banner
עו"ד ענת בירן // נדב יהונתן כהן
עו"ד ענת בירן // נדב יהונתן כהן

רמת גן: מבני הציבור יעלו עד לגובה של 9 קומות

"תושבי רמת גן שגרים ליד מגרש ציבורי צריכים לקחת בחשבון שהבנייה ליד ביתם יכולה לעלות לגבהים ולממדים גדולים יותר ממה שמותר כיום, ולא תהיה להם אפשרות להגיש התנגדות בשלב הרישוי" – עו"ד ענת בירן על מסבירה על תוכנית המיתאר החדשה ומדוע זה הזמן להגיש התנגדויות

 

מגדילים 31.08.2021

מאת: עו"ד ענת בירן* 

עיריית רמת גן הפקידה לאחרונה תוכנית מתאר מקומית חדשה למבנים ומוסדות ציבור, המחליפה את התוכנית הכלל עירונית הקיימת. התוכנית חלה על מבנים ומוסדות ציבור שבבעלות עיריית רמת גן או בחכירת עיריית רמת גן ומאפשרת תוספת זכויות והגדלת נפח המבנים. התוכנית הופקדה להערות הציבור ותושבי רמת גן שרואים עצמם נפגעים ממנה יכולים להגיש את התנגדותם בשבועות הקרובים (עד תחילת אוקטובר).

בדברי ההסבר לתוכנית נכתב כי מטרתה היא לעדכן הנחיות מאושרות לצורך שמירה על גמישות תכנונית והתאמה מיטבית לצרכים ומאפיינים של בנייה ציבורית. עיקריה הם גמישות בקווי בניין לשטחים ציבוריים גובלים; שינוי תכסית מותרת ללא תוספת שטחי בנייה; שינוי יחס בין שטחי שירות לשטחים עיקריים; ביטול מגבלת גובה קומה והגדרת אופן קביעת מספר הקומות המותר; ושינויים בתנאים למתן היתר בנייה. 

התוכנית קובעת עוד כי בסמכות הוועדה המקומית להתיר במבני הציבור שימושים מסחריים נלווים בהיקף של 15% מהשטח העיקרי או 500 מ"ר שיהיו לטובת משתמשי המבנה, וכן בניית חניון תת קרקעי ציבורי. בניית שטחי מסחר במבני הציבור בהיקף מצטבר של מעל 200 מ"ר תחויב ביידוע הציבור ובאישור מחלקת התנועה בעירייה. החניונים יוכלו לתפקד כציבוריים בכפוף להבטחת תקני החניה הנדרשים. קווי הבניין יישקלו בכל תוכנית שתבוא בפני בקשה להיתר אך התוכנית קובעת כי ניתן לבלוט 1.4 מטר מעל קומת כניסה. 4 קווי הבניין ייקבעו בהתאם למספר הקומות המבוקש והוועדה המקומית תוכל גם לצמצם את המרווח המזערי בין שני בניינים וכן לאפשר בנייה בקו בניין 0 מטר בכפוף לאישור אדריכל העיר. 

התנאי לקבלת היתר בנייה בתוכנית יהיה אישור אדריכל העיר. במידה והתכנון המוצע לא מנצל את רוב זכויות הבנייה המותרות במגרש (מעל 80%), התוכנית תכלול הצגה של אפשרות ניצול עתידי של שטחי הבנייה הנותרים ומקסום עתודות הקרקע.
התוכנית מגדילה את זכויות הבנייה תוך מתן גמישות רבה לעירייה בדבר קביעת גובה הבניין. חישוב שטחי הבנייה מאפשר לעירייה באופן כללי סמכות גמישה לאשר בנייה לגובה במבני הציבור החל מ-4 קומות דרך 6 קומות, ובמקרים מסוימים גם 9 קומות ויותר מבלי שיהיה עליה לפרסם חריגה זו להתנגדויות הציבור. 

תושבי רמת גן שגרים ליד מגרש ציבורי צריכים לקחת בחשבון שהבנייה ליד ביתם יכולה לעלות לגבהים ולממדים גדולים יותר ממה שמותר כיום, ולא תהיה להם אפשרות להגיש התנגדות בשלב הרישוי. ההזדמנות היחידה שלהם להשפיע על התוכנית היא בשלב ההתנגדויות לתוכנית כולה, משום שלאחר מכן לא יהיה שיתוף ציבור אלא במקרה של שטחי מסחר גדולים, וגם אז ההתנגדות תוכל להיות רק למסחר ולא לנפחי הבנייה. התוכנית עלולה להיות פוגענית עבור בניינים גובלים ונשאלת השאלה האם נכון לתת לוועדה המקומית סמכות כה נרחבת מבלי לאפשר הגשת התנגדויות בשלב הרישוי. לבסוף, לא ברור מדוע לשלול מבעלי שטחים חומים שאינם העירייה את זכויות הבנייה שהעירייה מקצה לעצמה ולא להכניס גם אותם לתוכנית. לכל אלה נפתח כעת חלון הזדמנויות קצר שבו הם יכולים להגיש התנגדותם ולהשפיע. 

 

* עו"ד ענת בירן, הנה בעלי משרד ענת בירן – עורכי דין, מומחית בדיני תכנון ובנייה

 

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות