banner
הדמיית פרויקט רקנאטי רמת אביב // הדמייה: ויופוינט
הדמיית פרויקט רקנאטי רמת אביב // הדמייה: ויופוינט

תביעת המיליונים נגד אשדר נדחתה והעותרים חזרו בהם

תביעתם של בעלי זכויות ב-7 דירות בפרויקט פינוי בינוי ברמת אביב ג' מתוך 96 דירות כנגד החברה היזמית "אשדר" נדחתה ומנגד, התקבלה תביעת חברת "אשדר" לאכיפת הסכם ההתקשרות עם הדיירים, כך עולה מהסכם הפשרה בין הצדדים, שקיבל תוקף של פסק דין. מכתבי פינוי יצאו השבוע לדיירים

הדמיית פרויקט רקנאטי רמת אביב // הדמייה: ויופוינט

כזכור, הרקע לפרשה, בתביעה שהוגשה כנגד חברת "אשדר" בסך 12,250,000 מיליון שקל יחד עם נתבעים נוספים, בגין פרויקט פינוי בינוי בתל אביב, ברמת אביב ג', על ידי בעלי זכויות ב- 7 דירות מתוך 96 דירות בפרויקט, לפיה סכום התביעה משקף את  הפער בין שווי הדירה לפי ההסכם המקורי שנחתם בין התובעים לאשדר לבין שווי הדירה אשר תוכננה ע"י אשדר בהתאם לתוספות להסכם המקורי שנחתמו עם אישור התב"ע, שצמצמה משמעותית את זכויות הבנייה לעומת התב"ע המקורית שקודמה. תביעת בעלי הזכויות בדירות הוגשה לאחר שאשדר הגישה תביעה כנגד בעלי זכויות אלה, בסך של כ- 120 מיליון שקל, בטענה כי אלו הפרו את ההסכם בין הצדדים בסירובם לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי ולפנות את הדירות, לאחר שאשדר קיבלה היתר בנייה .

הדמית הפרויקט // ויופוינט
הדמית הפרויקט // ויופוינט

מקורב לפרשה מצד הדיירים, אמר בעקבות דחיית טענותיהם כי: "בית המשפט דחה את טענת התובעים , 7 בעלי דירות, שיש לבטל את תניית הבוררות , בלי לחייבם בהוצאות, תוך המלצה למנות שמאי מכריע לצורך הכרעה בשאלת חלוקת דירות התמורה בין כל בעלי הדירות (96). לאחר ההחלטה הזאת הצדדים הגיעו לפשרה בפני הבורר עוה"ד משה לוסקי, שלפיה התובעים ויתרו על כל טענותיהם כנגד אשדר וכנגד עוה"ד הרטבי ומנגד, אשדר ויתרו לבעלי הדירות על כל טענותיהם בקשר לנזק של 120 מיליון ₪ והפרויקט יצא סוף סוף לדרך. בנוסף, אשדר התחייבה לשלם את כל הוצאות הבוררות, בסך מאות אלפי ₪. ביום 07.08.18 כל בעלי הדירות, ללא יוצא מן הכלל, קיבלו הודעות פינוי מאשדר בהתאם להסכם הפינוי בינוי תוך 90 יום".

התובעים חוזרים בהם מהטענות שנטענו על ידם להסכם הפשרה
על פי הפשרה, שקיבלה תוקף של פסק דין, התובעים "חוזרים בהם מהטענות שנטענו על ידם נגד מי המצדדים להסכם פשרה זה…כן חוזרים בהם התובעים מכל טענה/תלונה/מכתב/דרישה וכיוב', וזאת מכל מין וסוג שהוא, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לפרויקט…".

עוד נקבע כי: "התובעים יפנו את דירותיהם בפרויקט, וזאת תוך לא יאוחר מ-90 ימים מיום שתינתן הודעת פינוי מאת אשדר". באשר לתביעה שהגישה שאשדר  בבוררות למתן צו אכיפה, נקבע כי היא "תתקבל באופן מלא ויינתן צו אכיפה כאמור לאכיפת הסכם הפינוי בינוי משנת 2003". הסכם הפשרה כאמור נחתם בפסק בוררות מיום ה-30.8.18 וקיבל תוקף של פסק דין.  

גורם בכיר המקורב לפרשה מצד "אשדר", אמר ל"מגדילים" כי: "אני בענף הנדל"ן כבר 30 שנה, בעסקים יש לפעמים חילוקי דעות בין צדדים לגבי פרשנות של הסכמים ולגבי האחריות של צדדים שונים לנזקים, אבל במקרה זה קומץ דיירים ששם לו למטרה להגדיל את התמורות, ערבב בתביעתו האשמות ברמה פלילית. הייתה כאן חציית קווים, של האשמות כנגד החברה, עו"ד הדיירים ונציגות הדיירים, כאילו אלה פעלו יחד כנגד בעלי הזכויות. זה שתובעים חברות והן מוצאות את עצמן בסכסוך עסקי, זה קורה, אבל במקרה הזה באה קבוצה של דיירים עם האשמות קשות לא מבוססות והם ניסו לעכב את הפרויקט ולהפעיל לחץ על החברה ועל הדיירים האחרים כדי להשיג לעצמם תמורות נוספות, ובסופו של דבר בית המשפט אמר להם 'אתם לא יכולים לזרוק האשמות כאלה על סמך ספקולציות".

עוד אמר אותו גורם כי: "אשדר לא פוגשת בעלי דירות כדרך קבע בבתי משפט, מדובר בקבוצה מצומצמת של בעלי זכויות ב- 7 דירות מתוך 96 דירות בפרויקט. רוב בעלי הזכויות רצו שהפרויקט יצא לפועל ודחו את הטענות של אותם סרבנים. הפרסום כאילו יש סכסוך בין דיירים בפרויקט פינוי בינוי לבין אשדר יצר מצג מעוות, שהובן ממנו שאשדר הסתכסכה עם כלל הדיירים ולא כך הוא. אגב התביעה של אותו קומץ דיירים הוגשה גם נגד עורכת דין הדיירים ונגד נציגות הדיירים".

מכתבי פינוי מיידים לדיירים
אתמול, 7.10.18, הוציאה חברת אשדר מכתב הודעת פינוי לכלל הדיירים, זאת לאחר שהתקבלה תביעת אשדר לאכיפת הסכם הפינוי בינוי וכלל בעלי הזכויות חתמו על מסמכי הליווי הבנקאי ולאחר שנדחתה התביעה נגד אשדר ונסללה הדרך ליציאה לפועל של הפרויקט. מדובר בפינוי של 96 דירות, אשר חברת "אשדר" תשתתף בהוצאות העברת תכולתן כמוסכם מראש וללא קשר לתביעה ובניית 198 דירות חדשות, בשלושה בניינים, בני 17 קומות ברחוב רקנאטי ברמת אביב ג'. מתוך הדירות החדשות, 102 יצאו לשיווק, כאשר 27 דירות מתוכן הן דירות 3 חדרים, המהוות כ-30 אחוז מסך הדירות למכירה והיתר הן דירות בנות 4, 5, מיני פנטהאוזים הכוללים 6 חדרים ופנטהאוזים.  

על פי ההסכם, הדיירים יתפנו תוך 3 חודשים והצפי לסיום הפרויקט מוערך בכשלוש שנים, כאשר כל הפרויקט ייבנה בהינף אחד ויאוכלס באותו זמן.

יש לציין כי אחרי תקופה ארוכה, שבמהלכה לא נבנו ברמת אביב ג' פרויקטים חדשים בסדר גודל האמור, הפרויקט צפוי לזכות לביקוש גבוה, הן מצד דיירים מתוך השכונה, שמעוניינים במעבר לדירות חדשות ומרווחות והן מצד דיירים קודמים שעזבו את השכונה וכעת עומדת בפניהם האפשרות לחזור אליה.

באשר להאשמות שהעלו התובעים כנגד באי כוחם של הדיירים, אמר הגורם כי: "התובעים טענו שעו"ד הדיירים חצתה את הקווים וסיכמה עם אשדר על תוספת משמעותית לשכר טרחתה מבלי לידע את הדיירים ופעלה עבור אשדר ולא עבורם. בפועל התוספת לשכר טרחת עו"ד הדיירים נדרשה לאור התמשכות הליכי התכנון שנים רבות מעבר לשנים שצפו הצדדים עת גובש ההסכם המקורי בשנת 2003, המו"מ שניהלה נציגות הדיירים בסיוע עו"ד הדיירים להתאמת ההסכם המקורי כתוצאה מהחלטות וועדות התכנון והכול נעשה בליווי ובאישור נציגות הדיירים ולאחר מכן צורף לתוספת להסכם שנחתמה  ע"י כל אחד וחד מהדיירים, לרבות התובעים".

מחברת אשדר נמסר: "פסק הדין מדבר בעד עצמו. אנחנו מברכים על צאתו לדרך של הפרויקט, לרווחת הדיירים שחיכו זמן רב לתחילת הפינוי והבינוי החדש ולטובת דיירים חדשים שעבורם נפתחת הזדמנות לעבור לשכונה היוקרתית. אשדר תמשיך לפעול בשקיפות מלאה מול הדיירים באמצעות נציגות הדיירים ובאי כוח הדיירים ולקדם בנייה איכותית בישראל. זירת ההתחדשות העירונית היא כלי משמעותי לחידוש מרקמים אורבניים ותיקים ואנו גאים לבנות את הארץ, לחדש ולהתחדש".

בא כוחם של הדיירים, עו"ד עוזי שוחט, מסר כי: "חשוב להבין, כי הלקוחות שלי הינם 7 אנשים פרטיים, אשר ניהלו במשך שנה וחצי מאבק אדיר כנגד סוללת עורכי דין מחמישה משרדי עו"ד, וכי בסופו של דבר יש גבול ליכולות הכספיות של 7 אנשים בודדים לנהל מאבק בפני בורר שעלותו אסטרונומית כנגד גופים עסקיים שעומד לרשותם תקציב של מיליונים.

כלקח מהמחלוקות אשר נתגלעו בעסקת פינוי בינוי רקנאטי אני ממליץ לכל בעלי הדירות בעסקאות של התחדשות עירונית לא לקבוע בהסכמים עם היזמים מנגנון אוטומטי של הליך בוררות, משום שהליך בוררות כזה פועל כמעט תמיד לטובת היזם. ליזם יכולות כספיות גבוהות משל בעלי הדירות והוא ממוקד מטרה, בעוד שבעלי הדירות מפוצלים, אינם ממוקדי מטרה ואין להם יכולות כספיות לממן הליך בוררות עתיר הוצאות. לכל הפחות, במקרה של התעקשות מצד היזם על הליך בוררות כמנגנון של פתרון סכסוכים, מומלץ לקבוע בהסכם עם היזם, כי הבורר יהיה שופט בדימוס, ולא עו"ד מומחה בדיני נדל"ן, ומומלץ לקבוע, כי שכר הטרחה אשר כל אחד מבעלי הדירות יישא בו יוגבל לסכום של אלפי שקלים בודדים בלבד, ואת כל היתר ישלם היזם, וזאת גם אם טענותיהם של בעלי הדירות לא תתקבלנה, ובכל מקרה יש לקבוע בהסכם עם היזם, כי החיוב בתשלום כל הוצאות הבוררות עד למתן פסק הבורר – מוטל על היזם בלבד.

בא כוחם של התובעים, עו"ד עוזי שוחט // יחצ
בא כוחם של הדיירים, עו"ד עוזי שוחט // יחצ

"כמו כן מומלץ לבעלי הדירות לקבוע מפורשות בהסכם עם היזם, כי במידה שהיזם או ב"כ היזם יערוך משא ומתן ישיר עם עוה"ד של בעלי הדירות בקשר לשכר טרחת עוה"ד של בעלי הדירות (אפילו באישור נציגות בעלי הדירות) ו/או במידה שיחתום ישירות על הסכם שכר טרחה עם עוה"ד של בעלי הדירות – יהיה בכך עילה לכל אחד מבעליה דירות לבטל את ההסכם עם היזם, והיזם יחויב בתשלום פיצוי מוסכם לבעלי הדירות. אני ממליץ לכל בעלי הדירות בעסקאות התחדשות עירונית לקרוא את החלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין שמספרה את/4/2014, אשר לדעתי גם מן הראוי להטמיע אותה כחלק בלתי נפרד מחוק פינוי ובינוי פיצויים. כמו כן אני סבור, כי אין זה ראוי לעוה"ד של בעלי הדירות בעסקאות של התחדשות עירונית לקבוע את שכר טרחתם כאחוז משווי מכירת דירות היזם, וכי מן הראוי לקבוע איסור קוגנטי בחוק לכך".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות