banner
עו"ד יריב בר דיין // צילום: שירעד ניסים
עו"ד יריב בר דיין // צילום: שירעד ניסים

האם ההנחות בארנונה בפרויקטים להתחדשות עירונית יצאו לפועל?

העובדה שהמחוקק החליט לראשונה לקבוע אמירה ברורה וחד משמעית בנושא הזכאות להנחה  בתשלום ארנונה תסייע משמעותית לשפר את הסיכוי למימוש פרויקטים // דעה

תמונה: עו"ד יריב בר דיין // צילום: שירעד ניסים

מאת : עו"ד יריב בר דיין  מבעלי "החברה לפיתוח והתחדשות עירונית"

כזכור, שר הפנים חתם על תקנות חדשות הקובעות תנאים לזכאות להנחה בתשלום ארנונה, לבעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית, אשר היו אמורות להכנס לתוקפן החודש.

התקנות חוקקו בהתאם להוראות הקבועות בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, (התשע״ו–2016) ומטרתן לקבע ולהסדיר את הנושא, אשר במהלך שנים ארוכות לא זכה לטיפול נכון והוזנח ועל כך יש לברך הן את הרשות להתחדשות עירונית והן את שר הפנים.

לאזן בין הישן לחדש
אחת המשימות החשובות ביותר בעיסוק בפרויקטים של פינוי בינוי ( בעיקר) היא הרצון לשמור על איזון בין הצורך לחדש ולקדם לבין היכולת של בעלי הדירות הוותיקים להמשיך ולהתגורר בדירות החדשות גם לאחר שיושלם הפרויקט.

מילת המפתח "ג'נטריפיקציה", נשמעת לא אחת והלכה למעשה החששות אותם השמיעו רבים בתחילת הדרך מתממשים.

הינו שותפים לאכלוס פרויקטים של פינוי בינוי וניתן לומר מתוך ניסיון זה, כי לחלק מבעלי הדירות המקוריים יש קושי אמיתי להמשיך ולהחזיק בדירה החדשה, במיוחד בשל העלויות העודפות שכרוכות בבעלות בדירה בבניין חדש ( דמי הניהול והארנונה ). מכאן החשיבות הרבה של התקנות החדשות שתוקנו, שכן הן מאפשרות תקופת הסתגלות לבעלי הדירות המקוריים בדירות החדשות .

תקופה, אשר תאפשר להם קבלת החלטה מתוך הבנה ורצון ולא מתוך לחץ האם ברצונם להמשיך ולהתגורר בדירה החדשה אם לאו.

אין שיקול דעת לרשות המקומית
נושא קבלת הנחה בארנונה במתחמים של פינוי בינוי, אינו עניין חדש. כבר בשנת 2011 תוקנו תקנות אשר היה בהן כדי לטפל בתחום, אולם בתקנות הוותיקות (הנחה מארנונה במתחם פינוי בינוי תק'(מס4) תשע"א-2011 ), נפל פגם משמעותי, אשר הכשיל באופן מעשי את מימושן.

נקבע בהן ,כי הרשות המקומית, תהא רשאית לקבוע תנאים שונים לקבלת ההנחה והיא אף אינה מחויבת להעניקה.

המחוקק, במקום לקבוע אמירה נחרצת וחד משמעית וליצר וודאות בנושא חשוב זה, היסס והשאיר את שיקול הדעת לרשות המקומית. ברצותה תעניק את ההנחה וברצותה לא. השיקולים של הרשות המקומית הינם שיקולים שונים מהשיקול הממלכתי של השלטון המרכזי והתוצאה הייתה, כי היה קושי רב בקבלת ההנחות בפרויקטים שהסתיימו.

מקריאת התקנות החדשות עולה, כי הוסר המכשול הגדול אשר בעבר איין את האפשרות לקבלת ההנחה המיוחלת מתשלום הארנונה וניטל שיקול הדעת מהרשות המקומית באופן שבו ההנחה תוענק ובלבד כי אותו בעל דירה עומד בכללים שנקבעו בתקנות.

במצב זה מתחזק עד מאד אלמנט הוודאות הדרוש כל כך למימושם של הפרויקטים של התחדשות עירונית, שכן היום ניתן להבטיח לבעל דירה בתחילת ההליך, שנים לפני שהנושא הופך לממשי והוא רק בגדר חשש, כי תינתן לו ההנחה המיוחלת, שכן ההחלטה אינה שמורה עוד לשיקול דעת של הרשות המקומית בבוא העת.

חידוש נוסף וחשוב שתוקן בתקנות החדשות הוא ,כי תקנות אלו חלות גם על פרויקטים של תמ"א 38 ולא רק על פרויקטים של פינוי בינוי, כפי שהיה בעבר.

טוב עשה המחוקק כאשר קבע אמירה ברורה וחד משמעית בנושא הזכאות להנחה בתשלום הארנונה וצעד צעד נוסף לסילוק  חוסר הוודאות המוטל כצל כבד, על סיכוי המימוש של פרויקטים ל התחדשות עירונית.

לקבת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות