banner
עו"ד מיטל טויסטר רוזנטל // יחצ
עו"ד מיטל טויסטר רוזנטל // יחצ

עתירה: עיריית תל אביב מונעת הקמת מרפסות בקומת הגג בתמ"א 38 ברובע 4

חברה יזמית עתרה כנגד העירייה וועדות התכנון בטענה כי שינוי נוסח תכנית רובע 4 שלא בסמכות, מונעת הקמת מרפסות על קומת הגג בפרוייקטי התחדשות עירונית. החברה מעריכה את הנזק שייגרם לה כתוצאה מכך, בכ- 9 מיליון שקל

עו"ד מיטל טויסטר רוזנטל // יחצ

בעתירה שהגישה חברת היזמות "אנשי העיר" לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כנגד הוועדות המקומית והמחוזית תל אביב ועיריית תל אביב, היא מבקשת מבית המשפט להורות על תיקון נוסח תכנית רובע 4, לאחר שלטענתה שינוי שערכה הוועדה המקומית בנוסח לא מאפשר הקמת מרפסות בקומת גג עליונה בבניין מגורים בפרויקטיי תמ"א 38/2. 

בהתאם לנוסח תכנית רובע 4 גובה הבינוי שהותר לעניין זה הוגדר כ- 6 קומות וקומת גג חלקית, וכן נקבע כי תותר תוספת מרפסות בשטח של עד 14 מ"ר ליח"ד, עבור מרפסות הבולטות מקירות הבניין החיצוניים.

"לאחר הפקדת התכנית התקיימו דיונים רבים בעשרות התנגדויות שהוגשו לה, לרבות התנגדות של מהנדס העיר, שביקש לשנות את הבינוי ברחובות הרגילים לגובה של 6 קומות טיפוסיות ו-2 קומות גג חלקיות. התנגדות זו התקבלה על ידי הוועדה המחוזית. באף אחת מההתנגדויות לא התבקש תיקון כלשהו בנוגע לסעיף העוסק בתוספת מרפסות, והוועדה המחוזית לא הורתה על שינוי כלשהו בסעיף זה. גם המועצה הארצית, שדנה בעררים על החלטת הוועדה המחוזית, לא הורתה על שינוי כלשהו בסעיף המרפסות", טוענים באי כוחם של העותרים, עורכי הדין מיטל טויסטר רוזנטל ויהונתן מונרוב, ממשרד עפר טויסטר, "למרות זאת, בנוסח תכנית רובע 4, כפי שפורסם למתן תוקף, נעשה שינוי בסעיף המרפסות, ונקבעו בו שתותר תוספת מרפסות רק "בקומות הטיפוסיות". לשיטת הוועדה המקומית, המשמעות היא שלא ניתן להוסיף מרפסות לדירות בקומה השמינית, שכן לשיטתה זו אינה קומה טיפוסית. אלא שהוספת המילים "בקומות הטיפוסיות" נעשתה על ידי מנסחי התכנית על דעת עצמם, מבלי שניתנה החלטה כלשהי בעניין זה על ידי מוסדות התכנון".

הרקע לעתירה הוא פרויקט הריסה ובניה ברחוב סוטין ברובע 4 בתל אביב, במסגרתו התבקשה הקמתה של מרפסת בקומה השמינית. על פי העותרים, בתחילה אישרה הוועדה המקומית את המרפסת, אולם בהמשך דרשה את ביטולה ואת ביטולן של מרפסות נוספות בכ-10  פרויקטים דומים של החברה באזור, בטענה שתכנית רובע 4 אינה מאפשרת מרפסת זו. כאמור, העילה להחלטה לטענת העותרים היא הסתמכותה של הוועדה על תיקון הנוסח ללא סמכות. "גורמי התכנון שסמכותם הינה להטמיע את החלטות מוסדות התכנון ככתבן וכלשונן – יערכו בתכנית שינויים שיש בהם כדי לגרוע זכויות בניה. מעבר לכך שמדובר בפעולה בחוסר סמכות מוחלט, הרי שיש בכך כדי לפגוע באופן אנוש בוודאות התכנונית, כמו גם בזכות הטיעון של הציבור, אשר לא הייתה לו כל הזדמנות להביע את עמדתו לעניין שינוי תכנוני זה במסגרת ההליכים הרבים שהתקיימו בעניינה של תכנית רובע 4", טוענים עוה"ד טויסטר רוזנטל ומונרוב.

רון חן, מנכ"ל החברה מסר כי: "מדובר בתוצאה בלתי סבירה שכן מדובר בדירות שאמורות להיות הדירות היקרות ביותר בבניין, אשר פעמים רבות היזם נסמך עליהן על מנת ליצור כלכליות לפרויקט. מובן כי ביטול המרפסת לדירה בקומה השמינית ישפיע באופן דרמטי על האפשרות להוציא פרויקטים כאמור אל הפועל". לדבריו, מחירה של מרפסת מחושבת כמחצית משטח עיקרי ולכן מדובר בהפסד של כ 360 אלף שקלים למרפסת ולמעלה מ 600 אלף שקלים אבדן הכנסה לבניין אחד ועד 9 מיליון שקלים לכלל פרוייקטי החברה.

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות