banner
חיפה והקריות // Depositphotos
חיפה והקריות // Depositphotos

עיריית קריית ביאליק עצרה את תמ"א 38 – ועדת ערר ביטלה את ההחלטה

כך עולה מערר שהגישה חברה יזמית, לאחר שהעירייה דחתה בקשה להיתר לפרויקט תמ"א 38/2 ועצרה את כל הפרויקטים בעיר. ועדת הערר קבעה כי פרסום הועדה המקומית היה מסורבל ולא ברור באופן בלתי מתקבל על הדעת והבקשה להיתר תבוא לדיון חוזר בישיבה הקרובה

רונן דמארי 27.06.2021

בשנתיים האחרונות נלחמת החברה היזמית לונדון ייזום ובניה בע"מ בהחלטתה של הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות לעצור את מתן ההיתרים לתמ"א 38/2 – בנייה והריסה מחדש ברחבי קריית ביאליק, במסגרת קידום תוכנית עירונית מקיפה. לאחרונה קיבלה ועדת הערר המחוזית את הערר שהגישה החברה נגד החלטת הועדה המקומית לדחות על הסף בקשה להיתר פרויקט תמ"א 38/2 בקרית ביאליק. ועדת הערר קבעה כי פרסום הועדה המקומית היה מסורבל ולא ברור באופן בלתי מתקבל על הדעת ועל כן החלטתה תבוטל והבקשה להיתר תבוא לדיון חוזר בישיבה הקרובה.
הפרשה החלה כאשר הועדה המקומית הודיעה בחודש מאי 2019 על הכנת תוכנית עירונית לתמ"א 38 מכוח סעיף 23 לתמ"א תוך איסור על הוצאת היתרי בנייה מכוח תמ"א 38 הכוללים הריסה בתקופת הכנת התוכנית.

החברה היזמית, שבאותה שעה הייתה במו"מ מתקדם עם בעלי דירות בבניין מגורים ברחוב חניתה לביצוע פרויקט תמ"א 38/2 הגישה את התנגדותה להחלטה אולם נדחתה בנימוק שטרם הוגשה הבקשה להיתר וכי "תוך מספר חודשים תסתיים מלאכת הכנת התוכנית החדשה" וניתן יהיה להמשיך בפרויקט.
אלא שהחברה היזמית לא הסתפקה בהבטחה הזו והגישה ערר לוועדת הערר המחוזית. במקביל היא הגישה בקשה להיתר שנדחתה על ידי הועדה המקומית.  

בחודש מרץ 2020 בעוד הערר תלוי ועומד, פרסמה הועדה המקומית הודעה על כוונתה לפרסם שינויים הנוגעים לתוכנית העירונית. לשינויים אלו הוגשו התנגדויות אולם לא על ידי החברה היזמית.
בחודש מאי אשתקד קבעה ועדת הערר כי החלטת הוועדה המקומית לא עמדה בתנאים הקבועים בסעיף 24 לחוק. ועדת הערר ציינה בשולי החלטתה, כי הוועדה המקומית תוכל לפעול בתוך זמן קצר לקבלת החלטה חדשה ומנומקת ולפעול לפרסומה ולהבאתה לתוקף בהתאם להוראות סעיף 24 לתמ"א.

לאחר החלטת ועדת הערר נמנעה הוועדה המקומית מלקדם את הבקשה להיתר במשך חודשים אחדים, חרף פניות של החברה היזמית בעניין. בסוף חודש אוקטובר שעבר דחתה הוועדה המקומית את ההתנגדויות שהוגשו וקיבלה החלטה מפורטת ביותר על פרסום הודעות חדשות ומספר שבועות לאחר מכן היא פרסמה את השינויים בתוכנית העירונית.

בחודש ינואר שוב הובאה לדיון הבקשה להיתר שהגישה החברה היזמית ונדחתה על הסף. החברה לא אמרה נואש והגישה ערר על הדחייה. בערר שהגישה היא טענה כי ההודעות שאושרו על ידי הוועדה המקומית ופורסמו בחודש דצמבר האחרון לא כללו כל מגבלה על הוצאת היתרים בתקופת התוכנית. עוד נטען כי הסיכוי המסוים שבסופו של דבר התוכנית שתאושר תקבע הוראות אחרות אינו יכול להצדיק פגיעה בזכות הקניין על ידי חסימת בקשות התואמות את התוכנית המתגבשת. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בבנייה במגרש בודד, ששום דבר שייבנה בו לא יסכל תוכנית רחבה יותר הנוגעת לפרויקטים של תמ"א 38 במרחב העירוני של קריית ביאליק.

החברה טענה עוד כי המגבלה האוסרת על הוצאת כל היתר בניה במסלול הריסה, כולל היתרים התואמים את המגבלות בתוכנית שבהכנה כבענייננו, מהווה פגיעה לא מידתית בזכות הקניין ואינה תואמת את אמות המידה שנקבעו בהחלטת ועדת הערר הקודמת.
מנגד טענה הועדה המקומית כי הבקשה להארכת מועד להגשת ערר על פרסום ההודעה מכוח סעיף 78 לחוק אינה מנומקת או מפורטת ועל כן לא ניתן להיעתר לה.

לטענתה, מאחר שהעוררת לא הגישה התנגדות להודעה מכוח סעיף 78 לחוק אין היא זכאית לערור עליה. הוועדה המקומית הסתמכה על כך שאין התנגדויות לפרסום, זולת התנגדות בודדת שהוגשה וקיבלה מענה. היא ציינה כי נוסח הפרסום שונה משמעותית לנוכח החלטת ועדת הערר בערר הקודם, לרבות צמצום המגבלות.

הועדה המקומית טענה כי הבקשה להיתר שהגישה העוררת לא עומדת בתנאי הסף, ובכלל זה שמירת רצועת גינון ברוחב של 1 מ', אישור הרשות המקומית לעניין קיום תשתיות מספקות ונימוקים לנחיצות ההקלות. לטענתה השטח המוצע בבקשה אינו תואם את תמ"א 38 והבקשה להיתר אף כוללת חלוקת משנה של יחידות דיור בקומת הקרקע, באופן שמקל על פיצול דירות.

לאחר ששמעה את טענות הצדדים החליטה כאמור הועדה לקבל את הערר ונימקה: "הוראה על איסור הוצאת היתרי בנייה מכוח סעיף 78 לחוק צריכה להיות מפורשת, ולהיכלל בסעיף עיקרי בהודעה, שכותרתו תואמת את תוכנו. לא ניתן לאסור על הוצאת היתרי בנייה באופן משתמע, ולצפות שהציבור הרחב יבין כי: "מכלל ההן נשמע הלאו" ובוודאי שאין מקום לכלול איסור כאמור במסגרת סעיף כללי של "הוראות מעבר". דברים אלו נכונים בפרט כאשר מדובר בהודעה ארוכה, צפופה ומסורבלת לקריאה במידה בלתי מתקבלת על הדעת, אשר מקשָה עד מאוד על הקורא הסביר, המבקש להבין את מהות הפרסום ומשמעותו.
על כן, לא ניתן לגזור מן ההודעה שפורסמה בחודש דצמבר 2020 איסור על הוצאת היתרי בניה במסלול הריסה ובנייה מחדש מכוח תמ"א 38".

עוד נאמר בהחלטה: "מפאת העיכוב שחל בבחינת הבקשה להיתר לגופה עד כה, אנו מורים על כך שהבקשה להיתר תובא לדיון לגופו של עניין בישיבתה הקרובה של הוועדה המקומית. למען הסר ספק מובהר, כי אין לעכב את הדיון ואת ההחלטה לגופה של הבקשה עד לפרסום נוסח מתוקן של הודעה מכוח סעיף 78 לחוק, ככל שהוועדה המקומית תבקש לקדם פרסום נוסח מתוקן של הודעה כאמור".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות