banner
השופט גלעד הס // צילום: באדיבות הרשות השופטת | Depositphotos
השופט גלעד הס // צילום: באדיבות הרשות השופטת | Depositphotos

בית המשפט: "פטור מהיטל השבחה ניתן רק עבור הזכויות מכוח תמ"א 38 ולא מכוח תכנון אחר"

בית המשפט המחוזי דחה עתירה של חברה יזמית נגד גובה היטל ההשבחה שנדרשה לשלם, בטענה כי עבודות תמ"א 38 פטורות מהשבחה

זיו גולדפישר 09.05.2023

אין מקום לקבל את הטענה שכל פרויקט שנבנה במסגרת תמ"א 38 פטור כולו מהיטל השבחה. כך קבע בשבוע שעבר בית המשפט המחוזי בתל אביב, בעתירה שהגישה חברה יזמית נגד הוועדה המקומית רמת גן. העתירה הוגשה נגד ההחלטה לחייב את החברה בהיטלי השבחה בהיקף של כמיליון שקל עבור  פרויקט של הריסה ובניה מחדש. בית המשפט, שדחה את העתירה, קבע בין השאר כי עבודות שבוצעו בפרויקט תמ"א 38 מתוקף תכנית אחרת, אינן זכאיות לפטור מהשבחה.

את העתירה הגישה חברת שמי אשקלון, שביצעה פרויקט שנבנה, בין היתר, בהתאם לתמ"א 38 בבניין ברחוב בועז ברמת גן. הפרויקט כלל הריסה ובניה מחדש של המבנה, וכן תוספות של שטח, תוספת 2 קומות הגבהת מרתף אחד והוספת מרתף נוסף. לאחר שבין החברה לבין הוועדה המקומית לא הייתה הסכמה על גובה היטל ההשבחה, מונה שמאי מכריע שקבע היטל השבחה בגובה של 378 אלף שקל.

הוועדה המקומית ערערה על גובה ההיטל, וטענה בין השאר כי הוא לא חישב את מלוא הזכויות שקיבלה החברה. ועדת הערר הורתה לשמאי לבצע הערכה חדשה של היטל ההשבחה, והוא קבע כי היטל ההשבחה יעמוד על סך של 770,850 שקל עבור תוספת שתי קומות ותוספת שטח של 171.3 מ"ר. הוועדה המקומית שבה וערערה על גובה ההיטל, וטענה כי על השמאי המכריע היה להביא בחשבון השבחה הנובעת מתוספת שטח בסך של 241.99 מ"ר. ועדת הערר קבעה בעקבות זאת כי וקבעה כי להיטל ההשבחה יתווסף תשלום נוסף בסך של 272,238 שקל. 

על כך הגישה החברה עתירה לבית המשפט המחוזי. החברה העלתה בעתירה שורה ארוכה של טענות, ביניהן שוועדת הערר חרגה מסמכותה ויצרה הליך יש מאין. כמו כן, היא טענה כי חוק התכנון והבניה בנוסחו ערב מתן ההיתר, העניק פטור מלא מהיטל השבחה לפרויקט תמ"א 38. 

השופט גלעד הס דחה את טענותיה של החברה, וקבע כי: "הן השמאי המכריע והן ועדת הערר הינם גורמים מקצועיים, להם מומחיות ספציפית לצורך קביעת היטל ההשבחה". החברה טענה כי ועדת הערר חרגה "באופן קיצוני" מסמכותה בהחלטתה הראשונה, כאשר קבעה שיש להשיב את השומה לשמאי המכריע לשם תיקונה בהתאם להנחיותיה. "לא רק שוועדת הערר לא חרגה מסמכותה בעניין זה, ובוודאי שלא באופן קיצוני, אלא שוועדת הערר פעלה באופן ראוי ונכון ובהתאם לדין", השיב על כך השופט.

טענה נוספת שהעלתה החברה היא כי חוק התכנון והבניה העניק פטור מלא לפרויקטים אשר נבנים במסגרת תמ"א 38 וללא כל מגבלת שטחים. "טענת המערערת הינה טענה כללית כי כל פרויקט שנבנה במסגרת תמ"א 38 פטור כולו מהיטל השבחה. יש לדחות טענה זה", כתב השופט. 

עוד נכתב בפסק הדין כי: "ברור מלשון החוק, כמו גם מתכליתו והגיונו, כי הפטור שמעניק הסעיף ניתן רק עבור הזכויות שניתנו מכוח תמ"א 38 ולא מכוח תכנון אחר. אין כל עיגון לשוני, או אחר, לטענה שמעלה המערערת, כי כאשר נבנה פרויקט לפי תמ"א 38 כל השטחים הנבנים בפרויקט פטורים מהיטל השבחה, גם אלו שאין מקורם בתמ"א 38". 

בהמשך נכתב כי: "אין כל הגיון, או תכלית, לפטור בעל מקרקעין מהתעשרות שהתעשר כתוצאה מתכנית אחרת שחלה על המקרקעין, תכנית אשר מעניקה זכויות עודפות על תמ"א 38, רק מפני שהפרויקט כולל גם זכויות לפי תמ"א 38. בכל מקרה, הפסיקה שללה מכל וכל את התזה לה טוענת המערערת, כי כאשר מיושם פרויקט מכוח תמ"א 38, חל פטור כללי על הפרויקט, גם לגבי זכויות שאינן מכוח תמ"א 38".

השופט דחה טענות נוספות של העותרת, תוך שהוא מציין כי "חלק מטענות המערערת הינן טענות אשר הינן על גבול טענות הסרק". השופט אף הטיל על החברה הוצאות משפט גבוהות בסך 65,000 שקל.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות