banner
התחדשות עירונית בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר
התחדשות עירונית בתל אביב // צילום: זיו גולדפישר

חשיפה: כל התכניות שאושרו להפקדה בתנאים והשינויים הצפויים

1,976 יח"ד בירושלים אושרו להפקדה בתנאים, בהן תכנית התחדשות שנתקלה בהתנגדות החרדים. בתל אביב העירייה תצטרף להגשת תכנית להקמת דיור להשכרה, והוועדה המחוזית חיפה נזפה בעיריית אור עקיבא על עיכוב תכנית התחדשות הכוללת 1,750 יחידות דיור

זיו גולדפישר 11.12.2022

אושרו בתנאים: 8 פרויקטים של התחדשות עירונית, בירושלים ובתל אביב, הכוללים יחד 2,186 יח"ד אושרו בשבוע שעבר להפקדה בתנאים על ידי הועדה להתחדשות עירונית בירושלים והוועדה המקומית בתל אביב. המשמעות היא שהוועדות תומכות בתכניות, בכפוף לכך שעורכי התכנית יכניסו לתוכה שינויים שעליהם הורתה הוועדה, כתנאי להפקדתם בפועל. במקביל, הוועדה להתחדשות עירונית במחוז חיפה נזפה בעיריית אור עקיבא כל שאינה מסייעת לקידום תכנית פינוי בינוי הכוללת הקמת 1,750 יח"ד.

ירושלים: התכנית שהכעיסה את ש"ס אושרה
שש תכניות עלו בשבוע שעבר לדיון בוועדה להתחדשות עירונית במחוז ירושלים, הכוללות 1,976 יח"ד כולן בעיר הבירה. הראשונה שבהן היא תכנית ההתחדשות העירונית ברחוב הרדוף בשכונת גילה. התכנית, המתפרסת על שטח של 17.7 דונמים, אמורה להתבצע במתכונת של פינוי בינוי, והיא כוללת הריסת 178 יח"ד. בתמורה לכך, התכנית מציעה להקים 750 יחידות דיור ב-5 מגדלים (בני 35-23 קומות) לצד 3 מבנים מרקמיים (בגובה עד 10 קומות). 

הוועדה קבעה בהחלטתה כי: "התרשמה כי מדובר בתכנית אשר מציעה מתווה ראוי להתחדשות לאורך ציר הרק"ל תוך שיפור המרחב הציבורי בתחומה", אך הורתה לבצע מספר שינויים בתכנית, בין השאר ביטול מבנה בן 8 קומות לטובת הקמת רחבה ציבורית. זכויות הבנייה מהמבנה שבוטל ינוידו לטובת תוספת של מסד בבניה מרקמית למגדלים. הוועדה קבעה כי השטח הממוצע של הדירות יהיה 100 מ"ר, לצד עוד 20 אחוזים מהדירות שיוגדרו כדירות קטנות, ששטחן עד 55 מ"ר.

במקביל, הוועדה המקומית ירושלים ביקשה מהוועדה להתחדשות עירונית לפרסם הודעה לפי סעיף 77-78 לחוק התכנון והבניה במתחם הרדוף, במטרה להקפיא אישורי בנייה, וכל זאת במטרה למנוע פגיעה באפשרות לממש את התכנית להתחדשות בשכונה. הוועדה להתחדשות עירונית נעתרה לבקשה וקבעה כי: "מתן היתרי בנייה בתקופת הכנת התכנית, תקשה על קידום תכנית להתחדשות עירונית בראייה מתחמית ותסכל את אפשרות המימוש של התכנית העתידית".

תכנית נוספת שנדונה ואושרה בתנאים היא פינוי בינוי מתחם נהוראי 5-11 ו-18-28. התכנית, שטחה כ-9 דונמים, פינוי 4 מבני מגורים הכוללים 80 יח"ד במתחם גוננים ובנייתם של 4 מבני מגורים חדשים הכוללים 272 יח"ד בני 10 ו-28 קומות.

אילוסטרציה: הדמית פרויקט הנורית בשכונת קרית מנחם // אדריכל: ארי כהן |הדמיות: טוטם
אילוסטרציה: הדמית פרויקט הנורית בשכונת קרית מנחם // אדריכל: ארי כהן |הדמיות: טוטם

הוועדה הורתה על מספר שינויים בתכנית, שלפיהם התכנית תציע בינוי הכולל מבנה אחד בגובה של עד 30 קומות בפינה הצפון מזרחית של התכנית, ומבנה שני בגובה של עד 18 קומות בפינה הדרום מזרחית של התכנית. בין שני המבנים האמורים יוצע מסד של בנייה מרקמית, המחבר בין שני המבנים, בגובה של עד 4 קומות. בדופן הצפון-מערבית של התכנית יוצעו שני מבני מגורים בגובה של עד עשר קומות, וביניהם יוצע מבנה בגובה של עד שתי קומות עבור הפרשות מבונות לצרכי חינוך.

אחת התכניות שהעסיקה את ועדות התכנון באחרונה, ואשר עלתה אף היא לדיון, היא תכנית ההתחדשות ברחוב עץ הדר בשכונת שמואל הנביא החרדית. מדובר בתכנית פינוי בינוי למבנה ברחוב עץ הדר 1-19, כוללת הריסת 76 יח"ד ששטחן הוא 67 מ"ר, במבנה טורי ישן ולא בטיחותי, לטובת הקמת 220 יח"ד ב-3 בניינים בני עד 12 קומות. למרות שהדיירים תמכו בתכנית, לאחר אישורה בוועדה המקומית, שהמליצה להפקידה בוועדה המחוזית, יצאו נגדה רבנים בשכונה ואנשי ש"ס. במכתב ששלחו חברי מועצת העיר מטעם ש"ס ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה וסגן ראש העירייה, אליעזר ראוכברגר, איש מפלגת דגל התורה, הם כתבו כי התכנית תשנה את אופי השכונה.

גם במקרה הזה, הוועדה קבעה כי התכנית "תואמת את מדיניות הוועדה ומציעה מתווה ראוי להתחדשות עירונית בצמוד לשני צירי רכבת קלה, תוך שיפור המרחב הציבורי בצומת דרכים משמעותי בעיר", והחליטה להפקיד אותה. עם זאת, הוועדה ביקשה להוסיף כמה תיקונים טכניים לתכנית כתנאי להפקדה, כגון הוראה לקבוע בהוראות התכנית כי השימושים בקומת הקרקע יהיו למסחר, תעסוקה, מוסדות ציבור ומבואות בלבד וכי לא יותרו דירות גן בקומת הקרקע. 

תכנית נוספת שאושרה בתנאים היא תכנית בינוי פינוי מתחם אפרסמון בשכונת גילה. מדובר בתכנית שבמסגרתה ייהרסו 7 מבני מגורים ובהם 116 יח"ד ושלושה מבני ציבור קיימים כדי לאפשר בניית 5 בניינים חדשים בגובה של 12-30 קומות הכוללים 500 יח"ד, מבני ציבור ושטח למסחר.

התכנית ששטחה 27 דונמים נדונה בעבר, והוגשו נגדה התנגדויות. הוועדה דחתה את רוב ההתנגדויות, אך אימצה חלק מהן, ועל בסיסן הורתה להוסיף תיקונים לתכנית. כך, למשל, הוועדה הורתה לתקן את מסמכי התכנית כך שהשטחים שסומנו בזיקת הנאה למעבר רגלי ייועדו ל"שטח ציבורי פתוח". כמו כן, הוועדה הורתה לקבוע בתכנית הוראות שלביות ביצוע, אשר יבטיחו את פיתוח ההיבטים הציבוריים של התכנית בד בבד עם ביצוע מבני המגורים בתכנית.

לצד זאת, הוועדה קבעה כי "ניתן לשקול תוספת של זכויות בנייה בתחום התכנית, לטובת הקמת קרן לצרכי תחזוקה של המגדלים המוצעים בתכנית, וזאת בהתאם להסדר שגובש במשרד המשפטים. בהתאם לכך, הוועדה קובעת כי מגישי התכנית יגישו ללשכת התכנון חוות דעת שמאית המשקפת את הסכום שנדרש להפקיד בקרן תחזוקה לשם הבטחת התחזוקה של המגדלים הכלולים בתכנית". כמו כן, הוועדה הורתה לבחון שינוי אדריכלי בתכניות של אחד המגדלים, כדי למנוע השפעה של רוחות על הסביבה.

הוועדה אישרה להפקדה בתנאים גם את תכנית ההתחדשות העירונית ברחוב טשרניחובסקי 51, 53. מדובר בתכנית התחדשות במתכונת פינוי בינוי במרכזה של שכונת רסקו. במסגרת התכנית ייהרסו 37 יח"ד ישנות, לטובת הקמת שני בנייני מגורים שבהם 106 יח"ד. התכנית הציעה במקור 120 יח"ד, אך בשנה שעברה החליטה הוועדה המחוזית לצמצם את היקפי הבינוי בהתאם לחוות דעת היועצת השמאית. הוועדה להתחדשות קבעה כי התכנית תופקד בתנאי שיאומצו ההמלצות השמאיות. 

תוכנית פינוי בינוי נוספת שנדונה היא ברחוב מקסיקו 6/6א' בשכונת קריית מנחם. התכנית כוללת הריסה של שני מבני מגורים בני 3 קומות הכוללים 32 יח"ד, ובמקומם ייבנה שני מגדלים בני 14 קומות, הכוללים 128 יחידות דיור. מדובר בתכנית שנמצאת בשלב התנגדויות.

הוועדה דחתה את רוב ההתנגדויות, אך הורתה לקבוע בהוראות התכנית כי תנאי בהליך הרישוי יהיה אישור מהנדס העיר לחוות דעת הנדסית בדבר האמצעים הדרושים למניעת פגיעה במבנה שכן. כמו כן, הוועדה הורתה לכלול בתכנית הוראות פיתוח לשטח לרבות שילוב ספסלים וגינון. כן לקבוע תנאי בהיתר הבניה בדבר הגשת תכנית פיתוח עבור שטח השצ"פ. כמו כן, הוועדה קבעה כי לפחות 20 אחוז ממספר יחידות הדיור תהיינה יחידות דיור קטנות, ששטחן הכולל המותר לבניה הוא עד 80 מ"ר.

פרויקט הרדוף - גילה // הדמיה: אלקי דייטש
פרויקט הרדוף – גילה // הדמיה: אלקי דייטש

תל אביב: העירייה מצטרפת לתכנית ההתחדשות
הוועדה המקומית בתל אביב אישרה בישיבתה בשבוע שעבר את הפקדתן בתנאים של שתי תכניות התחדשות עירונית בשכונת נווה שאנן, שעלו לדיון ראשון לקראת הפקדה, הכוללות 211 יח"ד, רובן להשכרה לטווח ארוך. 

תכנית אחת, ברחוב השרון, מיועדת לבניית מגדל בן 35 קומות הכולל 131 יח"ד, ותכנית נוספת, בצומת הרחובות סלומון והרכבת, מציעה להקים מגדל בן 30 קומות למגורים ולתעסוקה, שבו יהיו 80 יח"ד חדשות. שתי התכניות נמצאות בסמיכות זו לזו והן צמודות למתחם השומרון, מתחם התחנה המרכזית הישנה, העובר תהליך מואץ של התחדשות ופיתוח. הוועדה המקומית היא הגורם המוסמך להפקיד את התכניות.

תכנית השרון, המשתרעת על שטח של 3.2 דונמים, ממוקמת ברחוב השרון 8-12 בצפון השכונה, במבנה שהוקם לפני כ-90 שנה. מדובר במבנה בן שלוש קומות עם חצר פנימית, המשמש כיום למגוון שימושי מלאכה. התכנית קובעת את איחוד שלוש החלקות, שעליהן נבנה המבנה, לחלקה אחת. המבנה יוכרז כמיועד לשימור, ומעליו יוקם מגדל מגורים בן 31 קומות, בצומת רחובות הנגב והשרון. 

בתחום התכנית ייבנו עד 131 יח"ד. הדירות יתוכננו בתמהיל שטחי דירות מגוון הכולל דירות קטנות, בינוניות וגדולות. מתוכן, 51 יחידות דיור בשטח ממוצע של כ- 50 מ"ר ישמשו להשכרה בלבד. יתר 80 הדירות, שיהיו מיועדות לשיווק, יהיו בשטח ממוצע של כ-80 מ"ר. 15 אחוז מכלל יחידות הדיור יוגדרו כדיור בהישג יד במחיר מופחת. הוועדה החליטה להפקיד את התכנית, אך התנתה זאת בביצוע תיקונים טכניים בתאום עם מהנדס העיר ובהתאם להנחיות הגורמים העירוניים. 

תכנית הרכבת סלומון, הממוקמת בסמיכות לתכנית השרון, משתרעת על פני 1.6 דונמים. התכנית כוללת הקמת מבנה מעורב שימושים לתעסוקה, מגורים ושטחי ציבור בשני נפחים: מגדלי לכיוון רחוב הרכבת ומרקמי לאורך רחוב סולומון. המתחם מפונה מבינוי. בחלקו הצפוני של המתחם, במפגש הרחובות הרכבת וסלומון ייבנה מגדל בן 30 קומות, מתוכן 13 קומות תעסוקה, ועוד 16 קומות למגורים במתווה של שכירות לצמיתות בבעלות אחודה. התכנית כוללת הקמה של 80 יח"ד, שכולן מיועדות להשכרה.

גם כאן הוועדה המקומית החליטה להפקיד את התכנית, אך התנתה זאת במספר תיקונים, ביניהם: כניסתה של הוועדה המקומית כמגישה לתכנית וכן בביצוע תיקונים טכניים בתאום עם מהנדס העיר ובהתאם להנחיות הגורמים העירוניים.

מחוז חיפה: נזיפה בעיריית אור עקיבא
הוועדה להתחדשות עירונית במחוז חיפה דנה בפרויקט התחדשות עירונית במתחם שז"ר בעיר אור עקיבא. מדובר בתכנית, במתכונת פינוי בינוי, שבמסגרתה צפויות להיהרס 352 יח"ד ישנות לטובת הקמתן של 1,750 יח"ד בבניה רוויה של מבנים בני 9, 18 ו-25 קומות מגורים. את התכנית יזמו העירייה וחברת N.S.A התחדשות עירונית, והיא אושרה כבר בשנת 2015, אך מאז לא הוצאו היתרי בנייה, ולכן יש חשש כי היא תבוטל. בדיון בוועדה טען נציג החברה היזמית כי הוא פעל בהתאם לכל הנחיות העירייה, תיקן את הפרוגרמה בתכנית והחברה הבטיחה לממן הקמת מבני ציבור במקום אלה שייהרסו. 

הוועדה החליטה להאריך את תוקפה של התכנית בשנה, עד לסוף 2023, אך שלח חצי ביקורת לכיוון העירייה והוועדה המקומית ישובי הברון (שבה נכללת אור עקיבא) וציינה כי היא "השתכנעה כי היזמיות עושות מאמצים ניכרים לקידום הוצאת ההיתרים בשטח התכנית, לרבות פעולות לשם קידומה של תכנית לאיחוד וחלוקה בשטח התכנית, נשוא הדיון, וספק אם זוכות לשיתוף פעולה מצד עיריית אור עקיבא והוועדה המרחבית".

ראש העירייה, יעקב אדרי, הצהיר בדיון כי בכוונתו לקיים עוד בשבוע הקרוב סדרת ישיבות עם היזמיות, עד שהצדדים יגיעו להסכמות, לצורך הגשת תכנית בסמכות מקומית המהווה תנאי להוצאת היתרים בשטח התכנית.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות