banner
Depositphotos
Depositphotos

ירידה חדה של 41% בהיקף התוכניות ליחידות ירוקות שאושרו לבנייה בסמכות הוותמ"ל

המשרד להגנת הסביבה מפנה אצבע מאשימה לוותמ"ל. שינוי מינורי בלבד נרשם בשיעור התוכניות המחייבות בנייה ירוקה שאושרו בוועדות התכנון: "ההחלטה לחייב את תקן הבנייה הירוקה השפיעה באופן מצנן על ועדות התכנון"

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את דוח עתודות הבנייה הירוקה בישראל לשנת 2021, בסמוך להפיכת התקן למחייב וכניסתם לתוקף של תקנות הבנייה הירוקה בחודש מארס 2022. כיום בנויות בישראל מעל ל-25 אלף יחידות דיור ירוקות ועוד כ-50 אלף נמצאות בהליכי תכנון ובנייה. 

על פי הדו"ח, מנתונים שמסר מִנהל התכנון ושנאספו מאתר תכנון זמין, נערך ניתוח מפורט שכלל 352 תוכניות בניין עיר (תב״עות) רלוונטיות מתוך 2,248 התוכניות שאושרו בשנה. דוח עתודות הבנייה הירוקה לשנת 2021 מצביע על שינוי מינורי בלבד בשיעור התוכניות המחייבות בנייה ירוקה שאושרו בוועדות התכנון והן עומדות על 21% מכלל התוכניות לעומת 17% בשנה הקודמת. 

לטענת המשרד, "ענף הבנייה בישראל אחראי ליותר מ-33% מפליטות גזי החממה במשק ולכ-66% מסך צריכת החשמל המתבססת על ייצור בתמהיל אנרגיה מזהם. בנייה ירוקה בסיסית מייעלת לפחות ב-20% את צריכת החשמל ומקטינה את פליטות גזי החממה, ולכן היא מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית המעבר של מדינת ישראל לכלכלה דלת פחמן". 

בין המסקנות העיקריות מדוח עתודות הבנייה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2021, ניכרת ירידה חדה בהיקף התוכניות שאושרו לבנייה בסמכות הותמ"ל, שעמדה על כמחצית ביחס לשנה הקודמת – דבר שהתבטא בירידה בשיעור של 41% ביחידות הדיור הירוקות. "הסבר לירידה ניתן לייחס גם לפקיעת תוקף חוק הותמ"ל שחלה ביוני 2021 אשר הותירה את חותמה ואף להפסקת הפעילות עד לאישור ההארכה במליאת הכנסת באוגוסט 2021. שינויים אלו הובילו לירידה ניכרת במספר התוכניות שאושרו בסמכות זו בכלל, וברשויות אלו בפרט", מציינים במשרד, "נוסף על כך, הימשכות השיבושים בעבודתם הסדירה של מוסדות התכנון, המיוחסת לגלי הקורונה של שנת 2021, נתנו גם הם את אותותיהם. אלו, באו לידי ביטוי במגמת הירידה הכוללת במספר יחידות הדיור שאושרו במצטבר באותה שנה – הפרש העומד על כ-100 אלף יחידות דיור לעומת השנה שקדמה לה". 

עוד בין הנתונים המדאיגים, שיעור יחידות הדיור הירוקות בערים שאינן חלק מערי פורום ה-15 (הערים הגדולות בישראל) ירד גם הוא. מספרן המוחלט של יחידות הדיור הירוקות בשנת 2021 עמד על כ-40 אלף יחידות בלבד. גם בהיקף מ"ר בתוכניות הירוקות נותר כמעט ללא שינוי ועמד על 25% לעומת 24% בשנת 2020. יש לציין כי בבחינת ייעוד השטח לבנייה ניתן לקבוע כי מחצית מהיקפם של מ"ר ירוקים שאושרו היא לבנייה למגורים.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי: "החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לחייב את תקן הבנייה הירוקה, שפורסמה במארס 2020 ונכנסה באופן הדרגתי החל ממארס 2022, השפיעה באופן מצנן על ועדות התכנון בשנת 2021 בקביעת חובת בנייה ירוקה בהוראות התוכניות, ביודען כי הנושא חויב בתקנות וימומש בלאו הכי משנת 2022". 

כזכור, תקנות הבנייה הירוקה, אשר נכנסות לתוקף בשתי פעימות, חלות על כל בקשה לקבלת היתר בנייה להקמת מבנה חדש. הפעימה הראשונה חלה על בקשות בנייה בהיקפים גדולים, ומחייבת מבנים רבי קומות למגורים (29 מטר גובה ומעלה), בנייה מסחרית מהיקף של 5,000 מ"ר ובנייה ציבורית מהיקף של 1,000 מ"ר להיבנות בבנייה ירוקה.  בפעימה השנייה, שתחל בספטמבר 2023, תתרחב החובה לכל בנייה רוויה למגורים (בניין הכולל 6 יח"ד ומעלה), ולכל בנייה מסחרית מ-1,000 מ"ר.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות