banner
Depositphotos
Depositphotos

אפקט המשכנתאות: יתרת החוב של משקי הבית לדיור גדלה בכ-20 מיליארד שקל

נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-34 מיליארדי שקלים אולם מתחילת הרבעון השני נמשכת הירידה בנטילת משכנתאות חדשות. חברות הנדל"ן ממשיכות להוביל את הגיוסים

בנק ישראל מפרסם היום את תמצית ההתפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של השנה, לפיו יתרת החוב של משקי הבית המשיכה לגדול, כאשר יתרת החוב לדיור גדלה בהיקף של כ-20 מיליארדים (4%), ונבעה בעיקר מעלייה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית מהבנקים. ביתרת החוב לא-לדיור נרשמה ברביע זה עלייה בהיקף של כ-6 מיליארדים (2.7%).

במקביל נמשכה עלייה ביתרת החוב של המגזר העסקי בהיקף של כ-56 מיליארדי ש"ח (4.9%) לרמה של כ-1.2 טריליונים, המשך של מגמת העלייה ברבעים האחרונים. כמחצית מהעלייה ביתרת החוב נבעה מפיחות של כ-10.2% בשער החליפין של השקל מול הדולר שהגדיל את השווי של החוב הנקוב במט"ח והצמוד לו, וכמחציתה מגיוסי חוב נטו שהסתכמו בכ-29 מיליארדי ש"ח והורכבו בעיקרם מהלוואות בנקאיות וחוץ-בנקאיות. בבנק ישאל מציינים כי: "השפעות אלו הביאו לכך כי ברביע זה נרשם שיעור גידול שנתי גבוה ביתרת החוב לבנקים – כ-22%, דומה לשיעור הגידול שנרשם ברביע הקודם. גם החוב למלווים חוץ-בנקאיים גדל ברביע זה בשיעור של כ-11%, לעומת 8% ברביע הקודם".  

חברות הנדל"ן ממשיכות להוביל את הגיוסים
עוד על פי הדיווח, ברביע השני של השנה הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-12 מיליארדי ש"ח, נמוך מעט מממוצע הגיוסים הרבעוני של ארבעת הרביעים הקודמים (כ-14 מיליארדים בממוצע לרביע), כאשר חברות ענף הנדל"ן והבינוי ממשיכות להוביל בגיוסים עם כ-39% מההנפקות ברביע זה. לצורך השוואה, הנפקות של חברות מענף המסחר והשירותים היוו כ-29% מסך הגיוס ברביע זה. 

כמו כן, בחודשים יולי-אוגוסט 2022 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-6  מיליארדי ש"ח בממוצע חודשי, גבוה מעט מממוצע הגיוסים ב-12 החודשים הקודמים שעמד על כ-5 מיליארדים. 

החוב של משקי הבית
ברביע השני של שנת 2022 נמשך הגידול המשמעותי ביתרת החוב של משקי הבית, הן בחוב לדיור והן בחוב לא לדיור, לרמה של כ-747 מיליארדי ש"ח – עלייה של כ-26 מיליארדים (3.6%). כאמור, נמשכת העלייה ביתרת החוב לדיור והיא עומדת על כ-20 מיליארדי ₪. ברביע השני של שנת 2022 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-34 מיליארדי ש"ח, בדומה לרביע הקודם. בניכוי השפעות עונתיות, חלה ירידה בנטילת משכנתאות חדשות ברביע השני של השנה לעומת הרביע הקודם (33 מיליארדים לעומת 35 מיליארדים); בחודשים יולי-אוגוסט 2022 נמשכה הירידה בנטילת משכנתאות חדשות והן הסתכמו בכ-10 מיליארדי ש"ח בממוצע חודשי. 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות