banner
רמת גן // Depositphotos
רמת גן // Depositphotos

המתחמים המומלצים של רמת גן: קריניצי, מעלה השואבה ובאר אורה

הוועדה המקומית ממליצה להפקיד שלוש תכניות פינוי בינוי, הכוללות ביחד 768 דירות חדשות

זיו גולדפישר 02.10.2023

הוועדה המקומית רמת גן ממליצה להפקיד שלוש תכניות פינוי בינוי בעיר הכוללות 768 יח"ד. הוועדה דנה בישיבתה האחרונה בשלוש תכניות התחדשות בסמכות מחוזית – קריניצי – נחלת יוסף (177 יח"ד), מתחם מעלה השואבה – מורדי הגטאות (266 יח"ד) ובאר אורה – ראש פינה (325 יח"ד) והחליטה להמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדתן. 

התנאי להפקדה: איחוד מבנים למגדל אחד
תכנית "קריניצי – נחלת יוסף", ששטחה כ-4 דונמים, מציעה הקמת מתחם מעורב שימושים הכולל מגורים, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור ברחוב קריניצי פינת רח' נחלת יוסף. התכנית מציעה התחדשות עירונית על ידי פינוי שלושה מבני מגורים קיימים, שבהם 68 יח"ד, והקמת בנייני מגורים חדשים בני 15 קומות עם חזית מסחרית ברח' קריניצי, שימור שני בניני מגורים ברחוב נחלת יוסף והקצאת מגרש למבנים ומוסדות ציבור. בסך הכל, התכנית מציעה 177 יח"ד, מתוכן 21 יח"ד בבניינים לשימור. הבינוי  

המכפיל בתכנית הוא 2.6.  צפיפות מוצעת בתכנית: 54.8 יח"ד לדונם נטו. ממסמכי העירייה עולה כי הפרויקט הנבחן מציע 177 יח"ד, המהוות אפשרות לתוספת של 109 יח"ד חדשות העשויה להוות תוספת של כ-459 תושבים.

הוועדה המקומית החליטה להמליץ על הפקדת התכנית ולהצטרף כמגישה. בין התנאים שהעלתה הוועדה להפקדה הם איחוד שני הבניינים למגדל אחד. כמו כן, תבחן אפשרות להפחתת גודל יחידת דיור ממוצעת בהתאם לתקן 21 במחוז.

מספר יחידות הדיור יעודכן
תכנית מתחם "מעלה השואבה – מורדי הגטאות", ששטחה 5.5 דונמים, מציעה התחדשות עירונית בשכונת הגפן ברמת גן ברחובות מעלה השואבה ומורדי הגטאות. מטרת התכנית הינה הקמת שני מגדלי מגורים בני 30 ו-33 קומות ברוטו הכוללים 266 יח"ד וכן הקמת מבנה ציבורי בן 4-5 קומות בין מגרשי המגורים למעבר בין רח' מורדי הגטאות ורח' מעלה השואבה.

התכנית מציעה פינוי והריסה של 5 בניינים הכוללים 68 יח"ד קיימות ו-2 צמודי קרקע הכוללים 3 יח"ד קיימות עם זכויות מאושרות ל-35 יח"ד. המכפיל בתכנית הוא 2.8, ובנוסף תוספת של 67 עבור יח"ד שלא מומשו. צפיפות מוצעת: 68.9 יח"ד/דונם נטו.

הוועדה המקומית ממליצה להפקיד את התכנית. עם זאת, התנאי להפקדה הוא עדכון מספר יח"ד בתכנית. הוועדה אימצה את חוות דעתו של שמאי הוועדה לאפשר היקף יח"ד דיור בטווח שבין 256 ל-266 יח"ד, והחליטה כי דיוק מספר יח"ד יובא לשיקול הוועדה המקומית בעת הדיון.

שני מבנים במקום שלושה
תכנית "באר אורה ראש פינה", ששטחה כ-7 דונמים, היא תכנית להתחדשות עירונית הכוללת פינוי והריסה של 116 יח"ד והקמתן של 325 יח"ד חדשות תוך שידרוג המרחב הציבורי, תוספת שימושים ציבוריים, שטחים פתוחים ושטחי מסחר. התכנית ממוקמת בשכונת שיכון המזרחי, ויש בה כיום מבנים משנות ה-60 בני 3 קומות מעל קומת עמודים. הבינוי המוצע כולל 2 מגדלים בני 25 קומות, מבנה נוסף בן 22 קומות ומבנה מסחרי בן 3 קומות. 

ממסמכי העירייה עולה כי התכנית מציעה תוספת של 209 יח"ד ו-658 תושבים. "פרויקט גדול בהיקפו ובעל השפעה ציבורית משמעותית. המסמך הנוכחי מצביע על מחסור ניכר בכיתות מעון יום, בי"ס יסודי ושטחים ציבוריים פתוחים במרחב הבדיקה, מחסור שעלול להעמיק עם מימוש הפרויקט", נכתב.

הוועדה המקומית ממליצה על הפקדת התכנית. בין התנאים להפקדה הוא בחינת  היתכנות מועדפת של בינוי בשני מגדלים אשר ביניהם הקצאת קרקע נרחבת (למעלה משני  דונם). עם זאת, אם לא ניתן יהיה לקדם מתווה של 2 מגדלים, הוועדה המקומית מסמיכה את הצוות המקצועי  להתקדם במתווה הנתון של 3 מגדלים.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות