banner
יגאל דמרי // צילום: רז רוגובסקי | Depositphotos
יגאל דמרי // צילום: רז רוגובסקי | Depositphotos

חברת דמרי מכרה 59 יח"ד מאז תחילת המלחמה

שווי העסקאות מוערך בכ-134 מיליון שקל. במהלך הרבעון השלישי מכרה החברה 207 יח"ד והכנסותיה הסתכמו בכ-337.2 מיליון שקל

חברת י.ח. דמרי מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2023 ולתשעת החודשים הראשונים של השנה.  ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו בכ-337.2 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-376.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

במהלך הרבעון מכרה החברה 207 יח"ד בתמורה כספית של כ-394.9 מיליון שקל, מתוכן חלק החברה הינו 204 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-386.6 מיליון שקל, לעומת מכירת 215 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-481.7 מיליון שקל, מתוכן חלק החברה הינו 205 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-454.4 מיליון שקל.

הרווח הגולמי  הסתכם לכ-115.3 מיליון שקל, לעומת כ-126 מיליון שקל  ברבעון המקביל אשתקד והרווח התפעולי הסתכם בכ-84.1 מיליון שקל, לעומת כ-94.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-48.6 מיליון שקל, לעומת כ-56.3 מיליון שקל רווח נקי ברבעון המקביל אשתקד.

בנוסף, החברה דיווחה היום על מכירת קרקע עליה זכויות לבניית מגורים, מלונאות ומסחר, ברווח של 90 מיליון שקל.  על הקרקע זכויות להקמת 54 דירות, מלונאות בהיקף של כ-2,400 מ"ר וכ-550 מ"ר שטחי שירות, ובנוסף זכויות למסחר בהיקף של כ-1,200 מ"ר. על פי הסכם המכר, התמורה בגין רכישת הזכויות, הינה בסך של 118 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו הכנסות החברה בכ-1.05 מיליארד שקל, לעומת כ-1.14 מיליארד שקל בתקופה מקבילה אשתקד והרווח הגולמי 2023 הסתכם בכ-376.7 מיליון שקל, לעומת כ-400.7 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. בחברה מציינים כי שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות, השכרת דירות ומבנים מסחריים ועבודות הקמה עלה בתקופה לכ-34.1%, לעומת כ-33% בתקופה מקבילה אשתקד.   

הרווח הנקי רשם ירידה והסתכם בכ-171.3 מיליון שקל, לעומת כ-265.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, על כך אומרים בחברה כי: " השינוי נובע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי, כאמור, וכן מגידול בהוצאות המימון, נטו בעיקר בשל עלייה בשיעור הריבית וכן בשל גידול בהיקף האשראי שהחברה צרכה".

בתשעת החודשים הראשונים של השנה מכרה החברה 542 יח"ד בתמורה לכ-1.1 מיליארד שקל, מתוכן חלק החברה 509 יח"ד והתמורה בגינן כ-1 מיליארד שקל, לעומת מכירות בהיקף של 1,044 יח"ד בתקופה המקבילה אשתקד בהיקף כספי של כ-1.8 מיליארד שקל, חלק החברה 998 יח"ד בתמורה לכ-1.7 מיליארד שקל. 

מיום 1 באוקטובר 2023 ועד ליום 29 בנובמבר 2023 מכרה החברה 45 יח"ד בתמורה כספית של כ-98.6 מיליון שקל. כמו כן, נחתמו 14 בקשות רכישה בהיקף כספי של כ-35.4 מיליון שקל, אשר טרם נחתמו בגינן חוזי רכישה. 

נכון ליום 30 בספטמבר 2023, היקף הפרויקטים בביצוע של החברה הינו 3,687 יח"ד (חלק החברה 3,612 יח"ד) ב-15 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 1,659 יח"ד (חלק החברה 1,634 יח"ד) בתמורה כספית של כ-3 מיליארד שקל (חלק החברה כ-2.95 מיליארד שקל).

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, הסתכם בכ-1.92 מיליארד שקל ומהווה כ-32.6% ממאזן החברה.

נורית טויטו // באדיבות דמרי
נורית טויטו // באדיבות דמרי

נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי, מסרה כי: "אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי של השנה עם מכירה של 207דירות, כאשר לאחר תאריך המאזן מכרה החברה עוד 45 יח"ד (לא כולל 14 דירות בגינן הוגשו בקשות רכישה). מלחמת חרבות ברזל שפרצה ב-7 באוקטובר, הביאה להאטה נוספת בתחום המגורים. עם זאת, איתנותה הפיננסית של החברה, לצד פריסתה הגיאוגרפית עם פרויקטים ברחבי הארץ הפונים לכל חתכי האוכלוסייה, תומכים ביכולת לצלוח תקופה זו בצורה נאות. בכוונתנו להמשיך להרחיב את פעילותנו, בשים לב לתנאי השוק. אנו סבורים כי בטווח הבינוני-ארוך, הגידול באוכלוסייה בישראל יתמוך בביקושים לרכישת דירות, ואלו עשויים לפגוש היצע נמוך, בשל מיעוט התחלות הבניה בימים אלו. הנהלת החברה כולה ועובדיה מרכינים ראש לזכר הנופלים והנרצחים ומייחלת לחזרתם של כל החטופים והשבויים".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות