banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

האוניברסיטה העברית תשיב קרקעות לשיווק למגורים, תעסוקה ומסחר תמורת כ-400 מיליון שקל

האוניברסיטה העברית תשיב לרשות מקרקעי ישראל קרקעות לצורך פיתוח ושיווק למגורים, תעסוקה ומסחר, בהיקף של כ- 150 דונם בתחומי הקמפוסים הר הצופים וגבעת רם, בתמורה לכ-400 מיליון שקל כתשלום ראשון עבור הקרקע. משרד האוצר יקצה 100 מיליון שקל להעתקת מעונות הסטודנטים

מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום עקרונות להסכם בין רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לאוניברסיטה העברית להשבה ופיתוח קרקעות בירושלים: במסגרת ההסכם תשיב האוניברסיטה לרשות כ- 150 דונם קרקעות הכלולות בהסכמי חכירה שבינה לבין הרשות בשטחי הקמפוסים בהר הצופים ובגבעת רם לצורך תכנונן ושיווקן למגורים, תעסוקה ומסחר. על פי ההחלטה, הרשות, בתיאום עם משרד האוצר, תפעל לחתימה על הסכם מפורט עם האוניברסיטה בתוך 90 ימים בהתאם לעקרונות שאושרו. 

על פי עקרונות ההסכם, האוניברסיטה תעודכן בהתקדמות התכנון ותתחייב שלא להתנגד לו וכן, ייקבעו לוחות זמנים למימוש ההסכם, לרבות העתקת מעונות הסטודנטים בהר הצופים, לצורך שיווק המתחמים בפרק זמן קצר ככל הניתן. בכל הנוגע לתמורה, מההכנסות שיתקבלו בפועל משיווק המתחמים תעביר הרשות לאוניברסיטה תמורות בהתאם לשיעורים שיסוכמו בין הצדדים, כאשר שיעור התמורה שיועבר לאוניברסיטה יפחת עם גידול בתקבולי השיווק. בנוסף, הרשות תעביר לאוניברסיטה סך של 400 מיליון שקלים חדשים כתשלום ראשון עבור הקרקע. ברמ"י מבהירים כי סכום זה ינוכה מחלקה של האוניברסיטה בתמורות וכנגד תשלום זה יועברו הזכויות בקרקעות לידי הרשות. "מועדי התשלום יקבעו בהסכם המפורט בשים לב לדרישות הסדר ההבראה עליו חתומה האוניברסיטה. יצוין, כי הצפי לתקבולים משיווק הקרקעות לאחר שינוי ייעודן עולה באופן משמעותי על התשלום האמור", נמסר מרמ"י. 

לצורך ביצוע העסקה, משרד האוצר יקצה סך של 100 מיליון שקל לצורך העתקת מעונות הסטודנטים מהר הצופים לגבעת רם, בהתאם להחלטת ממשלה מיום 6.8.2020. סכום זה יועבר לאוניברסיטה על ידי הרשות במסגרת ההסכם.

ההסכם אף יסדיר את מחלוקות העבר, כפי שמציינים ברמ"י: "במסגרת ההסכם המפורט, יוסדרו, ככל הניתן, כלל הסוגיות שבמחלוקת בין הרשות לבין האוניברסיטה, ובכלל זה, סוגיות כספיות ותביעות לחובות עבר, קביעת מתווה להסדרת שימושים חורגים במתחמי האוניברסיטה, הסדרת סוגיות רישום והתשלומים הנדרשים במתחם מעונות האלף. יודגש כי המתווה כולו וההסכמות העולות ממנו תלויים ועומדים עד לחתימה על ההסכם מפורט. ככל שלא ייחתם הסכם שכזה , אזי העקרונות המנויים מעלה, לא ייושמו באופן מעשי ולא יצאו אל הפועל".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות