לשנת 2017. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו ירידה של כ-9.0% לעומת שנת 2017.

יישובים בהם נמכרו למעלה מ-500 דירות בשנת 2018:

הרצליה בטופ-נתניה מתרסקת
מבין היישובים בהם נמכרו 500 דירות ומעלה בשנת 2018, היישובים בהם חלה העלייה המשמעותית ביותר במכירת דירות חדשות בהשוואה לשנת 2017 הינם הרצלייה (עלייה של כ-102.9%), בית שמש (עלייה של כ-74.7%), אשדוד (עלייה של כ-51.8%) וראש העין (עלייה של כ-42.9%). הירידות הגדולות ביותר במכירת דירות חדשות בשנת 2018 בהשוואה לשנת 2017 נרשמו בנתניה (ירידה של כ-31.3%), רמת גן (ירידה של כ-29.4%), תל אביב (ירידה של כ-27.9%) ואשקלון (ירידה של כ-18.2%).

ירידה בבניית מעונות סטודנטים
מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בשנת 2018 עמד על כ-16,620 דירות, ירידה של כ-10.4% לעומת שנת 2017. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת באותה תקופה ירידה של כ-10.1%. בשנת 2018 החלה בנייתן של 2,120 דירות בקבוצות רכישה, ירידה של כ-41.9% בהשוואה לשנת 2017, שבה נבנו 3,650 דירות בקבוצות רכישה. הירידות המשמעותיות ביותר בקבוצות רכישה נרשמו במחוז הדרום ובמחוז תל אביב. בנוסף, בשנת 2018 חלו ירידות של כ-20.7% בבניית מעונות סטודנטים וכ-6.1% בהיקפי הבנייה לשימוש עצמי ובנה בתך, בהשוואה לשנת 2017.

עלייה רבעונית של 13.9%
בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2018 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-10,680 דירות, עלייה של 13.9% לעומת שלושת החודשים הקודמים (יולי-ספטמבר 2018). לאחר ניכוי העונתיות, מסתמנת בתקופה זו עלייה של 1.7% בכמות המבוקשת של דירות חדשות.

בחינת נתוני המגמה מראה כי החל באפריל 2018 החלה מגמת עליה של 0.6% בממוצע בחודש וזאת לאחר שנצפתה מגמת ירידה שנמשכה מחודש מאי 2016 בקצב של 1.3% בממוצע לחודש, מכ-4,220 דירות במאי 2016 לכ- 3,130 דירות במרץ 2018 .

עלייה במכירת דירות
הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מכ-57% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-43%, מדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2018 נמכרו כ-6,140 דירות חדשות, עליה של 20.7% בהשוואה למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (יולי-ספטמבר 2018). לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו עלייה של 15.9% לעומת התקופה הקודמת.

בחינת נתוני המגמה של החודשים האחרונים מראה כי החל בחודש אפריל 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-1.5% בממוצע לחודש, מכ-1,720 דירות לכ-1,960 דירות. מגמת עלייה זו נצפתה לאחר תקופה (יוני 2015 – מרץ 2018) שבה מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-1.4% בממוצע לחודש, מכ-2,790 דירות לכ- 1,720 דירות.

עליה בדירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן
מספר הדירות החדשות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 עמד על כ-4,540 דירות, עלייה של 5.9% לעומת שלושת החודשים הקודמים (יולי-ספטמבר 2018). לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת באותה תקופה ירידה של 17.8% . בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2018 החלה בנייתן של 270 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 22.7 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה. בסוף דצמבר 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,130 דירות לעומת 25,550 דירות בסוף נובמבר 2018 ו- 25,940 בסוף דצמבר 2017 (התקופה המקבילה אשתקד). מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2018, עומד על 15.0 חודשים בממוצע (משוקלל).

הביקושים: מחוז מרכז מוביל
בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2018 כ-27.5% ו – 27.3% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז ובמחוז תל אביב בהתאמה, כ-12.1% היו במחוז חיפה , כ-11.3% היו במחוז הדרום, כ-11.1% היו במחוז הצפון וכ-8.8% במחוז ירושלים. הדירות שנמכרו מהוות כ-78.4% מהכמות המבוקשת של דירות חדשות במחוז מרכז, כ-66.7% במחוז חיפה, כ-57.4% במחוז דרום, כ-50.9% במחוז תל אביב, כ-39.4% במחוז ירושלים וכ-25.0% במחוז הצפון.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות