banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

ערבות בנקאית – מהי ערבות בנקאית, איך מתבצע המימוש ומהם היתרונות?

אחד הכלים החשובים והמשמעותיים לצורך מימוש של עסקאות וחוזים נקרא ערבות בנקאית. אם גם אתם עומדים בפני חוזה שכזה, ובפרט אם אתם עומדים בפני חוזה נדל״ני כזה או אחר, יכול מאוד להיות שתידרשו להנפיק ערבות כזאת ומנגד יכול להיות גם שישתלם לכם מאוד להחתים את הצד השני על ערבות בנקאית. אז מה זה בכלל אומר? זה הזמן להבין בדיוק את המשמעות של ערבות בנקאית, איך עושים אותה, כמה זה עולה, מתי משתמשים בה, איך מממשים ועוד. מתחילים.

מה זה ערבות בנקאית?
בהגדרה הבסיסית והיבשה, ערבות היא בעצם הבטחה לפיצוי מגורם כלשהו במקרים שבהם הסכם כלשהו שנחתם מופר על ידי אחד מהצדדים החתומים עליו. לכל כתב ערבות שהוא מצורף הנוסח של ההסכם הרלוונטי לצד ההתחייבות עבורה הערבות נמסרת, הסכום של הערבות, מועד פקיעתה והשמות של הערבים. ככלל יש סוגים שונים של ערבויות בישראל, לרבות ערבות עצמית שהיא באחריות הצד שהפר את החוזה ועל כן היא נחשבת לפחות אמינה. ערבות בנקאית לעומת זאת היא סוג של ערבות שנחשב אמין למדי מפני שהבנק הוא זה שעומד מאחורי הערבות. ערבות בנקאית אם כך, היא מעין שטר התחייבות אותו אפשר לפדות כאשר צד מסוים בחוזים מסוגים שונים לא עומד בהתחייבויות שלו. השימוש הנפוץ ביותר לערבות בנקאית היא בחוזי שכירות נדל״ן, שם מתבקש השוכר להנפיק ערבות בנקאית שאותה הוא מעביר למשכיר. זהו בעצם פיצוי כספי שמושת אומנם על השוכר, אבל בפועל ניתן על ידי הבנק כדי להבטיח שהסכום הכספי אכן ישולם במקרים של הפרה. 

איך עושים ערבות בנקאית?
כדי לעשות ערבות בנקאית, צריך לפנות מן הסתם אל הבנק בשלב הראשון. כשהבנק נותן ערבות הוא בעצם שם בצד סכום כספי בגובה סכום הערבות שהוא בבעלותו של הצד עליו מושתת הערבות ובו הלקוח לא יכול להשתמש. בנקודה הזאת מנפיק הבנק שטר הערבות המפרט את תנאי מתן הערבות כולל תנאים למימוש ולביטול, תאריכי תוקף הערבות הבנקאית, אופן ההצמדה של סכומי הערבות (בין אם למט״ח או למדד) וכן הגבלת היכולת להעביר את הערבות הבנקאית לגורם אחר. על פי החוק בישראל, מימוש הערבות יכול להתקיים באופן אחד בלבד דרך הצגת שטר הערבות בתוקף לצד מכתב ברור ומפורט הכולל דרישה לסכום המוגדר בו. מכאן מחויב הבנק להעביר את הסכום הנקוב לחשבון הבנק של המוטב בפרק זמן שמוגדר גם הוא בשטר הערבות. 

כמה עולה ערבות בנקאית?
כדי להנפיק ערבות בנקאית יש צורך בתשלום הנפקה ראשוני העומד על סכום שבין 1,000 ל-1,500 שקלים, תלוי בבנק כמובן. מכאן, העלות השוטפת היא בדרך כלל בטווח שבין ארבעה לחמישה אחוזים מסכום הערבות שנקבע ומורכבת מעמלה שנתית העומדת על כ-2.5 אחוזים ועוד עמלה של כ-1.7 אחוזים של רישום מסמכים. כמובן שצריך להביא בחשבון את סכום הערבות שנקבע שהוא למעשה סכום כספי שננעל בחשבון מבלי שיש אליו גישה עד תום תקופת הערבות. 

ערבות בנקאית לשכירות
כאמור, השימוש הנפוץ ביותר בערבות בנקאית הוא במקרים של חוזי שכירות, כאשר בעלים של נכס מסוים מעביר אותו לשימוש זמני של צד אחר. החוזים האלו מצריכים אמון הדדי בין הצדדים, כאשר לא אחת, ללא היכרות מוקדמת בין הצדדים, המשכיר מתקשה לקבל בטחונות שיקבל את הכספים שמגיעים לו בזמן. אף שבמרבית חוזי השכירות הסטנדרטים אפשר לראות מגנונים מוסכמים לפיצוי כספי, היום נהוג להשתמש בפרקטיקה כלשהי של ערבות, בין אם מדובר בערבים, בצ׳ק ביטחון, בערבות בנקאית וכדומה. נוסף לכך, ערבות בנקאית היא דרך מסוימת לבחון את האיתנות הכלכלית של שוכרים, זאת מפני שהבנק מנפיק ערבות כזאת לא לכל אחד, אלא רק למי שאין לו קשיי נזילות. 

ומבין כל האופציות הללו, האפשרות של ערבות בנקאית היא ככל הנראה הבטוחה והכדאית ביותר, זאת בשל היציבות של הבנק והיכולת שלו לערוב לסכום, מכאן שגם המימוש עצמו עתיד להיות מימוש קל ומהיר. ועדיין, על אף כל האמור, נראה כי הדרישה לערבות בנקאית היא לא נפוצה ואפשר לראות אותה בעיקר במקרים שבהם הדיירים לא מספקים ערבויות איכותיות דיין. בדרך כלל נהוג לבקש ערבות בנקאית מזוגות צעירים או מסטודנטים שאינם מבוססים כלכלית. 

סוגי ערבויות
כעת, משדברנו באופן כללי ובהרחבה על הערבות הבנקאית, בואו נדבר על שלושה סוגים עיקריים של ערבויות ששווה להכיר: 

ערבות צד ג'
זוהי המתכונת השכיחה והמוכרת ביותר של ערבות בנקאית. למעשה התחייבות אישית של הערב לפרוע את חובות החייב אם החייב אינו יכול לעמוד בחובות אלו. כדי לממש ערבות בנקאית מהסוג הזה יכול הנושא לפעול באחת משתי דרכים – או לפנות באופן ישיר אל הערב או להגיש תביעה לערכאה משפטית רלוונטית. 

שטר ביטחון
שטר הביטחון נכתב על ידי החייב לפקודת הנושה בתור צ׳ק פתוח שעליה בדרך כלל מצוין ״למוטב בלבד״. הצ׳ק נמסר לידי הנושה כדי לאפשר לו דרך לפירעון החוב אם החייב לא יכול לעשות כך. בצ׳ק יהיה נקוב הסכום שסוכם. את הצ׳ק אפשר לפדות דרך הפקדתו בבנק או דרך הגשת תביעה לערכאה משפטית רלוונטית. 

שטר חוב
בסוג הייחודי הזה של ערבות בנקאית, הערב נכנס בעצם לנעליו של החייב כאשר אין ביכולתו לפדות את חובותיו. בנסיבות האלו הנושה רשאי לפנות אל הבנק למטרת מימוש שטר חוב שעליו הערב חתום או להגישו לביצוע בהוצאה לפועל. 

מתי מממשים?
מימוש ערבות בנקאית מתבצע במהירות ולא מצריך הרבה זמן ומאמץ מצדו של הנושה. במרבית המקרים (למעט מקרים חריגים בלבד), חייב הבנק לאשר את פירעון הערבות באותו יום בו הוגשה הבקשה. על פי החוק, הבנק חייב להעביר את מלוא הסכום עד עשרה ימי עסקים מיום הגשת הבקשה. באופן כללי, מימוש ערבות בנקאית אפשרי רק לאחר שהנושה הודיע לחייב בזמן סביר מראש על כוונתו למימוש ואפשר לצד השני לבצע את התיקון הדרוש. כמו כן, כפי שתראו מייד, יש מקרים מסוימים שבהם אפשר למנוע מימוש של ערבות בנקאית. 

באילו מקרים אפשר למנוע מימוש?
במקרים קיצוניים ונדירים יותר, יכול החייב למנוע את פירעון הערבות וזאת אם ברשותו צו מניעה שנתקבל מבית המשפט בעקבות אחת משתי סיבות אפשריות:

  • טענה מצד הלווה על כך שהנושה ביצע מעשים של מרמה וזיוף בזמן תהליך הקמת הערבות הבנקאית. אם בית המשפט סובר כי יש אמת בטענות אלו, מימוש הערבות הבנקאית יידחה עד לבירורן. 
  • במקרים שבהם החייב טוען כי הנושה מעוניין לבצע פדיון של הערבות אף שכל תנאי העסקה המקורית קוימו על פי חוק ולפי הסיכום בין הצדדים, כלומר שתהליך הפירעון נובע משיקולים אישיים שאינם קשורים לחוזה. 

חשוב לשים לב כי הסמכות של בית המשפט שונה בתכלית מסמכותו של הבנק. בעוד הבנק מחויב להעביר למוטב את הסכום הנקוב ללא שום יכולת לדרוש פעולות או תנאים מסוימים, בית המשפט שתפקידו הוא ליישב בין קונפליקטים, רשאי לבדוק לעומק את הפרטים השונים של התהליך ולהחליט אם הוא נעשה לפי חוק. בית המשפט בעצם רשאי לבטל פירעון של ערבות בנקאית שבוצע מהצד של הנושה ובכך הוא מגן על הלווה. במקרים שבהם המשכיר מימש את הערבות בניגוד להסכם הוא חושף לביקורת משפטית ועשוי להיחשב כמפר חוזה מהצד שלו. 

ביטול ערבות בנקאית
כדי לבטח ערבות בנקאית צריך להגיש לבנק את כתב הערבות המקורית בצירוף מכתב רשום עם חתימותיהם של המוטב והנושה. הרעיון כאן הוא להשאיר את הערבות בידי המשכיר כך שהשוכר יוכל לקבל בחזרה את שטר הערבות המקורי אך ורק לאחר שהצדדים הסדירו ביניהם באופן מלא כל תשלום או חוב הקשור להשכרת הנכס. 

ערבות בנקאית ותמ"א 38
ערבות בנקאית ותמ״א 38 (תוכנית מתאר ארצית 38) הם מונחים הקשורים למכשירים פיננסיים ותכנון עירוני בישראל, כאשר כל אחד מהשניים משרת מטרות נפרדות. ערבות בנקאית היא כאמור התחייבות כספית שניתנה על ידי בנק בשם הלווה. בהקשר של עסקאות נדל"ן, היא משמשת בדרך כלל כבטוחה להבטחת תשלום במקרה שהלווה לא יעמוד בתשלומים. הכלי הזה משפר את האמינות של הלווה ומספק בטחון למלווה. בשוק הנדל"ן הישראלי, מדובר לרוב בדרישה במהלך עסקאות נכסים, המציעה רשת ביטחון פיננסי לכל הצדדים המעורבים.

מצד שני, תמ״א 38 היא יוזמת התחדשות עירונית בישראל, תוכנית לאומית שנועדה לחזק מבנים מפני רעידות אדמה על ידי מתן אפשרות לבעלים לבצע שיפוץ מבנים קיימים. היא מעניקה לבעלי נכסים את הזכות להוסיף קומות נוספות לבניינים שלהם בתמורה לחיזוק המבנה כולו. יוזמה זו לא רק משפרת את בטיחות המבנים, אלא גם תורמת לפיתוח ולשדרוג העירוני הכולל. בעלי נכסים מקבלים תמריץ להשתתף באמצעות הגדלת מרחב המחיה ושיפור איכות החיים באופן כללי. 

ועם זאת, יש בפרויקט הזה גם סכנה לדיירים שרוצים לוודא שהם יקבלו את המגיע להם מהקבלן. על כן, בשנים האחרונות אפשר לראות לא מעט פרויקטים כאלו שיוצאים לדרך עם סוגים שונים של ערבות בנקאית, כאשר הקבלן הוא בעצם המוטב והדיירים הם אלו שזכאים לפיצוי אם הוא אינו עומד בחובותיו. כמה מסוגי הערבויות הנפוצות בפרויקטים של תמ״א והתחדשות עירונית הם:

  • ערבות ביצוע אשר ניתנת בסמוך ולפני תחילת ביצוע העבודות. 
  • ערבות בדק הניתנת לדיירים במועד הקבלה של בניין ודירות מורחבות והיא תקפה לשנה. 
  • ערבות להבטחת תשלום מס שבח הנפוצה מאוד בפרויקטים של תמ״א 38/2. 
  • ערבות רישום שהיא ערבות אוטונומית בסכום סמלי שניתנת עד להשלמת רישום זכויות הדיירים בפרויקטים השונים. 

ערבויות לשכירות
אז דיברנו עד כאן בהרחבה על ערבות בנקאית, אבל שווה לדעת שיש עוד לא מעט סוגים של ערבויות לשכירות בישראל. כך למשל אפשר להשתמש בכלי שנקרא צ׳ק ביטחון ושממנו אפשר לפדות סכום שנקבע מראש לפי מקרים שהוגדרו מראש. אפשר גם להשתמש בצ׳ק פתוח שהוא נפוץ יותר בתשלומים לרשויות או לחשבונות שוטפים כאשר אם והשוכר לא משלם ניתן לכתוב את סכום החוב. פיקדון זו אופציה נוספת של סכום שנקבע מראש ועובר אל המשכיר למשך תקופת השכירות וימומש במקרים המוסכמים לחוזה. אפשרויות נוספות הן שטר חוב או הגדרת ערבים שאליהם ניתן לפנות אם המוטב לא עומד בחובותיו. 

יתרונות וחסרונות
היתרון העיקרי בערבות בנקאית הוא היתרון שמרוויח הנושה, הסכום הכספי שהוא יכול לממש במהירות וללא צורך בהוכחות במקרים של הפרת חוזה כשהוא לא מקבל את סכום הכסף שמגיע לו. כמו כן, יתרון חשוב נוסף הוא ערב חזק ויציב, דהיינו הבנק. מנגד, יש גם מספר חסרונות כמו הצורך להגיע לבנק כדי להקים את הערבות, העמלה המשמעותית שצריך לשלם והעובדה כי בזמן תקופת הערבות, סכום הכסף בעצם נעול ולא ניתן להשתמש בו. כלומר, אפשר להבין כי ערבות בנקאית היא טובה בעיקר בשביל המשכיר ופחות בשביל המוטב. 

סיכום
ערבות בנקאית היא כלי פיננסי חשוב בעסקאות וחוזים שונים ועוזרת להבטיח תשלום ולמנוע הפרה. מה שרבים לא יודעים זה שערבות בנקאית זה כלי חשוב מאוד גם בפרויקטים של תמ״א 38 והתחדשות עירונית בפרט, ואם אתם נמצאים לקראת פרויקט שכזה, שווה בהחלט להכיר יותר לעומק את היתרונות של ערבות בנקאית. רוצים לדעת עוד בנושא הזה ונושאים נוספים הקשורים בהתחדשות עירונית? זה הזמן להיכנס לבלוג של אתר מגדילים ולמצוא את כל המידע שאתם מחפשים. 

*האמור לא מהווה יעוץ או תחליף ליעוץ ויש לבחון כל מקרה לגופו

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות