banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

בקרוב: אדריכלים יוכלו להכין היתרים ולהעבירם לרשות הרישוי

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה לקריאה שניה ושלישית: גם אדריכלים יורשו להכין היתר לרשות הרישוי. ח"כ איתן גינזבורג: "תהיה בניה יותר נורמלית, חכמה ויעילה"

אריאל נוי 27.10.2021

משך הזמן הממוצע להוצאת היתר בניה למגורים בישראל עומד על 400 יום, בעוד הממוצע במדינות הOECD  הוא 150 יום. זהו חסם משמעותי בהגדלת היצע הדיור, שכידוע משפיע על מחירי הדיור. כיום הסמכות הבלעדית להוצאת היתרי בניה הוא של הרשות המקומית, והעומס על הרשות גורם לסחבת ובירוקרטיה, בין מבקש ההיתר לרשות הרישוי. גם האפשרות לבקש הקלות, מוסיף הליכי התנגדות וערר וריבוי גורמים מאשרים, מה שמסרבל את כל ההליך.  

ועדת הפנים בראשות ח"כ ווליד טאהא אישרה לקריאה שניה ושלישית את פרק "רישוי באמצעות מורשה להיתר". הממשלה מבקשת במסגרת חוק ההסדרים להציע מתווה עצמאי, להחלטת הוועדות המקומיות לתכנון ובניה, שיאפשר הליך רישוי באמצעות מה שמוגדר "מורשה להיתר". 

על פי ההצעה, הסמכות תועבר מרשות הרישוי לידי אדריכל, שיכין את ההיתר ויעביר אותו לרשות הרישוי. המורשה לרישוי (האדריכל), הוא שיבדוק את העמידה בתנאי הסף ואת הבדיקה המרחבית. רשות הרישוי תישאר מעורבת בשלב מסירת המידע, וכן תוכל להצביע על ליקויים טרם מתן ההיתר. 

עוד על פי ההצעה, המורשה להיתר יהיה אחראי על כל ההליך: מתן ההיתר, מתן אישור תחילת עבודה ומתן תעודת גמר. לכן המורשה להיתר לא יוכל לפעול במקרה של ניגוד עניינים.  יראו כניגוד עניינים גם אם סך הכנסותיו של המורשה להיתר ממבקש ההיתר בחמש השנים האחרונות אינו עולה על מחצית מכלל הכנסותיו בתקופה זו. עוד נקבעו כללי אתיקה וועדת אתיקה, שתוכל להתלות רישיון.

מורשה להיתר יוכל להיות אדריכל רישוי, שבמשך עשר השנים שקדמו לבקשתו להירשם כמורשה להיתר, הכין לפחות 5 בקשות להיתר, כשסך שטחי הבניה בהן לא יפחת מ5000  מ"ר. מורשה להיתר העובר עבירות חמורות, כגון מתן היתר בלא עמידה בתנאי סף של בקשה להיתר, צפוי לקנס של 150,000 שקל. 

תומר רוזנר , יועמ"ש הוועדה, אמר כי: "שיעור הקנסות נראה לנו נמוך מדי. לפעמים מדובר בפרויקטים של עשרות מיליונים. צריך לשקול העלאה משמעותית, ולאפשר גמישות לפי שווי הפרויקט. אכיפה צריכה להיות על פי בסיס כלכלי".

הצעת החוק כוללת גם ביטול הקלות. הקלות בתהליך הרישום כיום מאפשרות לוועדה המקומית לתת הקלה מהוראת תוכנית, בכפוף לפרסום ודיון בהתנגדויות, ככל שתוגשנה. הוועדה המקומית מוסמכת היום לתת הקלה, כל עוד אין ההקלה מהווה סטייה מוכרת מהתוכנית. על פי הצעת החוק, לתוכניות מאושרות ולתוכניות שהוחלט על הפקדתן לפני ינואר 2023 – ההקלות ימשיכו 3 שנים, עם אפשרות לשרת הפנים להאריכן בשנתיים נוספות. לתוכניות חדשות (החלטה על הפקדה עד ינואר 2023) – ללא הקלות, למעט נושאים מצומצמים שיוגדרו.

ביוזמת ח"כ שלמה קרעי נוספה להצעת החוק הקביעה כי גם ביישובים כפריים, ובלבד שהם במחוזות הצפון והדרום, יותר פיצול דירות, בשיעור של עד 15% מהיקף יחידות הדיור שנקבעה במגבלת הכמות.

ח"כ איתן גינזבורג: "זו הצעת חוק מאד חשובה שתפחית את זמן הרישוי. הסרת עולם ההקלות שהיה חסם בניה ישפיע גם הוא. הוועדה תרמה לכך שתהיה בניה יותר נורמלית, חכמה ויעילה".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות