banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

תל אביב קבעה מדיניות להתחדשות עירונית המגנה על בעלי החיים

"עם קידום פרויקטים מסוג התחדשות עירונית, נשקפת סכנה לבעלי חיים העלולים להיפגע במהלך עבודות ההריסה" – כל התנאים החדשים לקבלת היתר בנייה

זיו גולדפישר 02.04.2023

מעקב מגדילים: מדיניות עיריית תל אביב לשמירה על בעלי חיים מפני פיתוח ובנייה יוצאת לדרך. הוועדה המקומית אישרה את מסמך המדיניות שנחשף ב"מגדילים", המחייב ביצוע סקר נוכחות בעלי חיים, ביניהם עטלפים וקיפודים, כתנאי לקבלת היתר בנייה.

בדברי למסמך המדיניות נכתב כי בשנים האחרונות העיר תל אביב נמצאת בתנופת פיתוח עירוני, המביאה לצמצום השטחים הפתוחים ופלישה של בעלי החיים לתוך הסביבה העירונית: "עם קידום פרויקטים מסוג התחדשות עירונית, נשקפת סכנה לבעלי חיים המתקיימים במגרשים ועלולים להיפגע במהלך עבודות ההריסה". 

במצב שקיים לפני אישור התכנית, לא היה הליך פינוי מוסדר של בעלי החיים במסגרת הליך הוצאת היתר בניה. הפעולות היחידות שבוצעו לאיתור והצלה של בעלי חיים באתרים המיועדים להריסה הן פעולות ספורדיות בעקבות פניות של תושבים. המדיניות העירונית מגדירה דרישות עירוניות לגבי אופן איתור והצלה של בעלי חיים במסגרת היתרי בנייה.

על פי מסמך המדיניות, יש לערוך סקר נוכחות בעלי חיים, תוך תיאום מול הרשות לאיכות הסביבה. תנאי לקבלת היתר הוא אישור מטעם הרשות לאיכות הסביבה לביצוע הסקר ופירוט הנחיות לביצוע הצלה או קבלת פטור מפעולות ההצלה. בנוסף, תנאי לתחילת עבודות הוא שבמידה והתקבלה הנחיה להצלת בעלי חיים, יש לצרף הצהרה על השלמת ביצוע תהליך ההצלה ע"י הגורם המבצע ובהתאם להנחיות הרשות לאיכות הסביבה. ההצהרה תכלול את כמות הפריטים שהועתקו מהמתחם לשם מעקב עירוני לפי הצורך. ותאושר ע"י הרשות לאיכות הסביבה וקיימות.

הוועדה המקומית אישרה את המדיניות, אך קבעה כי המדיניות תחול בשלב א' על היתרי בניה למגרשים בגודל 2 דונם ומעלה. הוועדה קבעה עוד כי הגורם מוסמך לעריכת הסקר יהיה אקולוג מומחה או באישור הרפרנט ברשות לאיכות הסביבה, והמליצה להקים מאגר יועצים ייעודי לצורך כך.

מסמך המדיניות הוגשה לוועדה על ידי סגן ראש העירייה, ראובן לדיאנסקי, שמסר: "המדיניות החדשה שהובלתי תביא לכך שאנחנו בעיריית תל אביב נממש הלכה למעשה, את המחויבות שלנו לסביבה ולהגנה על בעלי חיים ונהיה לרשות המקומית הראשונה בישראל שדורשת במסגרת בקשות להיתרי בנייה סקרי בעלי חיים במגרשים המיועדים לבנייה בעיר".

במקביל, הוועדה המקומית לא קיבלה החלטה בנוגע למדיניות פיתוח בר קיימא, שאף היא עלתה לדיון בישיבה. הוועדה קבעה כי תשוב ותדון בנושא זה בעתיד.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות