banner

לראשונה מאז יולי 2017 – עלייה במכירת דירות חדשות בחודש אוקטובר

יחד עם זאת, נרשמה ירידה של 7.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים, לצד עלייה של 4.7% בכמות הדירות המבוקשת ועלייה של 21.2% במספר הדירות החדשות שלא למכירה, כך עולה מדו"ח הלמ"ס, שפורסם היום: "החלה מגמת עלייה בקצב של 2.1% בממוצע לחודש"

שיא במכירות דירות בחודש אוקטובר, שעמד על 2,038 דירות חדשות, זאת לאחר שבחודש יולי 2017 נמכרו 2,180 דירות חדשות ומאז ועד היום נרשמו רק ירידות.

בשלושת החודשים האחרונים, אוגוסט-אוקטובר 2018, הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-10,360 דירות, כאשר כ-51% היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב וכ-49% דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן, כך עולה מדו"ח הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) לחודש אוקטובר שהותר היום לפרסום.

עוד עולה כי בשלושת החודשים האחרונים לעומת שלושת החודשים הקודמים חלה ירידה של 7.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו. לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים, מסתמנת באותה תקופה עלייה של 3.8% במספר הדירות שנמכרו. עוד עולה מהדו"ח כי חלה עלייה של 21.2% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן ולאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים- עלייה של 11.2%.

עלייה של 4.7% בכמות הדירות המבוקשת
בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) עמדה על כ-10,360 דירות, עלייה של 4.7% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות ובעיקר השפעת חגים תשרי, מסתמנת בתקופה זו עלייה של 7.9% בכמות המבוקשת של דירות חדשות.

בלמ"ס אומרים כי: "בחינת נתוני המגמה מראה כי החל בחודש אפריל 2018, החלה מגמת עלייה בקצב של 2.1% בממוצע לחודש וזאת לאחר שנרשמה מגמת ירידה שנמשכה מאפריל 2016 בקצב של 1.3% בממוצע לחודש, מכ-4,210 דירות באפריל 2016 לכ- 3,070 דירות במרץ 2018".

הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מכ-51% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-49%, מדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

ירידה של 7.3% במספר הדירות שנמכרו
בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 נמכרו כ-5,310 דירות חדשות, ירידה של 7.3% בהשוואה למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו עלייה של 3.8% לעומת התקופה הקודמת, מציינים בלמ"ס.  

"בחינת נתוני המגמה של החודשים האחרונים מראה כי החל מחודש מרץ 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-1.9% בממוצע לחודש, מכ-1,670 דירות לכ-1,930 דירות. מגמת עלייה זו נצפתה לאחר תקופה (יוני 2015-פברואר 2018), שבה מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-1.5% בממוצע לחודש, מכ-2,790 דירות לכ – 1,670 דירות", אומרים בלמ"ס.

כמות מבוקשת של דירות חדשות לפי מחוז
כמות מבוקשת של דירות חדשות לפי מחוז

עלייה של 21.2% בדירות חדשות שלא למכירה, שהחלה בנייתן
מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 עמד על כ-5,060 דירות, עלייה של 21.2% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת באותה תקופה עלייה של 11.2%. עוד עולה מהדו"ח כי בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 החלה בנייתן של 550 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 9.7 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה.

כמו כן, בסוף אוקטובר 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,020 דירות לעומת 24,410 דירות בסוף ספטמבר 2018 ו- 25,980 בסוף אוקטובר 2017. מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2018, עומד על 14.9 חודשים בממוצע.

הדירות שנמכרו מהוות כ-70.5% מהכמות המבוקשת במחוז מרכז
כ-28.5% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז כ-26.1% היו במחוז תל-אביב, כ-12.9% היו במחוז הצפון, כ-10.7% היו במחוז הדרום, כ-10.4% היו במחוז חיפה וכ-7.1% במחוז ירושלים. הדירות שנמכרו מהוות כ-70.5% מהכמות המבוקשת של דירות חדשות במחוז מרכז, כ-60.0% ו – 57.0% במחוזות חיפה וירושלים בהתאמה, וכ-47.5% במחוז הדרום. במחוז תל אביב הדירות שנמכרו מהוות 41.2% מהכמות המבוקשת ובמחוז הצפון מהוות הדירות שנמכרו 28.0% בלבד.

בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2018, מעל למחצית, כ-56%, מהדירות שהחלה בנייתן בקבוצות רכישה היו במחוז תל אביב, כ- 310 דירות, דירה אחת לכל 3.6 דירות שמכרו הקבלנים.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות