banner
מוטי קירשנבאום // צילום: רמי זרנגר | Depositphotos
מוטי קירשנבאום // צילום: רמי זרנגר | Depositphotos

ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון עלה לכ-1.54 מיליארד שקל

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק בכ-82 אחוז: "העלייה החדה נבעה מהגידול ברווח מפעולות רגילות, לצד קיטון בהוצאות המימון נטו"

רשת מגדלי הים התיכון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, לפיהן ההכנסות בשנת 2023 עלה בכ-3% לכ-241 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בסך של כ-234 מיליון שקל בשנת 2022. "כתוצאה בעיקר מעלייה בהכנסות מדמי אחזקה, בהכנסות מחילוט פיקדונות מדיירים ובהכנסות משוכרי משנה", כך מסבירים בחברה. הרווח מפעולות רגילות בשנת 2023 עלה בכ-27% לכ-413 מיליון שקל, בהשוואה לכ-324 מיליון שקל בשנת 2022. לדברי החברה, "העלייה נבעה בעיקר מהכרה ברווח מעליית ערך נדל"ן בהיקף של כ-359 מיליון שקל, שבעיקרו נובע מעליית מחירי הפיקדונות של יחידות הדיור בבתי הרשת, בעוד שבשנת 2022 הכירה החברה בעליית ערך מתונה יותר של כ-316 מיליון שקל, וכן בעלייה מהכנסות החברה ומירידה בהוצאות התפעול של החברה בשנת 2023". 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של רשת מגדלי הים התיכון בשנת 2023 זינק בכ-82% לכ-221 מיליון שקל, בהשוואה לכ-121 מיליון שקל בשנת 2022. בחברה אומרים כי: "העלייה החדה ברווחים נבעה מהגידול האמור ברווח מפעולות רגילות, לצד קיטון בהוצאות המימון נטו, שפחתו בשנת  2023 כתוצאה מעליית מדד מתונה יותר ביחס לשנת 2022. החברה סיימה את שנת 2023 עם FFO ריאלי בסך של כ-24 מיליון שקל, בהשוואה ל-FFO ריאלי בסך של כ-84 מיליון שקל בשנת 2022. 

עוד על פי הדיווח, ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכמו בכ-61 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2022 ונרשמה עלייה של פי 3 ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, שהסתכם בכ-109 מיליון שקל, בהשוואה לכ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022.  

נכון למועד הדיווח, לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-390 מיליון שקל. ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון עלה לכ-1.54 מיליארד שקל (מתוכו כ-1.3 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) – גידול של כ-192 מיליון שקל במהלך שנת 2023, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-60 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל אשתקד. כמו כן, לחברה מיסים נדחים בהיקף של כ-619 מיליון שקל, כך שההון העצמי של הרשת בתוספת מיסים נדחים מסתכם בכ-2.16 מיליארד שקל. 

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון: "שנת 2024 צפויה להיות שנה ענפה בפעילות החברה. בנוסף, ובמהלך השנה הנוכחית נפעל לממש את הסכם שיתוף הפעולה עליו חתמנו לאחרונה עם כלל ביטוח, שיאפשר לנו להאיץ את קצב הקמת פרויקטים חדשים ולנצל הזדמנויות עסקיות. בימים אלה, אנו מציינים 10 שנים להנפקת החברה בבורסה בתל אביב, כאשר ההון העצמי של החברה גדל במהלכה מרמה של כ-500 מיליון שקל בסמוך להנפקה לסך של כ-1.5 מיליארד שקל כיום וזאת לאחר שבשנים אלו חילקה החברה דיבידנדים במאות מיליוני שקלים לבעלי מניותיה".   

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות