banner
עו"ד יוני שוורץ // יחצ | Depositphotos
עו"ד יוני שוורץ // יחצ | Depositphotos

העיוות הקטן בניסוח שיכול לעלות מיליוני שקלים

בעקבות עיוות קטן בתקנות החדשות בחוק התכנון והבנייה – אלו תוכניות הבנייה שלא ניתן יהיה לבקש בהן סטייה מתוכנית

עו"ד יוני שורץ 29.05.2023

בתחילת ינואר 2023 בוטלו הקלות הבנייה בתוכניות חדשות, במסגרת תיקון 134 לחוק התכנון והבנייה. התקנות החדשות שהותקנו מחליפות את התקנות הישנות שהיו תקפות, והן קובעות כללים לאישור הקלות מהוראות התוכניות החלות, או סטיות זניחות מתוכנית שניתן יהיה לאשר ללא הליך של הקלה.

התקנות החדשות חילקו את תוכניות הבנייה לשני סוגים: "תוכניות ישנות" שעליהן יחולו לעת עתה התקנות הישנות, ו"תוכניות חדשות" שעליהן יחולו התקנות החדשות. המועד הקובע המבדיל בין שני הסוגים הוא 1 בינואר 2023 – על כל תוכנית שהופקדה לפניו יחולו התקנות הישנות, וכל תוכנית שהופקדה אחריו תיחשב לתוכנית חדשה ויחולו עליה התקנות החדשות. כך למשל, כאשר מוגשת בקשה להיתר בנייה ונדרשת בה הקלה בקו הבניין הצידי או האחורי, אזי ככל ומדובר בבקשה מכוחה של תוכנית ישנה, ניתן יהיה לבקש בה הקלה בהתאם לתקנות הישנות, וככל ומדובר בבקשה מכוחה של תוכנית חדשה, ניתן יהיה לבקש בה סטיה מכוחן של התקנות החדשות.

ואולם, נראה כי שלא במתכוון, יצר המחוקק סוג שלישי של תוכניות – כאלה שהופקדו לאחר המועד הקובע, אולם טרם מועד פרסומן של התקנות החדשות שפורסמו ב-21 בפברואר 2023. מדובר בתקופה של כחודש וחצי שתוכניות בנייה שהוחלט להפקידן באותה תקופה, "נופלות בין הכיסאות" ולא ניתן יהיה בשום אופן לבקש בהן סטייה זניחה.

בתוכניות אלו לא יחולו מחד התקנות הישנות, מפני שהן הופקדו לאחר המועד הקובע, אולם מאידך גם לא יחולו עליהן התקנות החדשות המאפשרות לבקש סטייה, מפני שהתקנות חלות רק על תוכניות שהופקדו לאחר מועד פרסום התקנות.

נוצר למעשה מצב אבסורדי וחסר כל היגיון, שדורש התייחסות של מחוקק המשנה. נדרש פשוט להגדיר את המועד הקובע (1 בינואר 2023) כקו הגבול אשר מפריד בין התוכניות. יש לתקן את תקנה 8(ב) לתקנות החדשות, כך שתקנה 6 לתקנות החדשות, אשר מאפשרת סטיות זניחות (למשל בקו הבניין הצידי או האחורי), תחול רק על "בקשה להיתר שהוגשה מכוח תוכנית שהוחלט להפקידה לאחר המועד הקובע של תקנות אלה, ולא "על בקשה להיתר שהוגשה מכוח תוכנית שהוחלט להפקידה לאחר פרסומן של תקנות אלה". 

מניסיוני, הבקשות לסטייה מתוכניות מתורגמות לעתים להיקפים כספיים של מאות אלפי שקלים ואולי אף מיליונים. עבור מחוקק המשנה מדובר בתיקון קטן בניסוח, מוטב לתקנו יפה שעה אחת קודם. 

מאת: עו"ד יוני שורץ* ראש מחלקת תכנון ובנייה במשרד עוה"ד גינדי כספי ושות'

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות