banner
אילוסטרציה // shutterstock
אילוסטרציה // shutterstock

רכישות המשקיעים נותרו על שפל של 13%

עוד מנתוני משרד האוצר לרבעון השני של ספטמבר: עלייה של 9% במכירת דירות בשוק החופשי, לעומת הרבעון המקביל אשתקד

אילוסטרציה // shutterstock

סקירת ענף הנדל"ן למגורים לרבעון השני של ספטמבר, שפרסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, מראה כי ברבעון השני של 2019 נמכרו  כ-23 אלף דירות בשוק החופשי, עליה של 9% בהשוואה לרמה הנמוכה שנרשמה ברבעון השני אשתקד.  

עוד עולה מהסקירה כי בהשוואה לרבעון הקודם ירד מספר העסקאות ב-4%, בהמשך לירידה דומה ברבעון הראשון. "בכך, לראשונה מאז המחצית הראשונה של 2014, שעמדה בצל ההמתנה לתכנית מע"מ אפס, נרשמה ירידה  בשני הרבעונים הראשונים של השנה בהשוואה לקודמיהם", זאת על פי עמדת האוצר.

עוד אומרים באוצר כי: "משפרי הדיור היו אלו שהובילו הגידול בעסקאות, בעיקר בפלח השוק של הדירות החדשות, בפרט אלו הנרכשות "על הנייר". במקביל נרשם גידול ב"מלאי" הדירות בהמתנה- דירות הממתינות להימכר ע"י משפרי דיור שכבר רכשו דירה חדשה". 

על פי הנתונים, מספר הדירות שנרכשו בשוק החופשי ע"י מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה עמד ברבעון השני על 9.8 אלף דירות, עליה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אולם ירידה של 4% בהשוואה לרבעון הקודם. עוד על פי הסקירה, רכישות המשקיעים ברבעון השני של 2019 עמדו על 3.4 אלף דירות, עליה של 6% בהשוואה לרמת השפל ההיסטורי שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד. בהשוואה לרבעון הקודם ירדו רכישות המשקיעים ב-8%. כשיעור מסך העסקאות נותרו רכישות המשקיעים על רמת שפל של 13%.

מכירות המשקיעים ברבעון השני עמדו על 5.3 אלף דירות, עליה של 4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ועליה של 2%  בהשוואה לרבעון הקודם. במקביל הוסיף לרדת "מלאי" הדירות המוחזק בידי משקיעים. "בניתוח מכירות המשקיעים בולטת עליה  בשיעור הדירות הנמכרות בהפסד הון ריאלי, כאשר הפסד זה מתרכז בדירות שנרכשו בשנים האחרונות (החל מ-2016) – מחצית מדירות אלו נמכרו בהפסד הון ריאלי. ממצאים אלו מסבירים בין היתר את השפל ברכישות המשקיעים, כמו גם את הירידה החדה בגביית מס שבח במחצית הראשונה של 2019", אומרים במשרד האוצר. 

עוד מהנתונים לרבעון השני, עולה כי מספר העסקאות בדירות יד שניה נותר על רמה נמוכה של כ-17 אלף עסקאות, עליה של 5% בהשוואה לרמה הנמוכה שנרשמה ברבעון המקביל אשתקד, אולם ירידה של 4%  בהשוואה לרבעון הקודם. מכירות הקבלנים בשוק החופשי עמדו ברבעון השני של 2019 על 5.8 אלף דירות, עליה של 23% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וללא שינוי בהשוואה לרבעון הקודם. שפל במכירות אלו נרשם באזור ירושלים. 

סך הדירות שנמכרו בסבסוד ממשלתי ("מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה") ברבעון השני עמד על 3.4 אלף דירות, כפליים מרמתו ברבעון השני אשתקד. כשיעור מסך הדירות החדשות שנמכרו עמד משקל המכירות בסבסוד ממשלתי על כ-37% ברבעון השני של 2019, בדומה למשקלם ברבעון הראשון השנה וגבוה בעשר נקודות אחוז ממשקלן ברבעון המקביל אשתקד.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות