מיכה קליין // צילום כרמל שירן
מיכה קליין // כרמל שירן

אפריקה ישראל: הרווח הנקי צנח בכ-13 מיליון שקל לעומת אשתקד

הרבעון הראשון לשנת 2020: ההכנסות ממכירת דירות גדלו ברבעון בכ-10%, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון בכ- 1 מיליון ₪ לעומת כ- 14 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, היקף המכירות ירד

מגדילים 31.05.2020

מיכה קליין המנכ"ל הנכנס // צילום כרמל שירן

אפריקה ישראל מגורים מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020, לפיהן ההכנסות ממכירת דירות גדלו ברבעון בכ-10% והסתכמו בכ-243 מיליון ₪  לעומת כ-221 מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות הכולל מעסקאות בניה ומקרקעין הסתכמו ברבעון בכ- 256 מיליון ₪ לעומת כ- 234 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. 

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד ברבעון על כ-15% לעומת כ- 16% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הקלה נובעת משינוי בתמהיל הדירות אשר בגינן הוכר רווח ברבעון.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון בכ- 1 מיליון ₪ לעומת כ- 14 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. בחברה מציינים כי: "הירידה ברווח נובעת בעיקר מעליה משמעותית בהוצאות המימון אשר הסתכמו ברבעון בכ-25 מיליון ₪ לעומת כ- 8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד על רקע העובדה כי בתקופת הדוח מימשה החברה את אחזקותיה במניות וחלק מקרנות הנאמנות וכתוצאה ממימוש זה ולאור ירידות השערים שחלו בבורסה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה רשמה בדוחות הוצאות מימון עודפת מתיק ניירות הערך בסך כולל של כ- 15 מיליון ₪ (לפני מס) לעומת רווח בסך של כ- 2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד". 

במהלך הרבעון מכרה החברה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 52 יח"ד בהיקף כספי של כ- 111 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 105 מיליון ₪) לעומת 104 יח"ד אשתקד בהיקף כספי של כ- 182 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 165 מיליון ₪) ברבעון המקביל אשתקד. המכירות אשתקד כוללות 22 יח"ד אשר נמכרו במסגרת פרויקט מחיר למשתכן. "הירידה לעומת התקופה המקבילה והרבעון הקודם נובעת בעיקר מירידה משמעותית בתנועת הרוכשים הפוטנציאלים באתרי החברה על רקע הגבלות התנועה בתקופת הסגר יחד עם מכירות גבוהות מהממוצע ברבעון הרביעי של 2019 אשר הביאה להאטה טבעית ברבעון העוקב", אומרים בחברה.

דיור להשכרה (סביוני גליל ים): הכנסות החברה מפעילות השכרת דירות הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2020 בכ-2.2 מיליון ₪ לעומת כ- 2.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. צבר פרויקטים: נכון ל- 31 במרץ 2020, מצויות 2,423 יח"ד בביצוע ובשיווק טרם ביצוע בלמעלה מ- 20 אתרים מתוכן נמכרו 1,602 יח"ד כאשר השווי החוזי של המכירות הינו כ- 2.3 מיליארד ₪ (חלק החברה). מכירות של יח"ד בביצוע באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים בהתאם לשיעור ההשלמה. מכירות של יח"ד בשיווק טרם ביצוע לא באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים ויוכרו עם התקדמות העבודות. צבר קרקעות: בסה"כ לחברה (כולל שותפים) זכויות לכ-9,500 יח"ד, מתוכן כ-7,500 יח"ד עם תב"ע מאושרת.

יתרת המזומנים, שווי מזומנים, ני"ע סחירים ומזומנים וני"ע בחשבונות ליווי, הסתכמה ליום 31 במרץ 2020 בכ- 418 מיליון ₪ מהם כ- 167 מיליון ₪ בחשבונות ליווי. 

ההון העצמי ליום 31 במרץ 2020 עמד על כ- 1,015 מיליון ₪ לעומת כ- 1,065 מיליון ₪ ליום 31 בדצמבר 2019. על פי החברה, הירידה נובעת מחלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליון ₪ אשר הוכרז עם פרסום הדוח הכספי לשנת 2019 ושולם במהלך הרבעון השני.

אורן הוד // צילום כרמל שירן
אורן הוד // צילום כרמל שירן

אורן הוד, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "תוצאות הרבעון הושפעו ממשבר הקורונה. וחרף ההשפעות המשמעותיות, אנו מסיימים את הרבעון עם רווח ותזרים מזומנים חזק. על רקע הסגר  שהוטל בישראל במהלך חודש מרץ ושחרורו באופן הדרגתי,  נעצרה באופן טבעי תנועת הקונים הפוטנציאלים באתרי החברה למשך תקופה, מה שהביא לירידה משמעותית במספר יח"ד שמכרנו במהלך הרבעון. בנוסף, העובדה שברבעון הרביעי של 2019 מכרנו מספר משמעותי של יח"ד, תרמה אף היא לירידה טבעית בהיקף המכירות ברבעון העוקב. לאחר הפתיחה ההדרגתית של המשק לפעילות עסקית במהלך חודש מאי, בימים אלה אנו עדים להתעוררות מחודשת בתנועת הרוכשים הפוטנציאלים. ולראייה, במהלך אפריל-מאי חתמנו על 26 חוזי מכר ובנוסף, על 22 בקשות רכישה ואנו מרגישים את המשך מגמת ההתעניינות במשרדי המכירות של החברה".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות