banner
עו"ד ושמאי מקרקעין אוהד מרציאנו // מתוך אוסף פרטי | Depositphotos
עו"ד ושמאי מקרקעין אוהד מרציאנו // מתוך אוסף פרטי | Depositphotos

קיבלתם חיוב בהיטל השבחה? בחירת מסלול ההשגה הנכון יכול להכריע!

החלטה חדשה מחדדת את החשיבות שבבחירת מסלול ההשגה הנכון וקובעת כי השגה בנוגע לעצם החיוב, יש להגיש לוועדת הערר // פרשנות

עו"ד ושמאי מקרקעין אוהד מרציאנו 29.02.2024

בהתאם לחוק התכנון והבניה, בפני נישום קיימים שני מסלולים לתקיפת שומת היטל השבחה שנערכה מטעם הוועדה המקומית: פנייה ישירות לוועדת הערר או בקשה למינוי שמאי מכריע. 

במסלול שמאי מכריע ניתן לבחור רק אם ההשגה נוגעת לגובה החיוב ואין מחלוקת על עצם החיוב. 

יוצא, כי בפני נישום הבוחר במסלול של שמאי מכריע, לכאורה, שתי ערכאות לבירור טענותיו, בעוד שבפני נישום הבוחר במסלול של ערר, עומדת ערכאה אחת בלבד:

אולם, בשל העובדה כי מסלול השגה בפני שמאי מכריע הינו רק בנוגע לגובה החיוב, משנבחר מסלול שמאי המכריע יהיה קשה מאוד להעלות טענות כנגד עצם החבות בערר שיוגש בהמשך על השומה המכרעת. לכן, יש להעלות בפניו את כל הטענות כנגד שומת הוועדה המקומית. לא ניתן "לשמור" חלק מן הטענות לשלב הערר.

לאחרונה חידדה ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה מחוז מרכז בראשות יו"ר מאיה אשכנזי, את מידת היקף התערבות ועדת הערר בהחלטות שמאים מכריעים וקבעה כי זכות הערר על שומה מכרעת אין משמעה זכות לקיים הליך בירור של שומת היטל השבחה מחדש בפני ועדת הערר.  

הועדה בוחנת את סבירות החלטתו של השמאי המכריע, ולא דנה בערר כערכאה ראשונה – כפי שהיא עושה בערר המוגש ישירות אליה על שומת הוועדה המקומית. מסיבה זו, גם אין לוועדת הערר סמכות למנות שמאי מייעץ בערר על שומה מכרעת. לכן, חשוב מאוד לשקול היטב מלכתחילה באיזה מסלול השגה נכון לבחור. 

יש להבחין בין ההתערבות המצומצמת של ועדת הערר בעניינים שמאיים ומקצועיים שעלו בשומה המכרעת, אשר תעשה רק במקרים בהם נפלה טעות חמורה בשומה, לבין התערבות ועדת הערר בעניינים משפטיים, כאשר בנושאים אלו אין לשמאי המכריע יתרון על פני ועדת הערר.

במסגרת החלטת ועדת הערר, נקבע כי קביעת השמאית המכריעה לעניין נתוני השווי מצויה בליבת שיקול דעתה המקצועי של השמאית המכריעה. לגבי הטענה בדבר היקף יח"ד, נקבע כי מדובר בטענה חדשה שהועלתה לראשונה במסגרת הערר ובהתאם לא ניתן להעלות טענה שכזו במסגרת ערר על שומה מכרעת, כאשר הטענה לא נטענה כלל בהליך השמאות המכרעת. גם בקשת העוררים להרחיב את פטור הממ"ד למימוש בדרך של מכר, נדחתה.  

לעמדתם של עו"ד ושמאי מקרקעין אוהד מרציאנו, עו"ד רויטל אפלבוים וינור ברטנטל  ממשרד "ויינברגר ברטנטל" אשר מייצגים יזמים רבים בתחום היטלי ההשבחה, ההחלטה הנ"ל מבהירה ומחדדת היטב את החשיבות שבבחירת מסלול ההשגה הנכון מלכתחילה, בדגש על העובדה כי השגה בנוגע לעצם החיוב יש להגיש לועדת הערר. 

*הכותב הינו עו"ד ושמאי מקרקעין אוהד מרציאנו, ממשרד ויינברגר ברטנטל

מס' הליך: ערר (מרכז) 8024-03-22 יד העשרה פיתוח והשקעות בע"מ ו- 88 אחרים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות